PORTAL MIASTA GDAŃSKA
';
PL | EN | DE

Decyzja Rady Miasta Gdańska: przyjmiemy kolejne dwie rodziny repatrianckie z Kazachstanu

Decyzja Rady Miasta Gdańska: przyjmiemy kolejne dwie rodziny repatrianckie z Kazachstanu
Rada Miasta Gdańska przyjęła dwie uchwały, na mocy których w Gdańsku osiedlą się kolejne dwie rodziny z Kazachstanu. Otrzymają one również wsparcie w zmianie dokumentacji na polską, zapisaniu dzieci do szkół, kwestiach związanych ze zdrowiem i poszukiwaniem pracy. Od 2010 roku do Gdańska zaproszono 10 rodzin repatrianckich, od połowy lat 90. - już w sumie pięćdziesiąt.
Gruba dwudziestu osób w różnym wieku, które siedzą na krzesełkach w ECS. Część z nich bije brawo osobom, które znajdują się na scenie, ale zdjęcie ich nie pokazuje
Repatrianci z Kazachstanu to potomkowie polskich rodzin zesłanych tam w czasach stalinowskich. Inicjatorem sprowadzania ich do Gdańska był prezydent Paweł Adamowicz. Miasto pomaga im urządzić się w ojczyźnie. Nz. wspólne spotkanie w gdańskim ECS
Grzegorz Mehring/www.gdansk.pl

 

Uchwały w sprawie sprowadzenia do Gdańska obu polskich rodzin z Kazachstanu przegłosowali radni w czwartek, 25 marca, podczas XXXIV sesji Rady Miasta Gdańska. 

Po zaproszeniu rodzin repatriantów, zostanie im zapewniony lokal mieszkalny na zasadzie umowy najmu na czas nieokreślony. Pozyskiwane mieszkania pochodzą z zasobów komunalnych gminy. Zaproszeni mogą liczyć także na pomoc w uzyskaniu zatrudnienia, a młodzież na umożliwienie nauki w gdańskich szkołach czy przedszkolach oraz na studiach uczelni wyższych.

 

 

Oprócz wsparcia określonego w ustawie o repatriacji, Rada Miasta Gdańska zdecydowała o każdorazowym przydzielaniu rodzinom repatrianckim dodatkowych środków, wypłacanych tuż po ich przyjeździe do Gdańska, jeszcze zanim dotrze do nich ustawowa pomoc rządowa,. Pomoc wypłacana jest z budżetu gminy, na podstawie każdorazowo podjętej uchwały. Ostatnio wypłacona w 2019 roku kwota na 1 osobę w rodzinie wynosiła 7 tys. zł.

Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Gdańska, Gdańsk zobowiązał się do przejmowania co najmniej 2 rodzin repatrianckich rocznie - zobowiązanie wynika z Uchwały Nr XXIX/351/96 Rady Miasta Gdańska z dnia 18 stycznia 1996 r. w sprawie osiedlenia w Gminie Gdańsk rodzin narodowości polskiej z Republiki Kazachstanu i innych republik środkowo-azjatyckich byłego ZSRR w brzmieniu nadanym nowelizującą ją Uchwałą Nr XXIV/705/2000 Rady Miasta Gdańska z dnia 15 czerwca 2000 r.

 

Brak realizacji zobowiązania w 2019 i 2020 roku

W 2019 roku do Gdańsk nie została zaproszona żadna rodzina repatriantów. Spowodowane było to dwiema okolicznościami. Po pierwsze, wskazane na początku roku przez Aleksandrę Dulkiewicz, prezydent Gdańska dwie rodziny, które miały zostać zaproszone w 2019 roku, chwilę wcześniej zostały zaproszone do osiedlenia się w Sopocie. Po drugie, w czasie przygotowywania kolejnej listy dla Pani Prezydent z rodzinami do zaproszenia, otrzymaliśmy informację z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, że Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji rozdysponowało już wszystkie środki przeznaczone w roku 2019 na pomoc repatriantom. Zgodnie z informacją, MSWiA zobowiązało wojewodów do niepodpisywania z gminami porozumień w trybie art. 21 ustawy o repatriacji, dotyczącego przyznawania dotacji na zapewnienie lokalu mieszkalnego repatriantowi.

W 2020 r., w związku z kolejną informacją uzyskaną od PUW oraz pismem z MSWiA dotyczącym zmniejszenia środków finansowych z rezerwy celowej budżetu państwa przewidzianych w projekcie ustawy budżetowej 2020 r. na pomoc dla repatriantów, do Gdańska ponownie nie zaproszono żadnej rodziny repatriantów. W piśmie po raz kolejny zobowiązywano Wojewodów do niepodpisywania z gminami porozumień w trybie art. 21 ustawy o repatriacji.

Patryk RosińskiUrząd Miejski w GdańskuBiuro PrezydentaReferat Prasowy
Patryk Rosiński - najnowsze
Patryk RosińskiUrząd Miejski w GdańskuBiuro PrezydentaReferat Prasowy
Patryk Rosiński - najnowsze