PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Dolne Miasto. Intensywne prace ziemne przy budowie objazdu Bramy Nizinnej

Dolne Miasto. Intensywne prace ziemne przy budowie objazdu Bramy Nizinnej
Prace związane z budową objazdu rozpoczęły się w drugiej połowie września br. Nowa droga poprowadzona zostanie w miejscu dawnej linii kolejowej. Obecnie prowadzone są prace ziemne związane z budową sieci wodociągowej. Przebudowywana jest także sieć teletechniczna.
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Z tego przejazdu korzystają przede wszystkim kierowcy jadący z centrum na Orunię, i w przeciwnym kierunku
Z tego przejazdu korzystają przede wszystkim kierowcy jadący z centrum na Orunię, i w przeciwnym kierunku
Fot. Grzegorz Mehring/gdansk.pl

 

To jedyna z zabytkowych bram historycznego Gdańska, przez którą odbywa się regularny ruch drogowy. Ze względu na wąski prześwit zabytkowego obiektu ruch pod bramą odbywa się wahadłowo. Duży ruch kołowy ma, niestety, negatywny wpływ na sam zabytek, dlatego zdecydowano o budowie objazdu pozwalającego na ominięcie tego obiektu. Od placu Wałowego droga przebiegać będzie ul. Grodza Kamienna, następnie skręci w kierunku południowym przed Bastionem Żubr.

Nowa droga poprowadzona zostanie w miejscu dawnej linii kolejowej. W ramach inwestycji rozebrany zostanie stary mostek nad opływem Motławy, a w jego miejscu wybudowana zostanie nowa przeprawa. Przebudowane zostaną także sieci podziemne: gazowa, wodociągowa, sanitarna i teletechniczna. Zaplanowano również budowę sieci oświetleniowej.

Tak prezentuje się obecnie plac budowy objazdu
Tak prezentuje się obecnie plac budowy objazdu
Fot. DRMG

 

Zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową, nowa droga objazdowa posiadać będzie po jednym pasie ruchu w każdym kierunku i dwustronny chodnik o szerokości 2 metrów. Parametry będą jednak nieco różnić się w zależności od przebudowywanego odcinka drogi. I tak:

  •  Oś ul. Grodza Kamienna (odcinek zachodni) - będzie to droga dojazdowa, o nawierzchni z kostki kamiennej. Szerokość pasa ruchu wyniesie 2x3m, znajdą się tu 4 miejsca postojowe równoległe przylegające do jezdni.
  •  Ul. Grodza Kamienna (odcinek wschodni) - będzie to droga lokalna o nawierzchni z kostki kamiennej. Szerokość pasa ruchu wyniesie 2x3m, pojawi się tu 10 nowych miejsc postojowych do parkowania prostopadłego.
  • Oś Ul. Mostowa - ulica nowoprojektowana - Ul. Mostowa - będzie to droga dojazdowa o nawierzchni z kostki kamiennej
  •  ul. nowoprojektowana - będzie to droga lokalna o nawierzchni z kostki kamiennej. Znajdzie się tu 16 miejsc postojowych równolegle przylegających do jezdni.
  • Ul. Mostowa (odcinek północny) - to będzie droga dojazdowa, także o nawierzchni z kostki kamiennej. Szerokość pasa ruchu będzie tu nieco mniejsza, wyniesie 2x2,75m.

 

Tak zaprojektowano objazd Bramy Nizinnej
Tak zaprojektowano objazd Bramy Nizinnej
Mat. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska

 

Przez wspomniany nowy most przebiegać będzie jezdnia i obustronne ciągi pieszo-rowerowe. Obiekt zaprojektowano na obciążenia klasą „A”, co oznacza, że możliwy będzie na nim obustronny ruch pojazdów o maksymalnym ciężarze 50 ton każdy.

Długość zaplanowanego obiektu wyniesie15,8m, szerokość jezdni: 2x3 m, a szerokość ciągów pieszo - rowerowych: 2x2 m. Aby zachować „starodawny” styl obiektu, zamocowany zostanie przy nim m.in. blok kamienny pochodzący z rozbiórki dotychczasowego mostu, a jego ściany obłożone zostaną cegłą klinkierową. Niezbędne sieci, w tym wodociąg oraz kable średniego napięcia, zostaną umieszczone pod dnem rzeki w pobliżu przeprawy. Natomiast pod nawierzchnią chodnika, na wsporniku mostu, zostanie umieszczony kabel oświetleniowy.

Prace trwać mają do sierpnia 2022 roku
Prace trwać mają do sierpnia 2022 roku
Fot. DRMG

 

Wykonawcą prac jest firma STRABAG Sp. z o.o. Umowa opiewa na blisko 16 mln złotych. Prace potrwają do sierpnia 2022 r.

Brama Nizinna jest jedną z zabytkowych bram historycznego Gdańska. Jak podaje Gedanopedia, zlokalizowana między Bastionem św. Gertrudy i Bastionem Żubr brama, powstała jako efekt opasywania Starego Przedmieścia nowym odcinkiem wałów ziemnych. Jest elementem nowożytnych fortyfikacji miasta. Utraciła swoje duże znaczenie komunikacyjne w związku z budową Bramy Oruńskiej. W 2006 r. obiekt przejęło Miasto, a w latach 2015-2016 przeszedł on gruntowną rewitalizację. Obecnie mieści się tu Klub Morza Zejman.

 

oprac. KGwww.gdansk.plredakcja@gdansk.pl