• Start
  • Wiadomości
  • WdG i KO zawarły porozumienie koalicyjne, prezydent miasta przedstawił zastępców

WdG i KO zawarły porozumienie koalicyjne, prezydent miasta przedstawił zastępców

W Urzędzie Miejskim w Gdańsku podpisano „Deklarację o współpracy dla mieszkanek i mieszkańców Gdańska” - jest to umowa o porozumieniu i współpracy zawarta między Koalicją Obywatelską a Stowarzyszeniem Wszystko dla Gdańska. Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz ogłosił też nazwiska swoich zastępców.
( Publikacja: 17.12.2018 )
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Koalicjanci z Wszystko dla Gdańska i Koalicji Obywatelskiej prezentują porozumienie. Nz. (od lewej) Piotr Kowalczuk, Beata Dunajewska, Paweł Adamowicz, Agnieszka Pomaska, Piotr Grzelak, Aleksandra Dulkiewicz i Piotr Borawski
Koalicjanci z Wszystko dla Gdańska i Koalicji Obywatelskiej prezentują porozumienie. Nz. (od lewej) Piotr Kowalczuk, Beata Dunajewska, Paweł Adamowicz, Agnieszka Pomaska, Piotr Grzelak, Aleksandra Dulkiewicz i Piotr Borawski
zdj. Dominik Paszliński/gdansk.pl


Porozumienie koalicyjne podpisane


Oba ugrupowania mają łącznie większość w Radzie Miasta Gdańska: KO – 16 radnych, a Wszystko dla Gdańska – 6 radnych. Współpraca jak mówią koalicjanci ma zapewnić sprawną współpracę i realizację programów wyborczych, z którymi oba ugrupowania szły do wyborów. Treść porozumienia publikujemy pod koniec artykułu.

- Chcemy trwałego sojuszu na najbliższe pięć lat, by wspólnie realizować skutecznie i systematycznie program, z którego co roku będziemy przedstawiać sprawozdanie opinii publicznej - podkreśla prezydent Paweł Adamowicz. - Myślę, że będzie to bardzo dobre pięć lat dla rozwoju naszego miasta.

- Po to dziś zawiązujemy koalicję, by móc za pięć lat powiedzieć z satysfakcją o tym, że udało się zrealizować nasz wspólny program - mówiła z kolei posłanka Platformy Obywatelskiej Agnieszka Pomaska.

podpisanie


Zastępcy prezydenta Gdańska 

Prezydent Adamowicz przedstawił także zmiany, których dokonał wśród swoich zastępców – w zakresie ich obowiązków oraz składu personalnego. 

Aleksandra Dulkiewicz (jako pierwszy zastępca prezydenta) odpowiadała będzie za inwestycje, równouprawnienie (m.in. wdrażanie „Modelu na rzecz równego traktowania", który ma zapobiec dyskryminacji mieszkańców ze względu na wiek, stan zdrowia, płeć, pochodzenie, narodowość, stosunek do religii i orientację seksualną) oraz turystykę. 

- Na pewno będą nowe obowiązki, bo zmienia się zakres, są nowe obszary, nowe wyzwania. Myślę, że te wybory samorządowe 2018 r. pokazały przede wszystkim, że gdańszczanie są coraz bardzie świadomi swoich potrzeb i oczekiwań. Coraz bardziej potrzebujemy miasta wysokiej jakości życia. Wiem, że jest to pojemne pojęcie, ale to dotyczy zarówno przyjaznych inwestycji – mniejszych, większych, sprawnej edukacji, ale także przyjaznych przestrzeni publicznych wokół naszego domu – mówiła Aleksandra Dulkiewicz. 

Piotr Grzelak w swoich obowiązkach będzie miał rozwój miasta (w tym planowanie przestrzenne), mieszkalnictwo i transport publiczny.

- Na pewno zakres obowiązków zwiększy się dlatego, że dotychczasowy nadzór nad gospodarka komunalną będzie poszerzony również o planowanie przestrzenne. Sa to nowe kompetencje i wyzwania, z którymi w najbliższym czasie trzeba się będzie zmierzyć - mówił Piotr Grzelak.

Piotr Kowalczuk dalej zajmował będzie się szkolnictwem oraz polityką socjalną. 

- Obszar rozwoju społecznego cały czas jest wyzwaniem. Codziennie są jakieś rzeczy, które się dzieją, które rzeczywiście trzeba podejmować na rzecz mieszkanek i mieszkańców. Myślę też, że jest tutaj bardzo duża rola rozwiązań rządowych, które są bardzo trudne i skomplikowane. Wdrażana jest tzw. reforma edukacji. Cały czas pracujemy nie tylko na tym, co widzimy jako strategia rozwiązywania problemów społecznych w mieście w Gdańsku i podejmowania wyzwań związanych z edukacją, ale też musimy realizować zadanie rządowe. One nie zawsze są po myśli i w kierunku, który byśmy widzieli jako rzeczywiście rozwojowy dla uczennic, uczniów i kadr pedagogicznej - mówił Piotr Kowalczuk.

Nowym zastępcą prezydenta Gdańsk został Piotr Borawski, który odpowiadać będzie za przedsiębiorczość, środowisko, ochronę klimatu, informatyzację i porządek publiczny.

 
 
 
Sylwetka nowego zastępcy

Piotr Borawski (ur. 1983) – polityk, radny, działacz społeczny związany m.in. z gospodarką morską i partycypacją obywatelską. Ukończył Szkołę Podstawową nr 64 we Wrzeszczu, a następnie XVIII Liceum Ogólnokształcące przy Conradinum. Absolwent prawa na Uniwersytecie Gdańskim. Ukończył również studia MBA (Master of Business Administration) w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Zawodowo od przeszło 10 lat związany z Naftoportem i gospodarką morską. Jest członkiem Platformy Obywatelskiej oraz Stowarzyszenia Młodzi Demokraci. Radny Miasta Gdańska VI, VII i VIII kadencji. W ostatnich wyborach uzyskał 4945 głosów mieszkańców trzeciego okręgu wyborczego. W radzie miasta pracuje w komisjach polityki gospodarczej i morskiej, a od 2014 roku przewodniczy komisji strategii i budżetu. Był jednym z inicjatorów budżetu obywatelskiego w Gdańsku, a także gdańskiego programu wsparcia prokreacji. Od 2017 roku jest szefem klubu radnych Platformy Obywatelskiej, a w obecnej kadencji liderem Koalicji Obywatelskiej.

Piotr Borawski, nowy zastępca prezydenta Gdańska
Piotr Borawski, nowy zastępca prezydenta Gdańska
zdj. Dominik Paszliński/gdansk.pl


Z narzeczoną Zuzanną wychowują synów: dwuipółletniego Aleksandra oraz miesięcznego Maksymiliana. Borawski jest wielkim fanem piłkarzy Lechii Gdańsk oraz siatkarzy gdańskiego Trefla. Interesuje się historią oraz kulturą iberyjską.


DEKLARACJA O WSPÓŁPRACY DLA MIESZKANEK I MIESZKAŃCÓW GDAŃSKA

Preambuła

Świadomi odpowiedzialności wynikającej z zaufania, jakim mieszkańcy Gdańska obdarzyli w wyborach samorządowych 2018 prezydenta Pawła Adamowicza oraz radnych miasta z komitetów Wszystko dla Gdańska i Koalicji Obywatelskiej;
szanując odrębność, ale i dostrzegając wspólnotę wartości, w szczególności oparte na wizji Gdańska jako miasta ludzi otwartych, tolerancyjnych, kochających wolność i wartości demokratycznego państwa prawa;

mając w pamięci historię naszego miasta Gdańska, z jednej strony dotkniętego totalitaryzmami, z drugiej strony sięgającej do energii związanej z powstaniem ruchu Solidarności, który zmienił Polskę i świat;

kierując się dobrem gdańszczanek i gdańszczan różnych pokoleń, tych urodzonych w Gdańsku, ale i tych, którzy wybrali Gdańsk jako miejsce do życia i rozwoju;

niniejszym przyjmujemy deklarację o współpracy opartej na celach programowych „50 celów Pawła Adamowicza i Wszystko dla Gdańska” oraz celach programu „Bliżej Mieszkańców” Koalicji Obywatelskiej. W szczególności za kluczowe uznajemy działania realizujące poniższe filary programowe.


FILARY WSPÓŁPRACY DLA GDAŃSKA

  • Gdańskie rodziny na pierwszym miejscu, w tym: rozwój edukacji i opieki nad najmłodszymi, przeciwdziałanie uzależnieniom, rozwój instrumentów wsparcia seniorów, rozbudowa systemu usług opiekuńczych, realizacja programu solidarności mieszkaniowej;
  • Najlepsza dzielnica do życia, w tym: rozwój usług i infrastruktury publicznej w dzielnicach, intensyfikacja zabudowy na tzw. dolnym tarasie, działania rewitalizacyjne, poprawa jakości powietrza, poprawa jakości zieleni miejskiej;
  • Sprawniejsze i bezpieczniejsze poruszanie się po Gdańsku, w tym: krótsza droga z Gdańska Południe, zero wypadków śmiertelnych wśród rowerzystów i pieszych, promocja i poprawa funkcjonowania transportu publicznego, realizacja planu zrównoważonej mobilności, podnoszenie bezpieczeństwa na drodze;
  • Współdecydowanie o gdańskich sprawach, w tym: wsparcie aktywności obywatelskiej, rozwój centrów aktywności lokalnej, rozbudowa instrumentów partycypacji społecznej, działania na rzecz równego traktowania;
  • Rozwój gospodarczy, w tym: działania na rzecz realizacji inwestycji zwiększających potencjał gospodarczy miasta, wsparcie małej i średniej przedsiębiorczości, rozwój zaufania i partnerskich relacji z przedsiębiorcami, rozwój szkolnictwa zawodowego.

    Realizacja powyższych celów, jak i decyzje o kierunku bieżącej polityki będą podejmowane w gronie Kolegium Prezydenta, klubów Koalicji Obywatelskiej i Wszystko dla Gdańska, w tym także na wspólnych posiedzeniach obu klubów. Strony niniejszej Deklaracji będą dążyły do dialogu opartego na szacunku i wzajemnym zrozumieniu, mając na pierwszym miejscu cele opisane powyżej.


Paweł Adamowicz, Agnieszka Pomaska

Beata Dunajewska, Piotr Borawski


Zobacz zapis całej konferencji: