PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Na początek konserwacja i scalenie planu Buhsego - Gdańsk i PAN Biblioteka Gdańska we wspólnym projekcie

Na początek konserwacja i scalenie planu Buhsego - Gdańsk i PAN Biblioteka Gdańska we wspólnym projekcie
Miasto Gdańsk i PAN Biblioteka Gdańska rozpoczynają oficjalną współpracę. Jej celem jest cyfrowe utrwalenie zasobu źródeł lokalnego dziedzictwa kulturowego, w szczególności materiałów ikonograficznych, fotograficznych i kartograficznych. List intencyjny w tej sprawie podpisali dr Anna Walczak, dyrektorka PAN Biblioteki Gdańskiej oraz prof. Piotr Lorens, Architekt Miasta Gdańska.
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Dr Anna Walczak - dyrektorka PAN Biblioteki Gdańskiej i prof. Piotr Lorens - Architekt Miasta Gdańska podpisują list intencyjny w sprawie podjęcia współpracy przez Gdańsk i bibliotekę
Fot. Grzegorz Sobczyk

 

Priorytetem wspólnych działań Miasta i PAN Biblioteki Gdańskiej, która w tym roku świętuje 425 rocznicę powstania, jest utworzenie i stałe powiększanie cyfrowej kolekcji materiałów źródłowych pod nazwą Gdańskie Dziedzictwo Kulturowe, a także popularyzacja tego dziedzictwa w postaci publikacji popularnonaukowych i naukowych, w formie cyfrowej i tradycyjnej.

Pierwszym wspólnym przedsięwzięciem będzie poddanie konserwacji, zeskanowanie i cyfrowe scalenie kompletu arkuszy tzw. planu Buhsego, sporządzonego w latach 1866-1869 - zarówno jego wersji czarno-białej, wydanej w formie odbitek litograficznych, jak i mniej znanej, unikalnej wersji kolorowej. Ta ostatnia zawiera detale objęte wówczas cenzurą, jak np. obrysy gdańskich fortyfikacji, usunięte w szerzej dostępnej wersji czarno-białej.

fragment zdjęcia kolorowego planu Buhsego
fragment zdjęcia kolorowego planu Buhsego

 

 fragment skanu czarno-białego planu Buhsego
fragment skanu czarno-białego planu Buhsego

 

Strony podpisały list intencyjny o współpracy 6 grudnia 2021 roku.

 

 

oprac. IBwww.gdansk.plredakcja@gdansk.pl