PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Miasto zafundowało księgowym dzień relaksu. Z jakiej okazji?

Miasto zafundowało księgowym dzień relaksu. Z jakiej okazji?
Co prawda Dzień Księgowego obchodzony jest w Polsce 9 czerwca, ale Miasto Gdańsk postanowiło z tej okazji nagrodzić pracowników dzień wcześniej. Uroczystość odbyła się w Filharmonii Bałtyckiej na Ołowiance i była pierwszą tego typu imprezą w Gdańsku. Jak zapowiada prezydent Gdańska Paweł Adamowicz oraz skarbnik Teresa Blacharska - nie ostatnią!

Uroczytości z okazji Dnia Księgowego w Gdańsku. Nz. tegoroczni zwycięzcy

- Prezydent chciał docenić w ten sposób pracę księgowych-finansistów. Żeby właśnie dzisiaj wyszli zza biurka i zrelaksowali się, czcząc swój dzień - mówi Teresa Blacharska, skarbnik Miasta Gdańska i współorganizatorka pierwszych obchodów Dnia Księgowego w Gdańsku.

Co prawda „ich” dzień przypada dopiero 9 czerwca, a uroczystości poświęcone księgowym odbyły się w Filharmonii Bałtyckiej na Ołowiance w czwartek 8 czerwca 2017 r., ale jak mówi skarbnik, to nie przypadek. - Świętujemy dzisiaj, dlatego że chcemy być inni, innowacyjni i pierwsi. Dlatego urządziliśmy uroczystość w wigilię Dnia Księgowego.

Podczas uroczystości 10. głównych księgowych jednostek organizacyjnych Miasta uhonorowano medalami Prezydenta Miasta Gdańska, za zaangażowanie w codzienną pracę i dbałość o finanse publiczne w macierzystych jednostkach - a w ślad za tym, za zasługi dla rozwoju i sprawnego funkcjonowania miasta.

Jak podkreśla Teresa Blacharska, wszyscy wyróżnieni pracownicy posiadają cechy idealnego księgowego. - Księgowy przede wszystkim musi być podatny na zmiany i musi analizować otoczenie, ponieważ żyjemy w czasach pośpiechu, a jednocześnie wymaga się od nas innowacyjności. Do jego obowiązków nie należy tylko księgowanie i skupienie się na zdarzeniach gospodarczych, ale musi widzieć szerzej to, co może się wydarzyć. Musi więc przewidywać i brać na siebie ryzyko - to jest w tej chwili domena pracy księgowych.

Skarbnik tłumaczy, że wyróżnieni pracownicy wymienione przez nią cechy szlifowali podczas wielu lat doświadczenia pracy w zawodzie. - To ludzie, na których prezydent Miasta Gdańska nie zawiódł się w ciągu swojej 20-letniej kariery. Ludzie wiodący w swojej pracy - mówi Blacharska. - Natomiast jest bardzo wielu pracowników, którzy dzisiaj nie zostali odznaczeni, ale my im wszystkim dziękujemy, bo dzięki nim i dzięki ich pracy finanse w Gdańsku są takie, jakie są - czyli są najlepsze ze wszystkich dużych miast w Polsce.

W uroczystościach 8 czerwca wzięło udział 200. księgowych z miejskich instytucji. To mniej niż połowa pracujących w spółkach Miasta Gdańsk, gdzie osób zajmujących się sprawami finansowo-księgowymi jest ponad 500. Miasto ma już jednak w planach świętowanie Dnia Księgowego w kolejnych latach, podczas których uhonorowani zostaną następni pracownicy.

Księgowi wyróżnieni przez Prezydenta Miasta Gdańska podczas Dnia Księgowego 2017:

  • Danuta Gierdziejewska - wiceprezes spółki Gdańskie Autobusy i Tramwaje, swoją 50-letnią karierę zawodową od początku wiązała z komunikacją miejską. Doświadczenie zawodowe zdobywała na różnych stanowiskach, od starszego referenta w dziale organizacji ruchu, poprzez kierownika kadr, kierownika działu ekonomicznego, by od lipca 2000 r. objąć stanowisko zastępcy dyrektora ds. ekonomicznych i głównego księgowego. Od 2004 r., po przekształceniu zakładu budżetowego w spółkę prawa handlowego, została członkiem zarządu spółki ZKM w Gdańsku, pełniąc funkcję wiceprezesa zarządu oraz głównej księgowej. Aktywnie uczestniczyła także w pracach związanych z zawarciem z Miastem Gdańsk umów na świadczenie usług przewozowych w komunikacji miejskiej. Szczególnie dużym wyzwaniem było przygotowanie umowy przewozowej na lata 2009-2030, w której po raz pierwszy w Polsce zaimplementowano przepisy wprowadzające pojęcie i zasady rozliczania rekompensaty kosztów świadczonych usług przewozowych. Kolejnym wyzwaniem była emisja obligacji przychodowych w kwocie niemal 340 mln zł, przeznaczona na sfinansowanie zakupu nowoczesnego taboru komunikacyjnego oraz modernizację zajezdni tramwajowej we Wrzeszczu. Dzięki jej staraniom Spółka znacznie obniżyła koszty, co miało bezpośredni wpływ na mniejsze obciążenie finansowe budżetu Miasta.
  • Barbara Rajtar - księgowa z wieloletnim stażem. Podjęła pracę w Zakładzie Utylizacyjnym w 2002 r. na stanowisku członka zarządu oraz głównej księgowej. Jej zaangażowanie w pracę i rozwój spółki oraz ciągłe podnoszenie kwalifikacji gwarantują bezpieczeństwo finansowe i rachunkowe spółki. Nie do przecenienia jest również rola członka zarządu, którą wypełniała z ogromnym profesjonalizmem, uczestnicząc w życiu spółki w każdym aspekcie jej funkcjonowania. Ogromnym sukcesem Pani Rajtar jest też jej wkład w realizację projektu Modernizacji Gospodarki Odpadami Komunalnymi.
  • Danuta Lewandowska - związana z księgowością, w Gdańskim Zarządzie Nieruchomości Komunalnych, gdzie była zatrudniona od początku 1982 r. Zajmowała kolejno stanowiska - kierownika działu finansowo-księgowego, głównego księgowego, a od 2009 r. głównego księgowego - głównego ekonomisty. Prowadząc pion finansowo-księgowy w GZNK wykazała się umiejętnościami zarządczymi i podejmowała prawidłowe decyzje w zakresie rachunkowości i prawa podatkowego.
  • Danuta Malinowska - pracuje w Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska na stanowisku głównego księgowego od 15. lat. Z powodzeniem pełni również funkcję dyrektora Biura Finansowo - Księgowego. Prowadzi obszar finansowo-księgowy w jednostce, rzetelnie opracowuje plany finansowe, kontroluje zgodność dokonywanych wydatków z obowiązującymi przepisami, a także kontroluje całość spraw finansowych DRMG.
  • Maria Wonerska - pracownik z 18-letnim stażem pracy w Urzędzie Miejskim w Gdańsku. Ponadto od ponad 25. lat pracuje w samorządzie - wcześniej w Urzędzie Miasta Sopotu, a także w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku. Przez cały okres zatrudnienia związana jest z finansami publicznymi i księgowością budżetową. Doświadczony menedżer i dyrektor, dbający o wszystkich pracowników Wydziału Finansowego UMG.
  • Cecylia Koniecka - od urodzenia gdańszczanka, absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego, ekonomistka ze specjalnością finanse, od 13 lat zatrudniona w Gdańskim Zespole Żłobków na stanowisku Głównego Księgowego. Kieruje zespołem 5. księgowych, odpowiada za przeszło 15,5 milionowy budżet 12. gdańskich żłobków samorządowych.
  • Janusz Zbiciński - główny księgowy Gdańskiego Ośrodka Sportu (dawniej MOSiR-u). W 2009 r. został wpisany do Krajowej Izby Biegłych Rewidentów. Swoją bogatą wiedzę wykorzystywał m.in. w Banku Współpracy Europejskiej, Banku Handlowym w Biurze doradztwa podatkowego, w Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego i Chemicznego, jako członek zarządu Biura Audytów i Rachunkowości PROMAR oraz w nowopowstałym Porcie Lotniczym Gdynia Kosakowo. Od marca 2014 r. zatrudniony jest jako główny księgowy w Gdańskim Ośrodku Sportu, gdzie wprowadził szereg usprawnień oraz procedur usprawniających funkcjonowanie jednostki.
  • Mirosława Ciesielska - główny księgowy i zastępca dyrektora Gdańskiego Archipelagu Kultury, w którym pracuje od 23 lat. Autorka wielu koncepcji i udoskonaleń innowacyjnych w zakresie księgowości i obiegu dokumentacji. Jako główna księgowa - kluczowa postać w MDK, a po 2007 roku w GAK - ponosi szczególną odpowiedzialność za wszystkie finanse instytucji. Jest współautorką pomysłu na sposób profesjonalnego, a zarazem przystępnego opracowania niezwykle różnorodnej i bogatej historii Gdańskiego Archipelagu Kultury. Przez 25 lat pracy wychowawca wielu pokoleń doskonałych księgowych i ekonomistek. Wielokrotny dyrektor na regencji. Od wielu lat z zaangażowaniem odnosi się do wydarzeń organizowanych przez Gdański Archipelag Kultury.
  • Iwona Kubiak - Od lutego 2017 r. zajmuje stanowisko głównego księgowego w Gdańskim Centrum Usług Wspólnych. Ukończyła Liceum Ekonomiczne im. Macierzy Szkolnej w Gdańsku w 1985 r. i od tego czasu życie zawodowe związała z tą właśnie szkołą. W 2003 r. objęła stanowisko głównego księgowego w swojej szkole - obecnie Szkoły Ekonomiczno-Handlowe - gdzie przepracowała 32 lata. W 2008 r. uzyskała Certyfikat księgowego wydany przez Ministra Finansów. Od 2012 r. jest zaangażowana w projekt Gdańskiej Platformy Edukacyjnej w obszarze finansowo-księgowym i kadrowo- płacowym.
  • Dorota Klinszporn-Peek - gdańszczanka z urodzenia, ukończyła studia ekonomiczne w Gdańsku, od 1997 r. pracuje na rzecz gdańskiej oświaty jako główna księgowa jednostek oświatowych. Od 2014 r. pełniła również funkcję zastępcy dyrektora Centrum Obsługi Placówek Oświatowych Nr 1 w Gdańsku, a od października 2016 r. objęła stanowisko zastępcy dyrektora w Gdańskim Centrum Usług Wspólnych. Od 2012 r. jest zaangażowana w projekt Gdańskiej Platformy Edukacyjnej, powołanym przez Prezydenta Miasta Gdańska, w obszarze finansowo-księgowym - w tym w zespole dotyczącym podatku VAT. Dzieli się swoją wiedzą z księgowymi jednostek oświatowych oraz z intendentami. Jest autorką instrukcji ułatwiającej z Gdańskiej Platformy Edukacyjnej.

Dzień Księgowego przypada w Polsce 9 czerwca. Do data nieprzypadkowa, symboliczna - wybrana z okazji powstałego tego dnia w 1907 roku stowarzyszenia Związek Buchalterów w Warszawie, które następnie w 1926 roku przekształciło się w Związek Księgowych w Polsce. W 1946 roku stowarzyszenie zrzeszające księgowych przyjęło ostateczną nazwę, którą jest Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.

Tradycja obchodów Dnia Księgowego w Polsce zrodziła się w okresie międzywojennym. Po wojnie przez wiele lat nie był wznawiany. W Gdańsku uroczystość organizowana przez miasto odbyła się po raz pierwszy.

Agata Olszewskawww.gdansk.plagata.olszewska@gdansk.pl
Agata Olszewska - najnowsze
Agata Olszewskawww.gdansk.plagata.olszewska@gdansk.pl
Agata Olszewska - najnowsze