PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Nagroda im. Pawła Adamowicza Europejskiego Komitetu Regionów - ruszył nabór kandydatur

Nagroda im. Pawła Adamowicza Europejskiego Komitetu Regionów - ruszył nabór kandydatur
Nagrodę im. Pawła Adamowicza za odwagę i doskonałość w krzewieniu wolności, solidarności i równości ustanowił Europejski Komitet Regionów we współpracy z Międzynarodową Siecią Miast Schronienia (ICORN) i Miastem Gdańsk. Kilka dni temu ruszył nabór kandydatów do pierwszej edycji wyróżnienia. Czas na składanie wniosków upływa 15 września br.
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Zdjęcie archiwalne - prezydent Gdańska Paweł Adamowicz uczestniczył w pracach Europejskiego Komitetu Regionów od 2011 roku do końca swojego tragicznie przerwanego życia
Zdjęcie archiwalne - prezydent Gdańska Paweł Adamowicz uczestniczył w pracach Europejskiego Komitetu Regionów od 2011 roku do końca życia
Fot. Aurore Belot - Belga Photo/European Union

 

Nagroda im. Pawła Adamowicza została ustanowiona w marcu 2021 roku, podczas jednego z posiedzeń Europejskiego Komitetu Regionów - organu doradczego Unii Europejskiej, w którym Paweł Adamowicz jako prezydent Gdańska zasiadał od 2011 roku aż do dnia swojej śmierci z rąk zamachowca w styczniu 2019 r.

“Ustanowienie tej nagrody jest hołdem i wyrazem uznania dla wszystkich, którzy w odważny i prawy sposób przeciwdziałają nietolerancji, radykalizacji postaw, mowie nienawiści, uciskowi i ksenofobii. Dla tych, którzy promują równość szans, integrację społeczną i prawa podstawowe. Dla tych, którzy czerpią ze spuścizny Pawła Adamowicza i ją kontynuują (...) Będzie ona wyróżnieniem dla tych, którzy budują pomosty i obalają mury w poczuciu odpowiedzialności za przyszłe pokolenia, torując drogę do przemian społecznych na rzecz najsłabszych i nie wzbraniając się przed pilną walką o prawa człowieka i podstawowe wolności na poziomie lokalnym, krajowym i międzynarodowym” - czytamy w uzasadnieniu ustanowienia Nagrody.

 

Nominacje do nagrody mogą otrzymać osoby fizyczne i organizacje z całego świata, które działają aktywnie na polu lokalnym lub regionalnym promując wolność i solidarność, równość, zwalczają dyskryminację i nietolerancję, mowę nienawiści i ksenofobię.

 

 

W pierwszej edycji Nagrody nominacje przyjmowane będą tylko z trzech źródeł: 

  • Europejski Komitet Regionów - 15 lub więcej członków tej organizacji może wystawić wspólnego kandydata;
  • ICORN (International Cities of Refuge Network, Międzynarodowa Sieć Miast Schronienia) - każde z należących do Sieci miast lub regionów może wskazać po jednej nominacji;
  • wybrana grupa międzynarodowych organizacji z wieloletnim doświadczeniem działania w obszarach, których Nagroda dotyczy - każda otrzymała zaproszenie do wyznaczenia jednej nominacji.  

Wyboru laureata spośród nadesłanych do 15 września nominacji dokona Komitet Oceniający złożony z przedstawicieli partnerów Nagrody (Komitetu Regionów, ICORN oraz Miasta Gdańska) i kilku organizacji międzynarodowych z doświadczeniem w obszarach objętych wyróżnieniem. 

Wskazane kandydatury będą oceniane na podstawie pięciu kryteriów, m.in:

  • ambicja i innowacyjna natura prowadzonej działalności;
  • zaangażowanie nominowanego/nominowanej, łącznie z pokonywaniem wyzwań
  • potencjał utrzymania inicjatywy na dłuższy czas i jej replikacji 

 

Ogłoszenie laureata nastąpi prawdopodobnie w grudniu br., jest jednak uzależnione od sytuacji epidemicznej w tym czasie. 

Więcej informacji na stronie EKR.

Ulotka nt. Nagrody Pawła Adamowicza-1

 

 

oprac. IBwww.gdansk.plredakcja@gdansk.pl