PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Nie żyje literaturoznawca prof. Jan Data. Kształcił wiele pokoleń studentów

Nie żyje literaturoznawca prof. Jan Data. Kształcił wiele pokoleń studentów
W wielu 80 lat zmarł prof. Jan Data naukowiec, który przez wiele lat pracował na Uniwersytecie Gdańskim. Był wybitnym znawcą literatury czasu pozytywizmu. Wychował wiele pokoleń studentów.
Prof. Jan Data (1940- 2020)
Prof. Jan Data (1940- 2020)
źródło: UG

 

Prof. Jerzy Gwizdała ponownie rektorem UG - jako drugi wybrany zdalnie


Profesor Jan Data urodził się 5 kwietnia 1940 Łęgowie (powiat wągrowiecki). W 1961 roku ukończył Państwowe Technikum Rolnicze w Witkowie jako agrotechnik, a następnie w latach 1961–1966 studiował filologię polską w Wyższej Szkole Pedagogicznej (WSP) w Gdańsku. Swoją pracę magisterską napisał pod kierunkiem prof. Marii Janion. Po studiach pracował jako nauczyciel. W 1972 roku doktoryzował się w WSP w Gdańsku, a od 1974 roku pracował w Instytucie Filologii Polskiej. W roku 1984 uzyskał tytuł doktora habilitowanego. Pracował na UG na stanowisku docenta, od 1991 na stanowisku profesora UG.

W latach 1984–1987 był wicedyrektorem Instytutu Filologii Polskiej UG, 1987–1990 prodziekanem Wydziału Humanistycznego UG, 1990–1996 (przez dwie kadencje) dziekanem tegoż wydziału, 1990–1999 członkiem Senatu UG. Z jego inicjatywy nadano promocje doktorskie honoris causa Richardowi von Weizsäckerowi, Günterowi Grassowi, Marii Janion, Edmundowi Cieślakowi i Henrykowi Markiewiczowi. W latach 2001–2007 był kierownikiem Zakładu Historii Literatury XIX wieku.

Pracował też równocześnie w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Słupsku, a także w Bałtyckiej Wyższej Szkole Humanistycznej w Koszalinie, gdzie był m.in. prodziekanem Wydziału Humanistycznego.

 

1301649684
Prof. Jan Data w latach 1987–1990 był prodziekanem Wydziału Humanistycznego UG, 1990–1996 (przez dwie kadencje) dziekanem tegoż wydziału, a w latach 1990–1999 członkiem Senatu UG
źródło: UG

 

Znany jest jako autor monografii: "Tendencje pozytywistyczne w czasopiśmiennictwie wielkopolskim w latach 1848–1870 (1975)", "Problematyka literacka w czasopismach poznańskich w latach 1869–1896 (1984)", "O życiu literackim w polskim wieku dziewiętnastym (2010)". Do jego znaczących osiągnięć należy także opracowanie haseł przedmiotowych w Słowniku literatury polskiej XIX wieku (1991) oraz w Historii literatury polskiej w dziesięciu tomach (t. 6: Pozytywizm, 2004). Był członkiem Gdańskiego Towarzystwa Naukowego, a także Polskiego Towarzystwa Szekspirowskiego, Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza.

Prof. Jan data został odznaczony między innymi Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej. 31 III 2011 roku Wydział Filologiczny UG zorganizował uroczysty jubileusz, połączony z wręczeniem zbioru studiów Teka rozmaitości z wieku nie tylko XIX. Prace ofiarowane Profesorowi Janowi Dacie z okazji siedemdziesiątej rocznicy urodzin (2011).

 

- na podst. Gedanopedii.