PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Dolne Miasto. Centrum Wsparcia i Terapii Rodzin otwarte po remoncie

Dolne Miasto. Centrum Wsparcia i Terapii Rodzin otwarte po remoncie
Przytulny pokój do terapii najmłodszych, sala do terapii grupowej, spotkań w większym gronie i... wspólnego oglądania seriali, nowoczesna kuchnia, dostosowanie lokalu do osób na wózkach - tak po remoncie wyglada Centrum Wsparcia i Terapii Rodzin przy ulicy Radnej 3 na Dolnym Mieście w Gdańsku. W piątek, 29 marca 2019 roku symbolicznie otworzono to ważne dla mieszkanców tej części Gdańska miejsce.
Radna3dobra
Symboliczną wstęgę przecięły Agnieszka Kapała-Sokalska członek zarzadu woj. pomorskiego (z lewej) i Ewa Sienkiewicz zast. dyrektora  Gdańskich Nieruchomości , które przeprowadziły remont   
Dominik Paszliński/www.gdansk.pl


Tradycyjne wsparcie dla rodzin  

Centrum mieści się przy ulicy Radnej 3/2 w Gdańsku i należy do gdańskich zasobów komunalnych. Prace budowlane które w nim przeprowadzono to m.in. zmiana układu ścian wewnętrznych, montaż schodów stalowych z platformą, wykonanie wejścia od strony podwórza, wymiana stolarki, renowacja stropu i wyposażenie wnętrz. Dzięki tym zmianom lokal jest nie tylko przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i do działalności Centrum Wsparcia i Terapii Rodzin, ale stał się miejscem do którego przychodzi sie z przyjemnością.

- Miasto prowadzi projekty rewitalizacyjne od lat, ich historia sięga roku 2004, kiedy powstał pierwszy gminny program rewitalizacyjny - przypomniała Ewa Pielak, zastępca dyrektora Biura Rozwoju Gdańska. - Realizujemy łącznie cztery duże projekty rewitalizacyjne. To miejsce przy ulicy Radnej 3 jest również częścią wielkiego projektu rewitalizacji Dolnego Miasta, Starego Przedmieścia i Placu Wałowego. Remont siedziby centrum to pierwsze zadanie, które się dokonało. Lokal jest przekazany organizacji pozarządowej, a przed nami wiele kolejnych zadań rewitalizacyjnych nie tylko na obszarze Dolnego Miasta.

 

pokoikRadna
Pokój do terapii i wsparcia najmłodszych w Centrum Wsparcia i Terapii Rodzin przy ulicy Radnej 3/2 w Gdańsku
Dominik Paszliński/www.gdansk.pl

 

Jak przypomniał Kamil Krajewski, koordynator Centrum Wspierania i Terapii Rodzin miało swój "zaczyn" w siedzibie przy ulicy Toruńskiej na Dolnym Miescie w Gdańsku prowadzonej przez Fundację Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA.

- Tam od 2010 roku realizowaliśmy projekt "FOSA na Dolnym Mieście" - powiedział Kamil Krajewski. - Czyli wsparcie dla rodzin z problemami, objęliśmy wtedy pomocą prawie 200 rodzin, przeprowadziliśmy prawie 300 warsztatów dla mieszkańców m.in. akademię umiejętności rodzicielskich, socjoterapeutyczno-komputerowy program dla młodzieży, dla dziewcząt koło wsparcia "Power Girl". To byl dobry, fajny czas dla mieszkańców i dla nas.

Unijny grant na działania społeczne pozwolił na stworzenie Centrum Wsparcia i Terapii Rodzin, ale w lokalu przy ulicy Radnej rodziny otrzymają też wsparcie dzieki innego rodzaju projektom. 

 

kamildobry
Kamil Krajewski: - Rodzinom na Dolnym Mieście pomagamy od 2010 roku, w tym roku w siedzibie przy ulicy Radnej, wcześniej w innych lokalizacjach
Dominik Paszliński/www.gdansk.pl

 

- Rodziny nadal potrzebują tradycyjnych form pomocy - dodaje Kamil Krajewski. - Oddziaływania psychoterapeutycznego, wsparcia umiejętności rodzicielskich, ale też pomocy psychiatrów, terapeutów uzależnień, interwenta kryzysowego. Chcemy też w ramach centrum działać na rzecz późnych adolescentów i rodzin, które dopiero startują w życie, to program dla osób w wieku od 16 do 26 lat, chcemy w ten sposób zainwestować w przyszłość tego rejonu.

 

Masz kłopt z dzieckiem, rozwodzisz się? Idź do FOSY

Działalność Centrum Wsparcia i Terapii Rodzin przy ul. Radnej jest skierowana do dzieci, młodzieży i ich opiekunów. Szczególną opieką otoczone są rodziny z trudnościami opiekuńczo-wychowawczymi. Rekrutację prowadzi się też wśród borykającej się z różnego rodzaju problemami młodzieży i młodych dorosłych. Każda osoba może liczyć na opracowaną tylko dla niej indywidualną ścieżkę reintegracji.

- Masz problem z dzieckiem? Idziesz do Fosy. Rozwodzisz się? Idź do Fosy - mowi Alina Kaszkiel-Suska szefowa Fundacji FOSA, która prowadzi centrum przy Radnej. - Kojarzymy się mieszkańcom z pomocą psychologiczną, a psycholog dziś to nie ujma, nie wstyd, ludzie mają więcej odwagi i chęci do poprawy życia. Matka przyprowadza do nas dziecko, okazuje się, że sama ma problem, a i z ojcem też coś jest nie tak. Wystarczy jeden członek rodziny z problemem, a to rzutuje na wszystko. Czy mamy sukcesy? W większości przypadków, jak dziecko utrzyma się w szkole i skończy ją, jak rodzina chodzi na spotkania, na grupy wsparcia, jak chce pracować nad zmianą, jak bardziej się rozumieją. Nawet jak przyjdą na kilka spotkań do nas, ziarno zostaje zasiane.

 

radnadobradwie
Alina Kaszkiel-Suska szefowa Fundacji Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA(z lewej) i Ewa Pielak z Biura Rozwoju Gdańska 
Dominik Paszliński/www.gdansk.pl

 

W Centrum można korzystać z konsultacji psychologicznych, pedagogicznych i terapii grupowej. W planach są też m.in. treningi umiejętności społecznych dla młodych osób mających trudności w budowaniu trwałych relacji. Uczestnicy zajęć otrzymują też pomoc w rozwiązywaniu problemów rodzinnych, wynikających z wieku dorastania czy rówieśniczych. W lokalu przy ul. Radnej będzie też prowadzony punkt interwencji kryzysowej, w którym będzie można skorzystać z natychmiastowej pomocy psychologicznej, a także z poradnictwa socjalnego i prawnego.


Remont centrum to jedno z działań w ramach dofinansowanego ze środków unijnych projektu rewitalizacji Dolnego Miasta, Placu Wałowego i Starego Przedmieścia. FOSA działa na Dolnym Mieście od 2010 roku, od 2017 roku swoją działalnością obejmuje także Stare Przedmieście. Fundacja zapewnia rodzinom z tego terenu wielospecjalistyczne wsparcie - to przede wszystkim konsultacje wspierające mieszkańców w ciężkich sytuacjach i działania integrujące lokalną społeczność.

 

Czytaj także:  

Dostępna w Gdańsku: wyjątkowa metoda wsparcia psychologicznego dla rodzin

Osoby z zaburzeniami psychicznymi pod dobrymi skrzydłam

 

Alicja Katarzyńskawww.gdansk.plalicja.katarzynska@gdansk.pl
Alicja Katarzyńska - najnowsze
Alicja Katarzyńskawww.gdansk.plalicja.katarzynska@gdansk.pl
Alicja Katarzyńska - najnowsze