PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Nowe pomniki przyrody na mapie Gdańska - buk w Parku im. Steffensów i 150-letnie daglezje

Nowe pomniki przyrody na mapie Gdańska - buk w Parku im. Steffensów i 150-letnie daglezje
Radni gdańscy w czwartek, 26 sierpnia, jednogłośnie podjęli decyzję w sprawie nowych pomników przyrody. Drzewa zostały zgłoszone przez mieszkańców w ramach akcji „Zgłoś drzewo na pomnik przyrody”.
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Drzewa, które stają się pomnikami przyrody zostają objęte ochroną prawną. Buk oraz 150-letnie daglezje zgłosili mieszkańcy
Drzewa, które stają się pomnikami przyrody zostają objęte ochroną prawną. Buk oraz 150-letnie daglezje zgłosili mieszkańcy
fot. Jerzy Pinkas / www.gdansk.pl

 

 

Zgłoszone przez mieszkańców drzewa spełniały kryteria, które zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska. Pierwsza uchwała dotyczyła drzewa w parku im. Steffensów, jest to buk zwyczajny odmiana zwisająca. Ujęty w uchwale buk jest w bardzo dobrym stanie zdrowotny. Jego indywidualne cechy - obwód pnia na wysokości 130cm - 282 cm, wysokość - 15 m, rozpiętość korony - 19 m, wskazują na objęcie rośliny szczególną formą ochrony jako pomnik przyrody. Fakt uznania drzewa za pomnik pozwoli na zachowanie okazałego i cennego przyrodniczo oraz krajobrazowo drzewa w środowisku miejskim.

Oddzielną uchwałą, pomnikami przyrody stały się dwie daglezje zielone. Indywidualne cechy drzew, to obwód pnia na wysokości 130 cm odpowiednio - 318 i 325 cm, wysokości - 43 i 45 m, wiek - około 151 lat (na terenie leśnym Nadleśnictwa Gdańsk, Leśnictwa Matemblewo). Do tej pory na terenie Gdańska znajdowały się cztery daglezje zielone, będące pomnikami przyrody. Podane w uchwale drzewa przedstawiają podobne parametry dendrometryczne. Objęcie ich ochroną prawną pozwoli na zachowanie okazałych i cennych przyrodniczo drzew.

Pomnik przyrody - cechy

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 grudnia 2017 r. określa kryteria uznawania tworów przyrody żywej i nieożywionej za pomnik przyrody (Dz. U. 2017, poz. 2300). Główne z nich to obwód pnia na wysokości 130 cm lub wyróżnianie się wśród innych drzew tego samego rodzaju lub gatunku w skali kraju, województwa lub gminy, ze względu na obwód, wysokość, szerokość korony, wiek, pokrój lub inne cechy morfologiczne. Brane są też pod uwagę wyjątkowe walory przyrodnicze, naukowe, kulturowe, historyczne lub krajobrazowe. W myśl art. 44 ust. 1 ustawy, ustanowienie pomnika przyrody następuje w drodze uchwały rady gminy.

Oprac. AO

Izabela Kozicka-PrusUrząd Miejski w GdańskuBiuro PrezydentaReferat Prasowy
Izabela Kozicka-Prus - najnowsze
Izabela Kozicka-PrusUrząd Miejski w GdańskuBiuro PrezydentaReferat Prasowy
Izabela Kozicka-Prus - najnowsze