PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Kwiaty i gołębie pod pomnikiem króla Jana III Sobieskiego w 230. rocznicę Konstytucji 3 Maja

Kwiaty i gołębie pod pomnikiem króla Jana III Sobieskiego w 230. rocznicę Konstytucji 3 Maja
Przedstawiciele władz samorządowych Gdańska, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, Wojska Polskiego, Związku Piłsudczyków RP w Gdańsku w poniedziałek, 3 maja, złożyli kwiaty pod pomnikiem króla Jana III Sobieskiego na Targu Drzewnym w 230. rocznicę Konstytucji 3 Maja. Po złożeniu kwiatów wypuszczono także gołębie pokoju.
Pod pomnikiem króla Jana III Sobieskiego byli m.in. prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz, marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk, radni miasta, przedstawiciele Związku Piłsudczyków RP w Gdańsku
Pod pomnikiem króla Jana III Sobieskiego byli m.in. prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz, marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk, radni miasta, przedstawiciele Związku Piłsudczyków RP w Gdańsku
fot. Grzegorz Mehring / www.gdansk.pl

 

"W tym roku przypada okrągła, 230 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja. To już drugi raz, gdy obchodzimy to święto skromnie i w mniejszym gronie, ale wciąż pamiętając i podkreślając, jak ważne było to wydarzenie wtedy, ponad dwieście lat temu i jak ważna Konstytucja jest dziś. Szanujmy ją, bo to najważniejszy akt prawny, stojący na straży fundamentów i wartości naszego państwa.


Jak co roku złożyliśmy kwiaty pod pomnikiem króla Jana III Sobieskiego. Dlaczego tu? Bo w Miasto Gdańsk to nasza piękna tradycja, tu świętujemy ważne rocznice. To miejsce wyjątkowe dla gdańszczanek i gdańszczan, które na przestrzeni lat było świadkiem wielu wydarzeń i patriotycznych manifestacji. To tu spotykali się demonstranci, to tu szukali nadziei i wyrażali swoją miłość do wolności. To symbol wszystkiego, co ważne i wspaniałe w dziejach Polski. Tak jak Konstytucja 3 Maja.

- napisała na swoim profilu na FB prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz. 

 

Dlaczego właśnie pod Sobieskim świętujemy w Gdańsku nasze najważniejsze rocznice

 

Wśród składających kwiaty były m.in. prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz i przewodnicząca Rady Miasta Gdańska Agnieszka Owczarczak
Wśród składających kwiaty były oprócz prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz, także m.in. przewodnicząca Rady Miasta Gdańska Agnieszka Owczarczak (pierwsza z lewej) i radna Beata Dunajewska (pierwsza z prawej)
fot. Grzegorz Mehring / www.gdansk.pl

 

W poniedziałek, 3 maja, o godz. 17.00 pod pomnikiem króla Jana III Sobieskiego złożono kwiaty. Wśród uczestników uroczystości oprócz prezydent Gdańska Aleksandry Dulkiewicz, byli także m.in. przewodnicząca Rady Miasta Gdańska Agnieszka Owczarczak, marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk, radni miasta, przedstawiciele Wojska Polskiego, Związku Piłsudczyków RP w Gdańsku. 

Po złożeniu kwiatów wypuszczono ku niebu gołębie pokoju. 

 

Oprócz składania kwiatów, wypuszczono także gołębie pokoju
Oprócz składania kwiatów, wypuszczono także gołębie pokoju
fot. Grzegorz Mehring / www.gdansk.pl

 

Konstytucja 3 Maja została uchwalona 3 maja 1791 roku, czyli 230 lat temu. Była pierwszym w Europie i drugim na świecie - po konstytucji amerykańskiej z 1787 roku - tego typu spisanym dokumentem. Konstytucja regulowała prawa i obowiązki ogółu mieszkańców oraz zasady organizacji władzy państwowej. Przekształcała państwo w monarchię konstytucyjną oraz wprowadzała zasadę trójpodziału władzy. Wyrazicielem suwerennej woli narodu miał być dwuizbowy Sejm. 

Konstytucja była ważna dla Rzeczypospolitej, także dla Gdańska. Miasto choć pod względem kulturowym i językowym było miastem niemieckim, to jego mieszkańcy byli lojalni wobec polskiego króla. Gdańsk od polskich monarchów w ciągu prawie 350 lat otrzymał wiele przywilejów, których mieszkańcy strzegli i nie chcieli utracić. 

Od pierwszego rozbioru Polski w 1772 roku całe Pomorze z Gdańskiem były w rękach pruskich. Mimo to Miasto nie uznawało zwierzchności króla Prus i przez całe 20 lat broniło się, trwając przy Rzeczypospolitej. 

Uchwalenie Konstytucji 3 Maja w 1791 roku na krótko wzbudziło w gdańszczanach - podobnie jak w całej Polsce - nadzieję na odbudowę. Rzeczpospolita przegrała jednak rok później wojnę z Rosją, czego konsekwencją był II rozbiór. W styczniu 1793 roku Gdańsk stał się własnością Prus na prawie 130 lat z przerwami na status - dwukrotnie (za czasów Napoleona Bonapartte i po pierwszej wojnie światowej) - Wolnego Miasta. Gdańsk do Polski wrócił w 1945 roku. 

 

Inscenizacja przysięgi na wierność królowi i Rzeczypospolitej. WIDEO i ZDJĘCIA

 

 

ZOBACZ WIĘCEJ ZDJĘĆ Z UROCZYSTOŚCI

 

oprac. WGwww.gdansk.plredakcja@gdansk.pl