PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Gdańskie Centrum Świadczeń informuje: Wnioski „500+” dla osób niepełnosprawnych składamy do ZUS  

Gdańskie Centrum Świadczeń informuje: Wnioski „500+” dla osób niepełnosprawnych składamy do ZUS  
Można już składać wnioski w ramach świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. To zadanie zlecono Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych, który wnioski będzie rozpatrywał od października 2019 roku. UWAGA: wniosków nie składamy w Gdańskim Centrum Świadczeń. 
niepelnosparwnidobzi
Aby otrzymać wsparcie "500+ dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, trzeba mieć ważne orzeczenie o niepełnosprawności. Wnioski należy składać w oddziałach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
Fot. Pixabay- Mieszkańcy do nas dzwonią, przychodzą też osobiście do Gdańskiego Centrum Świadczeń chcąc złożyć wnioski potocznie określane jako “500 plus dla niepełnosprawnych” -  mówi Katarzyna Tynkowska, zastępca dyrektora Gdańskiego Centrum Świadczeń. - Informujemy, że tymi wnioskami jako ściśle związanymi z uprawnieniami emerytalnymi i posiadaniem lekarskiego orzeczenia o niepełnosprawności zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych. 

- Chociaż świadczenie potocznie nazywane jest „500+ dla niepełnosprawnych”, to nie stopień niepełnosprawności jest tu decydujący, a posiadanie ważnego orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji - tłumaczy Krzysztof Cieszyński rzecznik ZUS w Gdańsku. - Osoby, które nie mają takiego orzeczenia, po złożeniu wniosku o świadczenie zostaną skierowane na badanie przez lekarza orzecznika ZUS. 

Aby otrzymać wsparcie, poza orzeczeniem trzeba być pełnoletnim, mieszkać na terytorium Polski, a łączna wysokość dotychczasowych świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych nie może przekraczać kwoty 1,6 tys. zł brutto.

Świadczenie nie jest przyznawane z urzędu, żeby je dostać trzeba złożyć wniosek. Może to zrobić sam zainteresowany lub jego pełnomocnik. Wniosek i informacje o świadczeniu można znaleźć na stronie ZUS i w każdej placówce zakładu. We wniosku oprócz podania danych osobowych trzeba wskazać, czy i jakie świadczenia pieniężne finansowane ze środków publicznych nam przysługują, jaka jest wysokość tych świadczeń i który organ je wypłaca. Dotyczy to także świadczeń z instytucji zagranicznych. Dokument musi być podpisany. We wniosku należy dołączyć orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji (chyba że jest ono w posiadaniu ZUS). Ci, którzy nie mają takiego orzeczenia powinni dołączyć dokumentację medyczną oraz inne dokumenty mające wpływ na wydanie orzeczenia. 

Ja mówi Krzysztof Cieszyński do kryterium dochodowego przysługującego danej osobie uwzględniane będą też świadczenia pieniężne finansowane ze środków publicznych. Przede wszystkim chodzi o emerytury czy renty wypłacane przez ZUS, KRUS i inne organy. Do tej grupy zaliczają się również świadczenia z pomocy społecznej o charakterze innym niż jednorazowe, np. zasiłki stałe. Tym, którzy mają już prawo do renty lub emerytury w ZUS, wsparcie będzie wypłacane razem z tym świadczeniem. Ci którzy dotychczas nie otrzymywali żadnych świadczeń, pieniądze dostaną w terminie wskazanym w decyzji.

Decyzję w sprawie świadczenia uzupełniającego ZUS wyda w ciągu 30 dni od wyjaśniania ostatniej okoliczności niezbędnej do jej wydania. W ciągu pierwszych dwóch miesięcy od wejścia w życie tego przepisu ZUS będzie miał nieco wydłużony termin na wydanie decyzji ze względu na spodziewaną dużą liczbę wniosków w tym czasie. Tak więc na wydanie decyzji w sprawie wniosków złożonych do 30 listopada 2019 r., ZUS będzie miał nie 30, a 60 dni również od wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania tej decyzji.

Szacunkowa liczba osób, które na Pomorzu mogą ubiegać o świadczeniu uzupełniającym to ponad 45 tys.

 

Czytaj więcej:

Gdańskie Centrum Świadczeń. Złóż wniosek o 500+, "Dobry start" i inne świadczenia

oprac. AKwww.gdansk.plredakcja@gdansk.pl