PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Nie żyje profesor Antoni Hlavaty, wybitny ortopeda związany z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym

Nie żyje profesor Antoni Hlavaty, wybitny ortopeda związany z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym
- Znakomity lekarz, wspaniały naukowiec, człowiek obdarzony wszechstronnymi zainteresowaniami, pasjonat gór, dobry człowiek - piszą o zmarłym 21 listopada prof. Antonim Hlavatym jego współpracownicy. Wybitny lekarz, wieloletni kierownik Kliniki Ortopedycznej Akademii Medycznej w Gdańsku (GUMed) odszedł w wieku 100 lat.
Prof. Antoni Hlavaty (1920 - 2020)
Prof. Antoni Hlavaty (1920 - 2020)
Fot. archiwum prywatne

 

Antoni Hlavaty urodził się w 1920 roku w Kołomyi w dawnym województwie stanisławowskim. Studia medyczne rozpoczął w 1943 roku we Lwowie, a ukończył je sześć lat później na Uniwersytecie Poznańskim. Pracę rozpoczął 1 lipca 1949 roku w Klinice Ortopedycznej Akademii Medycznej w Gdańsku (obecnie Gdański Uniwersytet Medyczny). Doktorat uzyskał w 1960 roku, a habilitację w 1964 roku. W latach 1967-1990 pełnił funkcję kierownika Kliniki Ortopedycznej Akademii Medycznej w Gdańsku.

Głównymi kierunkami badawczymi Profesora była chirurgia rekonstrukcyjna ręki, choroby stawu biodrowego oraz patologia kręgosłupa. Na podstawie badań własnych profesor Hlavaty sprecyzował wskazania do przeszczepiania ścięgien w niedowładach mięśni stóp  u pacjentów z chorobą Heinego-Medina. W kolejnych badaniach opracował metodę zapobiegania zrostom po szwie ścięgien, upowszechnił wykonywanie pierwotnych szwów i wolnych przeszczepów w urazowych uszkodzeniach ścięgien zginaczy palców ręki. W chirurgii kręgosłupa, w leczeniu bocznych skrzywień kręgosłupa w metodzie Harringtona, zastąpił oryginalny dystraktor zapadkowy dystraktorem nagwintowanym, w którym haki dystraktora można było zabezpieczyć nakrętkami. W 1984 roku jako pierwszy w kraju opublikował wyniki operacyjnego leczenia kręgozmyku zwyrodnieniowego.

W latach 1954-1958 był sekretarzem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego, a w latach 1978-1982 wiceprezesem Towarzystwa. Był również prezesem Oddziału Gdańskiego PTOiTr w latach 1967-1979. Członek Polskiego Towarzystwa Lekarskiego i Gdańskiego Towarzystwa Naukowego oraz Komitetu Redakcyjnego czasopisma „Chirurgia Narządów Ruchu i Ortopedia Polska”.

Był także jednym z założycieli Sekcji Chirurgii Ręki Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego, w latach 1966-1975 pełnił funkcję wiceprezesa tejże Sekcji. Członek Międzynarodowej Federacji Towarzystw Chirurgii Ręki.

Dwukrotnie pełnił funkcję konsultanta wojewódzkiego ds. ortopedii i traumatologii - na terenie województwa bydgoskiego (1961-1968) i gdańskiego (1968-1982). Po przejściu na emeryturę w 1990 r. angażował się w prace Gdańskiej Izby Lekarskiej, jako Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej, był także przedstawicielem nadzoru krajowego ds. ortopedii i chirurgii urazowej na obszar Polski północnej w latach 1983-1990.

Współautor pierwszego powojennego podręcznika pod redakcją prof. Z. Ambrosa „Zarys ortopedii ogólnej”.

Pasją prof. Antoniego Hlavatego były góry - współzakładał Klub Wysokogórski Trójmiasto, któremu prezesował w latach 1959-1969, i którego był członkiem honorowym. Odbywał niezliczone, letnie i zimowe wędrówki po Tatrach.

11 maja 2019 roku z okazji 99. rocznicy urodzin profesora Antoniego Hlavatego odbyło się Uroczyste Zebranie członków Oddziału Pomorskiego Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego, połączone z nadaniem imienia Jubilata sali wykładowej Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Gdańsku. W auli umieszczono również  tablicę pamiątkową, w serii Biblioteka Ortopedyczna i Traumatologiczna ukazała się zaś pamiątkowa publikacji pt. „Profesor Antoni Hlavaty. W 99. rocznicę urodzin”.

 

Pasją prof. Antoniego Hlavatego były góry, współzakładał Klub Wysokogórski Trójmiasto, był także jego prezesem
Pasją prof. Antoniego Hlavatego były góry, współzakładał Klub Wysokogórski Trójmiasto, był także jego prezesem
Fot. archiwum prywatne

 

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji Narodowej i Medalem Zasłużonemu Akademii Medycznej w Gdańsku, „Zasłużony dla Polskiej Ortopedii i Traumatologii”. W trakcie VIII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Chirurgii Ręki w Gdańsku, we wrześniu 2015 r., wręczono prof. Hlavatemu honorowe odznaczenie „Laur Chirurgii Ręki”. Polskie Towarzystwo Wysokogórskie przyznało mu „Medal 100-lecia Polskiego Alpinizmu” (2003).

“W osobie Pana Profesora Towarzystwo straciło wielce zasłużonego członka społeczności, wybitnego naukowca, specjalistę w zakresie chirurgii dziecięcej oraz ortopedii i traumatologii, wychowawcę wielu pokoleń studentów i kadr naukowych, człowieka skromnego i życzliwego” - fragment nekrologu opublikowanego przez Oddział Pomorski Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego.

 

oprac. IBwww.gdansk.plredakcja@gdansk.pl