PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Metropolitalne badania kultury: Jakich wydarzeń kulturalnych i w jakiej formie szukają mieszkańcy?

Metropolitalne badania kultury: Jakich wydarzeń kulturalnych i w jakiej formie szukają mieszkańcy?
Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot wspólnie z metropolitalnymi domami kultury, Obserwatorium Kultury oraz Instytutem Kultury Miejskiej w Gdańsku przeprowadził badanie na temat oczekiwań mieszkańców metropolii, co do wydarzeń kulturalnych. Raport z badań zawiera rekomendacje Komisji ds. Kultury OMGGS.
Metropolitalne badanie kultury posłużyło do stworzenia raportu pokazującego jakich wydarzeń kulturalnych i w jakiej formie szukają mieszkańcy metropolii. Nz. Debata poświęcona twórczości i dziedzictwu Vaclava Havla, w Instytucie Kultury Miejskiej
Metropolitalne badanie kultury posłużyło do stworzenia raportu pokazującego jakich wydarzeń kulturalnych i w jakiej formie szukają mieszkańcy metropolii. Nz. Debata poświęcona twórczości i dziedzictwu Vaclava Havla, w Instytucie Kultury Miejskiej
fot. Dominik Paszliński / www.gdansk.pl

 

„Niechciany kompromis” - wystawa w setną rocznicę powołania Wolnego Miasta Gdańska

 

W badaniu zrealizowanym w czerwcu i lipcu tego roku na potrzeby Komisji ds. Kultury Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot, które przybrało formę internetowej ankiety, wzięło udział 867 respondentów. 64% z nich mieszka w miastach, większość to osoby w wieku 35-44 lata z wykształceniem wyższym. Na podstawie ich odpowiedzi powstał dokument „Badanie potrzeb publiczności lokalnych domów kultury”.

Potrzeby i obawy

Jak wynika z raportu, niezależnie od miejsca zamieszkania nastroje respondentów są podobne. Mieszkańcy miast nieznacznie rzadziej doceniają możliwość spędzania czasu z rodziną. Brak kontaktu z ludźmi mniej doskwiera osobom po 55 roku życia. Osoby pracujące między 34 a 65 rokiem życia bardziej niż inne obawiają się powrotu do izolacji. Niektórzy uważają, że obecna sytuacja to „nowa normalność”, do której stopniowo się przyzwyczajamy. Osoby, które podczas lockdownu rozpoczęły pracę zdalną narzekały na trudność oddzielenia czasu pracy i czasu wolnego. Jeszcze trudniej było im pogodzić opiekę nad dziećmi z pracą z domu.

 

Ankietowani odpowiadali m.in. na pytania dotyczące bezpieczeństwa podczas uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych w czasie epidemii koronawirusa. KLIKNIJ W OBRAZEK, ABY POWIĘKSZYĆ
Ankietowani odpowiadali m.in. na pytania dotyczące bezpieczeństwa podczas uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych w czasie epidemii koronawirusa. KLIKNIJ W OBRAZEK, ABY POWIĘKSZYĆ
metropoliagdansk.pl

 

Bezpieczeństwo

Wydarzenia kulturalne w większości wydają się respondentom bezpieczne, choć 58% z nich obawia się dużych zgromadzeń. Badani boją się nie tylko tłumów, ale także nieprzestrzegania procedur sanitarnych przez uczestników i organizatorów. Respondenci najbezpieczniej czują się na plenerowych pokazach filmowych, spektaklach w otwartej przestrzeni, wystawach oraz jarmarkach i piknikach.

Co robimy w czasie wolnym?

Mieszkańcy wsi, zdecydowanie częściej niż miast, poświęcają czas na pielęgnowanie ogrodu/działki, spotykają się w domach znajomych i oglądają filmy i seriale. Mieszkańcy miast są bardziej zróżnicowani w swoich aktywnościach, częściej deklarują, że dla relaksu słuchają muzyki i uprawiają sport. Oglądanie filmów, czytanie książek oraz spacery są najczęściej wybieranymi formami spędzania czasu wolnego w większości grup wiekowych. Im młodsze osoby tym częściej wybierają filmy i seriale niż książki.

Jakie wydarzenia kulturalne?

Najpopularniejsze wydarzenia kulturalne wśród badanych to koncerty (szczególnie w małych miastach), kino (im mniejsza miejscowość tym rzadziej) i festyny/pikniki, jedynie w Trójmieście bardziej popularne są wystawy. Mieszkańcy miast zdecydowanie rzadziej uczestniczą w obchodach świąt narodowych czy występach kabaretowych.

Skąd informacje o kulturze?

Najpopularniejszym źródłem informacji są media społecznościowe. W drugiej kolejności badani szukają informacji wśród znajomych i rodziny (częściej na wsi) oraz na stronach internetowych instytucji (częściej w mieście). Media takie jak radio i telewizja nieznacznie częściej docierają do mieszkańców wsi. Mieszkańców średnich i dużych miast przyciągają autorzy i wykonawcy, natomiast wśród mieszkańców wsi i małych miast jest to częściej okazja do spędzenia czasu z rodziną i znajomymi (częściej też na wybór mają wpływ ich opinie) i nieznacznie częściej o uczestnictwie decyduje darmowy/tani wstęp i przypadek.

 

Respondenci pytani byli także m.in. o to, w których wydarzeniach najchętniej uczestniczą online. KLIKNIJ W OBRAZEK, ABY POWIĘKSZYĆ
Respondenci pytani byli także m.in. o to, w których wydarzeniach najchętniej uczestniczą online. KLIKNIJ W OBRAZEK, ABY POWIĘKSZYĆ
metropoliagdansk.pl

 

Kultura online

61% badanych deklaruje, że zamierza kontynuować korzystanie z oferty online, ale tylko 5% zdecydowanie woli ten typ wydarzeń. Trochę bardziej skłonni do uczestnictwa online są respondenci w wieku od 34 do 54 lat. Dzieci najczęściej korzystają z serwisów streamingowych i oglądają filmy i seriale, grają w gry oraz czytają e-booki. Problemem dla osób starszych jest korzystanie z nowych aplikacji. Największymi zaletami uczestniczenia w kulturze online jest możliwość wyboru miejsca i czasu, dostęp do szerokiej ponadlokalnej oferty oraz bezpłatny dostęp. Dla mieszkańców wsi większe znaczenie ma możliwość korzystania z kultury bez konieczności wychodzenia z domu, co niweluje niedogodności wynikające z wykluczenia komunikacyjnego. Badani choć widzą plusy traktują tę sytuację jako tymczasową.

Rekomendacje

Raport z badań zawiera rekomendacje Komisji ds. Kultury OMGGS przygotowane we współpracy z metropolitalnymi domami kultury. Wśród nich znalazły się m.in. organizowanie działań kulturalnych w plenerze, korzystanie z potencjału mediów społecznościowych i lokalnych influencerów, tworzenie ofert dla rodziców i dzieci, czy przeniesienie części programu instytucji do internetu.

 

PEŁNA TREŚĆ RAPORTU „Badanie potrzeb publiczności lokalnych domów kultury”

 

Oprac. AO