• Start
  • Wiadomości
  • Nie musisz osobiście powiadamiać policji WAŻNY KOMUNIKAT! / ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ!

Nie musisz osobiście powiadamiać policji WAŻNY KOMUNIKAT! / ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ!

W związku z zagrożeniem koronawirusem Polska Policja informuje, że aby powiadomić ją o zdarzeniu nie jest konieczna osobista obecność w komendzie czy komisariacie. Numery do jednostek policji można znaleźć w internecie lub w nagłych i pilnych sytuacjach korzystać z numerów alarmowych 112 i 997. Komunikat swój policja wydała w języku polskim i ukraińskim. Natomiast Straż Miejska w Gdańsku do odwołania zawiesiła przyjmowanie interesantów.
( 17.03.2020 )
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Policja w związku z koronawirusem apeluje o zgłaszanie spraw drogą telefoniczną lub internetową
Policja w związku z koronawirusem apeluje o zgłaszanie spraw drogą telefoniczną lub internetową
zdj. Mateusz Ochocki/KFP


W związku z epidemią choroby COVID-19 wywoływanej przez koronawirusa Polska Policja w specjalnym komunikacie apeluje o ograniczenie wizyt w jednostkach policji. Jednocześnie policjanci informują, że zgłoszenia są przyjmowane drogą telefoniczną lub internetową. W sytuacjach szczególnych do dyspozycji są też alarmowe telefony 112 i 997.

W Gdańsku w ramach Komendy Miejskiej Policji działa 9 komisariatów. Dane teleadresowe do wszystkich znajdziesz TUTAJ.

Poniżej pełna treść komunikatu policji w języku polskim i ukraińskim:


W związku z koniecznością ograniczenia rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19, wywoływanej przez koronawirusa, dbając o Państwa zdrowie i bezpieczeństwo, zalecamy ograniczenie osobistych wizyt w jednostkach Policji, związanych z potrzebą powiadomienia o zdarzeniu. Do Państwa dyspozycji pozostają numery telefonów poszczególnych jednostek Policji dostępne na stronach internetowych, Centralnej Książce Telefonicznej oraz w przypadku zgłoszeń alarmowych numery 112 i 997. Możliwe jest również przesłanie zgłoszenia pisemnie (nie dotyczy sytuacji nagłych) oraz kontakt z jednostkami Policji i dzielnicowym za pomocą aplikacji mobilnej "Moja Komenda".

Pamiętajmy, że wizyty w jednostkach Policji wiążą się często z koniecznością poruszania środkami komunikacji zbiorowej oraz przebywaniem wśród większej ilości nieznanych nam osób. Oczekując na przyjęcie zgłoszenia w zamkniętych pomieszczeniach również jesteśmy narażeni na kontakt z obcymi osobami.

Dbając o Państwa zdrowie i bezpieczeństwo, zalecamy ograniczenie osobistych wizyt w jednostkach Policji, związanych z potrzebą powiadomienia o zdarzeniu. Do Państwa dyspozycji pozostają numery telefonów jednostek Policji dostępne na stronach internetowych, aplikacji "Moja Komenda" oraz w przypadku zgłoszeń alarmowych numery 112 i 997. Możliwe jest również przesłanie zgłoszenia pisemnie lub e-mailem (nie dotyczy sytuacji nagłych).

Policja uruchomiła portal Policja e-usługi, który dzięki Centralnej Książce Telefonicznej ułatwia komunikację z jednostkami Policji w całym kraju. Dodatkowo dla osób głuchych i słabosłyszących, które znają polski język migowy (PJM) lub system językowo-migowy (SJM), istnieje możliwość połączenia z dowolnego miejsca z wykorzystaniem komputera lub telefonu z funkcją wideo z dostępem do internetu z jednostką Policji z bezpośrednim dołączeniem tłumacza języka migowego. Usługa dostępna jest w dni robocze w godz. 8:00 – 20:00.

Po dokonaniu weryfikacji zgłoszenia, otrzymają Państwo instrukcje, co do dalszego postępowania. Pamiętajmy jednak, że w niektórych przypadkach (np. konieczność sporządzenia dokumentacji procesowej - przyjęcia ustnego zawiadomienia o przestępstwie czy przesłuchania w charakterze świadka) niezbędne jest wykonanie czynności na terenie jednostki, o czym poinformują policjanci.

 

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną związaną z potencjalnym niebezpieczeństwem zakażenia koronawirusem informujemy, wszelkie informacje dostępne są na stronie GIS (Głównego Inspektora Sanitarnego).


insp. Mariusz Ciarka,  rzecznik KGP


Poniżej wersja w języku ukraińskim:

ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ! Повідомляючи про правопорушення або іншу подію не мусиш робити це особисто на Поліції (тільки у виняткових ситуаціях явка особиста обовʼязкова). ПАМʼЯТАЙ – будь обережний відносно неправдивих інформацій - FAKENEWS!

У звʼязку з необхідністю вживання заходів для боротьби з поширенням інфекційної хвороби COVID-19, яку спричиняє коронавірус, дбаючи про Ваше здоровʼя і безпеку, рекомендуємо обмежити особисті візити до Поліції, які повʼязані з необхідністю повідомлення про правопорушення або іншу подію. До Ваших послуг є номери телефонів до відповідних підрозділів Поліції на інтернет-сайтах, Центральному Телефонному Довідникові (Centralna Książka Telefoniczna), а у випадках надзвичайної ситуаціі за номером 112 або 997. Є можливість вислати письмове звернення (не стосується надзвичайних ситуацій), або звернутись до підрозділів Поліції за допомогою мобільного додатку "Moja Komenda". Окрім того у звʼязку з безпідставною панікою, викликаною інформацією про пандемію коронавіруса, закликаємо усіх до спокою, зрозуміння, відповідальної поведінки і непоширювання фейкових новин - #FakeNews!


Jak już informowaliśmy Straż Miejska w Gdańsku zawiesiła przyjmowanie interesantów do odwołania. Osoby, które mają do załatwienia sprawy w Straży Miejskiej, prosimy o kontakt telefoniczny (58 301 30 11) lub za pomocą poczty elektronicznej (sm@gdansk.gda.pl). Od poniedziałku 16 marca siedziba Referatu Dzielnicowego V przy ulicy Wilanowskiej 2 jest nieczynna. W spawach dotyczących referatu SM prosi o kontakt z Referatem Dzielnicowym VI (58 301 30 11, wew. 103).

Czytaj też: Koronawirus. Zmiana zasad obsługi klientów w urzędach i miejskich spółkach