Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Mieczysław Struk ponownie wybrany Marszałkiem Województwa Pomorskiego

W poniedziałek, 26 listopada, podczas sesji Sejmiku Województwa Pomorskiego na marszałka województwa wybrany został Mieczysław Struk. Wicemarszałkami zostali Wiesław Byczkowski i Ryszard Świlski, a członkami zarządu Agnieszka Kapała-Sokalska i Józef Sarnowski.

Mieczysław Struk ponownie wybrany Marszałkiem Województwa Pomorskiego
A
A
data publikacji: 26 listopada 2018 r.
Mieczysław Struk został ponownie wybrany marszałkiem województwa pomorskiego
Mieczysław Struk został ponownie wybrany marszałkiem województwa pomorskiego
fot. pomorskie.eu


Wybór marszałka odbył się w głosowaniu tajnym. Kandydaturę Mieczysława Struka, kóry był jedynym kandydatem na to stanowisko, przedstawił radny Jerzy Kozdroń. - Od początku samorządu regionalnego Mieczysław Struk jest niezmiernie aktywny i działa na rzecz rozwoju całego Pomorza. W Polsce jest niewielu ludzi, którzy mają tak wielkie doświadczenie samorządowe. Dał się poznać jako dobry gospodarz, a nasz region należy do najdynamiczniej rozwijających się regionów Europy. Proszę o głos na tego kandydata - mówił Kozdroń.

Pozostałe kluby nie zgłosiły kandydatów na marszałka. Mieczysław Struk został wybrany 20 głosami „za” spośród 33 radnych sejmiku województwa pomorskiego. 


Mieczysław Struk
urodził się w Jastarni, w rodzinie od pokoleń związanej z Mierzeją Helską. Ukończył studia na Wydziale Turystyki i Rekreacji Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu oraz studia doktoranckie na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego. Ukończył także studia podyplomowe organizacji i zarządzania oraz integracji europejskiej na Uniwersytecie Gdańskim.

W latach 1990–2002 był burmistrzem Jastarni. W 1998 roku został radnym Sejmiku Województwa Pomorskiego. Od 2005 roku sprawował funkcję wicemarszałka, a następnie od 2010 roku funkcję marszałka. Był współinicjatorem i Przewodniczącym Zarządu Komunalnego Związku Gmin. Jest propagatorem kultury północnych Kaszub i rybołówstwa bałtyckiego. Jest również laureatem nagrody im. Grzegorza Palki, tzw. samorządowego Oscara. Członek Platformy Obywatelskiej i Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. Ma uprawnienia kapitana jachtowego i motorowodnego.

W swoim wystąpieniu podczas poniedziałkowej sesji sejmiku Struk powiedział m.in.:

Kwestią fundamentalną dla przyszłości regionu będzie przyjęcie przez Sejmik Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego do roku 2030. Powinna być ona wyrazem konsensusu regionalnego, w tym dbałości o długofalowe interesy rozwojowe każdego z subregionów. Nowej Strategii potrzebujemy z co najmniej dwóch powodów.

Po pierwsze, wkrótce rozpocznie się realizacja nowego budżetu Unii Europejskiej na lata 2021-2027. Musimy się do tego właściwie przygotować tym bardziej, że możliwości wsparcia ze strony UE, choć wciąż znaczne, będą jednak mniejsze niż dotąd. Po drugie, musimy sprostać wielu szybko nadciągającym wyzwaniom.

Jednym z największych jest starzenie się społeczeństwa. Choć jesteśmy najmłodszym demograficznie regionem Polski, to naszej gospodarce zaczyna brakować pracowników. Jednocześnie, wciąż za mało Pomorzan jest aktywnych zawodowo. Aby uniknąć negatywnych skutków tej sytuacji, potrzebujemy m.in. odpowiedzialnej i konsekwentnej regionalnej polityki senioralnej, a także dalekowzrocznej regionalnej polityki migracyjnej obejmującej również budowanie oferty dla utalentowanych ludzi z całego świata.

Innym wyzwaniem są zmiany klimatu. Częstotliwość ekstremalnych zjawisk pogodowych wzrośnie, a ich skutki będą coraz poważniejsze. Pomorze jest szczególnie narażone na ryzyka związane z klęskami żywiołowymi, a skala strat przez nie wywołana może być ogromna. Koszty takich nadzwyczajnych wydarzeń, jak ubiegłoroczna nawałnica, są ogromnym obciążeniem dla mieszkańców, regionalnej gospodarki i środowiska. Musimy nauczyć się je przewidywać, a także być skuteczniejsi w prewencji i niwelowaniu skutków.

Trzecim z wyzwań, jakie chcę podkreślić, jest rosnąca konkurencja globalna. Nie możemy pozostać na marginesie kluczowych procesów gospodarczych. Powinniśmy roztropnie wspierać adaptację pomorskich przedsiębiorstw do działania w warunkach Trzeciej Rewolucji Przemysłowej, a więc gospodarki niskoemisyjnej, cyfrowej oraz cyrkularnej, czyli takiej, w której wygrywa się oszczędnością i ponownym wykorzystaniem zasobów.


Kolejnym ważnym punktem poniedziałkowej sesji sejmiku był wybór pozostałych członków Zarządu Województwa Pomorskiego. Wicemarszałkami województwa wybrani zostali Wiesław Byczkowski i Ryszard Świlski, a członkami zarządu Agnieszka Kapała-Sokalska i Józef Sarnowski.

Józef Sarnowski zastąpi Krzysztofa Trawickiego i zajmie się zagadnieniami rozwoju obszarów wiejskich, natomiast Agnieszka Kapała-Sokalska przejmie po wicemarszałku Pawle Orłowskim odpowiedzialność za politykę zdrowotną i senioralną.


Ryszard Świlski ur. w 1971 r. w Gdańsku. Ukończył Uniwersytet Gdański, gdzie uzyskał tytuł magistra politologii, specjalizacja samorząd terytorialny. W latach 1994-1998 radny miasta Pruszcza Gdańskiego - wiceprzewodniczący rady miasta. W latach 1998-2002 radny Powiatu Gdańskiego - przewodniczący rady powiatu. Od 2002 roku do 2005 roku radny Powiatu Gdańskiego - wicestarosta Powiatu, a następnie zastępca burmistrza Pruszcza Gdańskiego. Jest członkiem Platformy Obywatelskiej.

Wiesław Byczkowski ur. 1955 r. w Gdyni. Ukończył prawo na Uniwersytecie Gdańskim. Z samorządem związany od 1994 r. Pełnił funkcję wiceprezydenta Gdyni (w latach 1994-1998) i wiceprzewodniczącego Rady Miasta. Był prezesem Związku Miast i Gmin Morskich (w latach 1994-2000), delegatem i przewodniczącym Komisji Rewizyjnej w Sejmiku Samorządowym Województwa Gdańskiego (w latach 1994-1998) oraz uczestnikiem prac nad Strategią Rozwoju Województwa Gdańskiego oraz Gdyni (w latach 1994-1998). W kadencji 2006 - 2010 pełnił funkcję Członka Zarządu Województwa Pomorskiego. Od 2010 pełni funkcję Wicemarszałka Województwa Pomorskiego. Jest również Członkiem Zarządu Baltic Sea States Subregional Cooperation BSSSC (Konferencja Współpracy Subregionalnej Państw Regionu Morza Bałtyckiego) oraz Członkiem Zarządu Euroregionu Bałtyk. Jest członkiem Platformy Obywatelskiej.

Agnieszka Kapała-Sokalska ur. w 1983 r., z zawodu adwokat. Prowadzi swoją kancelarię adwokacką, jest też szkoleniowcem i społecznikiem zaangażowanym w wiele inicjatyw edukacyjnych i pomocowych realizowanych na terenie województwa pomorskiego (m.in. Program Bezpieczeństwa Ekonomicznego i Wsparcia Osób Zadłużonych i Program Edukacyjny Pomorskiej Izby Adwokackiej. Jest autorką licznych publikacji popularyzujących wiedzę prawną zamieszczanych na łamach prasy codziennej i fachowej. W 2016 i 2018 r. nominowana w konkursie Prawnik Pro Bono roku oraz w 2018 roku w konkursie Kobieta Adwokatury. Jest członkinią .Nowoczesnej.

Józef Sarnowski ur. 1950 r. w Raciniewie. Absolwent Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie. W latach 2006-2014 radny powiatu nowodworskiego. Był też dyrektorem Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Gdańsku oraz prezesem "Polan" Hodowla i Nasiennictwo Roślin Ogrodniczych w Gdańsku. W poprzedniej kadencji był Wiceprzewodniczącym Sejmiku Województwa Pomorskiego, członkiem Komisji Strategii Rozwoju i Polityki Przestrzennej oraz Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Rozwoju Obszarów Wiejskich. Radny z ramienia Polskiego Stronnictwa Ludowego.

Źródło: pomorskie.euoprac. WG (0)
www.gdansk.pl
oprac. WG (0)
www.gdansk.pl