PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Obszar Metropolitalny pomaga gminom budować drogi rowerowe - grupa doradcza i wytyczne

Obszar Metropolitalny pomaga gminom budować drogi rowerowe - grupa doradcza i wytyczne
Zestaw najlepszych praktyk w zakresie tworzenia nowoczesnej, bezpiecznej i funkcjonalnej infrastruktury rowerowej opracował dla gmin metropolii OM GGS. Przy projektowaniu dróg rowerowych samorządy będą mogły także skorzystać z bezpłatnych konsultacji eksperckich oferowanych przez Obszar.
Sierpień 2019 Otwarcie drogi rowerowej na Wyspie Sobieszewskiej
Sierpień 2019 Otwarcie drogi rowerowej na Wyspie Sobieszewskiej
Fot. Grzegorz Mehring/www.gdansk.pl

 

Zbiór dobrych praktyk

Obszar Metropolitalny Gdańsk Gdynia Sopot przygotował opracowanie pod nazwą “Wytyczne i rekomendacje w zakresie standardów budowy infrastruktury rowerowej dla samorządów i zarządców dróg”. Dokument zawiera konkretne wskazówki, które pozwolą ujednolicić istniejące trasy rowerowe w gminach Obszaru i podnieść komfort użytkowania nowo powstających dróg dla cyklistów.

W wydawnictwie, które liczy blisko 70 stron, precyzyjnie przedstawiono zasady projektowania infrastruktury i dróg rowerowych, kwestie związane z planowaniem ruchu rowerowego, oznakowaniem tras oraz wymaganiami technicznymi dla infrastruktury. Opracowanie zawiera również standardy dotyczące integracji transportu zbiorowego z rowerowym.

 - Stworzyliśmy zbiór dobrych praktyk wykorzystujący najlepsze europejskie wzorce, osadzając je w polskim systemie prawnym - mówi Michał Glaser, prezes Zarządu OM GGS. - Dokument jest przyczynkiem do rozpoczęcia dyskusji o tym, jak istotna jest dobrze zaprojektowana infrastruktura, a jej planowanie, a później nadzór nad wykonawcami wymaga wiedzy i doświadczenia. Tę wiedzę nasi samorządowcy mogą zdobyć poprzez wspólne szkolenia z doświadczonymi oficerami rowerowymi z Trójmiasta i Tczewa. Jest to szczególnie aktualne dziś, kiedy ze względu na pandemię covid-19 ruch rowerowy zyskuje na popularności.

 

Jedna z najnowszych dróg rowerowych w Gdańsku - zmodernizowana trasa wzdłuż ul. Potokowej
Jedna z najnowszych dróg rowerowych w Gdańsku - zmodernizowana trasa wzdłuż ul. Potokowej
Fot. Dominik Paszliński/www.gdansk.pl

 

Bezpłatne doradztwo dla samorządów

Przy okazji zakończenia prac nad standardami biuro OMGGS uruchomiło program bezpłatnego doradztwa przy opracowywaniu projektów infrastruktury rowerowej. Mogą z niego skorzystać wszyscy członkowie OMGGS (do stowarzyszenia należy obecnie 58 gmin, miast i powiatów).

 - Dostawaliśmy sygnały, że w wielu gminach taka pomoc jest bardzo pożądana. Tylko cztery gminy w naszej metropolii zatrudniają osoby dedykowane polityce rowerowej. Taka współpraca z całą pewnością wpłynie na poprawę jakości i właściwy rozwój infrastruktury rowerowej. To ważne, aby rowerzyści w przyszłości mogli korzystać z ujednoliconego systemu we wszystkich gminach OMGGS - podkreśla Michał Glaser. 

 Grupa doradcza złożona jest z oficerów rowerowych z Gdańska, Gdyni, Sopotu i Tczewa. W połowie listopada odbyły się pierwsze warsztaty dla samorządowców, zarządców infrastruktury i projektantów na temat planowania i realizowania inwestycji rowerowych w gminach. Z porad ekspertów można korzystać na spotkaniach, warsztatach, ale także indywidualnie. 

 - Chcemy, by samorządy korzystały ze wsparcia już na etapie projektowania, gdy można wprowadzać poprawki, ale eksperci będą również doradzać w fazie realizacji projektów - zaznacza Karolina Orcholska, koordynatorka ds. transportu i mobilności OMGGS. - W każdym momencie można zwrócić się do OMGGS z prośbą o weryfikację planów czy założeń inwestycji rowerowych. Doradzamy także w kwestiach dotyczących promocji i informacji dla mieszkańców.


Grupa doradcza dotycząca ruchu rowerowego to pilotaż Metropolitalnego Centrum Kompetencji w zakresie transportu i mobilności, którego celem będzie wsparcie merytoryczne dla samorządów w dziedzinie jakości infrastruktury i kreowania rozwiązań mobilności społecznej na terenie całej metropolii.

 

oprac. IBwww.gdansk.plredakcja@gdansk.pl