PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

W czwartek - sesja Rady Miasta Gdańska. Dziś o godz. 12.00 na żywo wideoczat z radnymi

W czwartek - sesja Rady Miasta Gdańska. Dziś o godz. 12.00 na żywo wideoczat z radnymi
Na najbliższe posiedzenie sesji Rady Miasta Gdańska w czwartek, 22 lutego, przygotowano 35 projektów uchwał, w tym te, o których "głośno" już od kilku dni, czyli tzw. uchwała krajobrazowa oraz uchwałę dotyczącą bezpłatnych przejazdów dla dzieci i młodzieży. Dzień wcześniej, w środę, gośćmi przed naszymi kamerami będą szefowie klubów radnych Piotr Borawski (PO) i Kazimierz Koralewski (PiS).

Czwartkowa sesja radnych zapowiada się bardzo interesująco. Zachęcamy do jej śledzenia na www.gdansk.pl

Ponad tydzień temu władze Gdańska przedstawiły projekt dokumentu, który zakłada uporządkowanie przestrzeni publicznej i usunięcie z niej wszelkich banerów i części bilbordów, które skutecznie, od lat zasłaniają, a nierzadko i szpecą nasze miasto. Wkrótce ma się to zmienić. Na podstawie tej uchwały, wyznaczone zostaną konkretne miejsca, w których będzie można zobaczyć duże, kolorowe reklamy. 

Drugi projekt, który prawdopodobnie zainteresuje większość mieszkańców, dotyczy bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską dla dzieci i młodzieży, do ukończenia przez nią szkoły ponadpodstawowej, średniej. To projekt zgłoszony przez prezydenta Pawła Adamowicza. Początkowo na czwartkowe obrady trafić miał projekt przygotowany przez Lepszy Gdańsk, który zakładał darmowe przejazdy, ale tylko dla uczniów szkół podstawowych. Z zapowiedzi przewodniczącego Rady Miasta Gdańska, Bogdana Oleszka, wynika że ten projekt zostanie zdjęty z porządku sesji, a głosowany będzie ten zgłoszony przez prezydenta Gdańska.

Zachęcamy do oglądania na żywo przebiegu sesji w czwartek, od godz. 9, na naszym portalu www.gdansk.pl.

Aktualny program czwartkowej sesji:

 1. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska (druk 1503);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Teresa Blacharska – Skarbnik Miasta Gdańska

Jolanta Ostaszewska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków

 1. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2018 rok (druk 1504);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Teresa Blacharska – Skarbnik Miasta Gdańska

Jolanta Ostaszewska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków

 1. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminów spłaty lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mający charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Miasta Gdańska i jej jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach,
  w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielania ulg (druk 1484);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Teresa Blacharska – Skarbnik Miasta Gdańska

Maria Wonerska – Dyrektor Wydziału Finansowego

 1. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Ujeścisko - ciąg pieszy w rejonie ulicy Wadowickiej w mieście Gdańsku
  (druk 1476);


Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Edyta Damszel – Turek – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

 1. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Łostowice Centrum w rejonie ulicy Niepołomickiej w mieście Gdańsku (druk 1488);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Edyta Damszel – Turek – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

 1. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kiełpinek, Jasień - strefa buforowa lasów Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego w mieście Gdańsku (druk 1489);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Edyta Damszel – Turek – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

 1. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Matemblewo rejon ulicy Jana Karskiego w mieście Gdańsku (druk 1490);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Edyta Damszel – Turek – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

 1. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Oliwa Górna w rejonie Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w mieście Gdańsku (druk 1491);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Edyta Damszel – Turek – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

 1. w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Piecki rejon ulicy tzw. Nowej Politechnicznej i Piekarniczej
  w mieście Gdańsku (druk 1478);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Edyta Damszel – Turek – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

 1. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Piecki Migowo rejon ulic Piekarniczej i Lema w mieście Gdańsku (druk 1479);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Edyta Damszel – Turek – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

 1. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kokoszki rejon ulicy Stokłosy w mieście Gdańsku (druk 1480);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Edyta Damszel – Turek – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

 1. zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Owczarnia - przy lesie w mieście Gdańsku
  (druk 1481);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Edyta Damszel – Turek – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

 1. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Barniewice rejon ulic Meteorytowej i Keplera w mieście Gdańsku (druk 1482);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Edyta Damszel – Turek – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

 1. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Letnica rejon ulic Stalowej i Szklana Huta w mieście Gdańsku (druk 1497);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Edyta Damszel – Turek – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

 1. w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Szadółki - Lubowidzka II w mieście Gdańsku (druk 1477);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Edyta Damszel – Turek – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

 1. w sprawie nadania nazwy Rondo im. Stanisława Kowalskiego (druk 1492);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Bogumił Koczot – Dyrektor Wydziału Geodezji

 1. w sprawie nadania nazwy ulica Filmowa (druk 1493);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Bogumił Koczot – Dyrektor Wydziału Geodezji

 1. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej w kwocie 890.000 zł w formie dotacji celowej dla Samorządu Województwa Pomorskiego na zadanie pn.: Przebudowa ul. Teatralnej w Gdańsku (druk 1487);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Aleksandra Dulkiewicz – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Marcin Dawidowski – Dyrektor Wydziału Programów Rozwojowych

 1. w sprawie upoważnienie Dyrektora Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku - jednostki budżetowej do załatwienia indywidualnych spraw w zakresie administracji publicznej dotyczących wydawania zaświadczeń (druk 1486);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Grzelak – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Mieczysław Kotłowski – Dyrektor Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni

 1. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie Miasta Gdańska, ustalenia stawek opłat za postój pojazdów samochodowych w tej strefie oraz ustalenia sposobu pobierania opłat (druk 1498);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Grzelak – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Maciej Radowicz – Zastępca Dyrektora Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni

 1. w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2018 roku (druk 1501);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Grzelak – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Sławomir Kiszkurno – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej

 1. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gdańska (druk 1507);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Grzelak – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Sławomir Kiszkurno – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej

 1. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
  i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (druk 1508);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Grzelak – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Sławomir Kiszkurno – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej

 1. zmieniająca uchwałę w sprawie powierzenia Gdańskim Usługom Komunalnym Spółce z o.o. z siedzibą w Gdańsku wykonywania zadań własnych Gminy Miasta Gdańska w zakresie utrzymania czystości i porządku (druk 1509);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Grzelak – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Sławomir Kiszkurno – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej

 1. zmieniająca Uchwałę XXXV/988/09 Rady Miasta Gdańska z dnia 23 kwietnia 2009 roku w sprawie ustalenia zasad taryfowych, cen za przejazdy środkami gminnego transportu zbiorowego oraz wysokości opłat dodatkowych i opłat manipulacyjnych (druk 1475);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Bauć – upoważniony do referowania

Jędrzej Włodarczyk – upoważniony do referowania

 1. w sprawie likwidacji placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego "Dom Wspólny Świat" w Gdańsku (druk 1485);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Małgorzata Niemkiewicz – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

 1. w sprawie wyodrębnienia w budżecie Gminy Miasta Gdańska w 2018 r. środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego (druk 1483);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Grzegorz Kryger – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego

 1. w sprawie projektu zmiany sieci szkół podstawowych i gimnazjów zatwierdzonego Uchwałą Nr XXXVII/978/17 Rady Miasta Gdańska z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego (druk 1494);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Grzegorz Kryger – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego

 1. w sprawie projektu zmiany sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych na terenie Miasta Gdańska zatwierdzonego Uchwałą Nr XXXVII/979/17 Rady Miasta Gdańska z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego na terenie Miasta Gdańska (druk 1495);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Grzegorz Kryger – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego

 1. zmieniająca uchwałę w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 75 im. Janusza Kusocińskiego, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Sportowych w Gdańsku w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 75 im. Janusza Kusocińskiego, wchodzącą w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Sportowych w Gdańsku (druk 1496);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Grzegorz Kryger – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego

 1. w sprawie zmiany siedziby Zespołu Szkół Wizerunku w Gdańsku poprzez zmianę nazwy ulicy z Dąbrowszczaków 35 na ul. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego 35
  w Gdańsku (druk 1499);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Grzegorz Kryger – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego

 1. w sprawie zmiany Uchwały Nr LVI/1913/06 z dnia 26 października 2006 r.
  w sprawie nadania statutu Szkolnemu Schronisku Młodzieżowemu w Gdańsku, Al. Grunwaldzka 224 wraz z Filiami Szkolnego Schroniska Młodzieżowego
  w Gdańsku przy ul. Wałowej 21, Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Gdańsku przy ul. Kartuskiej 245b (druk 1500);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Grzegorz Kryger – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego

 1. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej nr 9 w Gdańsku z siedzibą przy ul. Nowe Ogrody 1/6 (druk 1505);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Grzegorz Kryger – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego

 1. w sprawie zmiany siedziby Specjalnego Ośrodka Rewalidacyjno - Wychowawczego dla Dzieci i młodzieży z Autyzmem w Gdańsku poprzez zmianę nazwy ulicy Dąbrowszczaków 28 na ul. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego 28 w Gdańsku (druk 1506);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Grzegorz Kryger – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego

 1. w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane, na terenie Miasta Gdańska (druk 1502);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Grzelak – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Mieczysław Kotłowski – Dyrektor Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni


oprac. KGwww.gdansk.plredakcja@gdansk.pl
oprac. KGwww.gdansk.plredakcja@gdansk.pl