PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Rewitalizacje kamienic, remonty mieszkań, nowe zasady wykupu i wyższe czynsze. Będą zmiany w polityce mieszkaniowej Gdańska na lata 2020 - 2024

Rewitalizacje kamienic, remonty mieszkań, nowe zasady wykupu i wyższe czynsze. Będą zmiany w polityce mieszkaniowej Gdańska na lata 2020 - 2024
Podczas konferencji, która odbyła się we wtorek, 26 listopada br. przy ul. Chłodnej 9, zastępca prezydenta ds. zrównoważonego rozwoju Piotr Grzelak przedstawił plan gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy na kolejne 4 lata. Remont 1,5 tys. mieszkań, modernizacja 25 budynków, rewitalizacja 47 kamienic, a także nowe zasady wykupu mieszkań i domów, oraz podwyżki czynszu – to część planów Miasta.
Nz. od lewej: Przemysław Guzow - dyrektor Gdańskich Nieruchomości, Piotr Grzelak - zastępca prezydenta Gdańska ds. zrównoważonego rozwoju, Piotr Kryszewski - dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej.
Nz. od lewej: Przemysław Guzow - dyrektor Gdańskich Nieruchomości, Piotr Grzelak - zastępca prezydenta Gdańska ds. zrównoważonego rozwoju, Piotr Kryszewski - dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej.
Dominik Paszliński/gdansk.pl

 

Wtorkowa konferencja odbyła się przy ul. Chłodnej, gdzie w sierpniu do wyremontowanych kamienic wprowadzili się nowi mieszkańcy. W wydarzeniu udział wzięli: Piotr Grzelak - zastępca prezydenta Gdańska ds. zrównoważonego rozwoju, Przemysław Guzow - dyrektor Gdańskich Nieruchomości i Piotr Kryszewski - dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej.

- Na najbliższej sesji Rady Miasta [red.: czwartek, 28 listopada] radni będą obradowali nad założeniami polityki mieszkaniowej na lata 2020 - 2024. Chcielibyśmy dzisiaj przedstawić te założenia, aby opinia publiczna mogła się o nich dowiedzieć - powiedział Piotr Grzelak.Założenia nowej polityki mieszkaniowej

W latach 1998 - 2019 Miasto Gdańsk pozyskało łącznie 6635 mieszkań. Najwięcej z nich, bo 3319 lokali, to mieszkania wybudowane przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego i Gdańską Infrastrukturę Społeczną. 1945 mieszkań komunalnych w ww. latach przeszło gruntowne remonty, 1271 to liczba mieszkań zakupionych i pozyskanych w zamian za przekazane grunty. 

W latach 2004 - 2018 Miasto Gdańsk sprzedało mieszkańcom 18944 lokali. Obecny zasób tj. 17 tys. lokali komunalnych, to liczba niezbędna do zabezpieczenia potrzeb mieszkańców i taka, którą miasto będzie mogło w sposób zrównoważony gospodarować. Jak podkreślał Piotr Grzelak, Miasto Gdańsk cały czas stara się dostosowywawać oferę polityki mieszkaniowej do potrzeb osób najbardziej potrzebujących. Podczas sierpniowej sesji Rady Miasta wprowadzone zostały nowe zasady najmu lokali mieszkalnych, które uwzględniają szczególne sytuacje życiowe. W praktyce oznacza to, że w 2021 roku obowiązywać będzie kwalifikacja punktowa, gdzie uwzględniona będzie sytuacja rodzinna i zdrowotna osób starających się o przydział mieszkania. W tej kwalifikacji, dodatkowe punkty otrzymają także rodziny aktywnie poszukujące pracy. Pierwszeństwo w kolejce po mieszkanie otrzymają seniorzy powyżej 70. roku życia, wychowankowie pieczy zastępczej, niepełnosprawni czy osoby samotnie wychowujące dzieci. Weryfikacja dochodowa osób starających się o mieszkanie przeprowadzana będzie co trzy lata, ale dotyczy to umów zawartych po 21 kwietnia 2019 roku. 

- Wszyscy wiemy, że 4 czerwca 1989 rozpoczął się proces w którym zaczęliśmy przechodzić transformację z ustroju komunistycznego do demokratycznego, opartego na kapitalizmie - powiedział Piotr Grzelak. - Wtedy rozpoczął się też proces prywatyzacji zasobu mieszkaniowego, który doprowadził do sytuacji w której dzisiaj mamy 17 tys. lokali mieszkalnych.

Jak zaznaczał Piotr Grzelak zasób komunalny w krajach demokratycznych przeznaczony jest dla osób najbardziej potrzebujących, przy czym np. w Niemczech ponad 60 proc. zasobu mieszkań komunalnych to mieszkania wynajmowane.

- Dzisiaj przychodzi moment, w którym powinniśmy powiedzieć, że ten proces uwłaszczenia Polaków, mieszkańców Gdańska i innych gmin w Polsce, powoli dobiega końca - dodał Piotr Grzelak. - Jednak w takich miastach jak Warszawa, Kraków, Poznań, Zielona Góra, Gdynia, Sopot, Rumia -  sprzedaż lokali komunalnych została już zatrzymana. 

Stąd na najbliższą sesję przygotowane zostały nowe zasady sprzedaży mieszkań. Zmiany dotyczą dwóch kategorii nieruchomości: lokali w budynkach należących w 100 proc. do gminy i lokali we wspólnotach mieszkaniowych. 


Nowe zasady sprzedaży mieszkań komunalnych

Miasto chce wstrzymać sprzedaż lokali w budynkach należących w 100 proc. do gminy (dotyczy budynków w których znajdują się więcej niż trzy lokale), jeżeli do momentu wejścia w życie nowej uchwały nie został złożony wniosek dotyczący sprzedaży danego lokalu. To wiadomość może zmartwić mieszkańców budynków należących w całości do zasobów gminy, ale dobra wiadomość jest taka, że te osoby będą miały możliwość wykupu innego mieszkania.

- Do 31 lipca 2020 roku gdańszczanie będą mieli szansę złożyć wniosek o zamianę lokalu i jego wykup, pod warunkiem, że nowy lokal będzie w zasobach wspólnoty mieszkaniowej - wyjaśniał Piotr Grzelak.

Zasady związane z możliwością wykupu mieszkań w budynkach, w których znajduje się od dwóch do trzech lokali - pozostają bez zmian, w tym przypadku nadal obowiązywać będzie 90 proc. bonifikata.

 

Nowe zasady sprzedaży domów będących w zasobach gminy

Podczas konferencji poruszono też temat domów jednorodzinnych należących do zasobów gminy, które do tej pory sprzedawane były za 100 proc. wartości.

- Mieliśmy świadomość, że remont takich domów to duże obciążenie finansowe dla gminy, a z drugiej strony nie dawaliśmy możliwości najemcom tych domów na to, żeby wzięli tę nieruchomość we własne ręce. Dlatego dzisiaj chcemy spowodować, żeby taka szansa się pojawiła - dodał Piotr Grzelak.

W 2020 roku Miasto zaproponuje sprzedaż takich domów z bonifikatą 70 proc., w roku 2021 obowiązywać będzie ulga 50 proc., a w 2022  roku bonifikata zostanie zniesiona.

 

Sprzedaż lokali znajdujących się we wspólnotach mieszkaniowych

Jeżeli wniosek o wykup takiego lokalu zostanie złożony do 31 lipca 2020 roku, ubiegającemu się o wykup będzie przysługiwała bonifikata 90 proc. Osobie, która złoży wniosek po tej dacie, nie będzie przysługiwała żadna bonifikata.

 

Finansowanie zadań polityki mieszkaniowej

262, 3 mln zł - taką kwotę Miasto chce przeznaczyć na modernizację budynków mieszkalnych do 2024 roku. 25,2 mln z tej kwoty to dotacje z Unii Europejskiej, przy czym te pieniądze głównie przeznaczone będą na zadania związane z rewitalizacją. 117,8 mln to przychody związane z budżetem miasta. Przychody czynszowe Gdańskich Nieruchomości mają wynieść 119, 2 mln zł. przy czym istotną informacją dla gdańszczan jest fakt, że muszą nastawić się na podwyżki w płatnościach czynszowych.

- Mamy świadomość dużych potrzeb remontowych, dlatego chcemy uzyskać jak najwięcej pieniędzy, które umożliwią podnoszenie standardu lokali komunalnych. Dlatego będzie niezbędna regulacja stawki bazowej czynszu w lokalach komunalnych - powiedział Piotr Kryszewski, dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej. - Ostatnia taka regulacja miała miejsce w 2011 roku. 

Zmiana nastąpi w połowie przyszłego roku. Tzw. stawka bazowa najmu wzrośnie z 10,20 zł do 12,00 zł za metr kwadratowy, natomiast zwiększy się poziom obniżek dochodowych o 10 proc., tak aby te zmiany nie uderzyły w osoby najbardziej potrzebujące wsparcia. W praktyce oznacza to tyle, że rodziny, którym przysługiwała 20 proc. obniżka dochodowa, otrzymają 30 proc., a ci, którzy mieli 40 proc., otrzymają 50 proc. obniżkę dochodową.

 

Na modernizację Chłodnej 9 i 10 przeznaczono około 12 mln złotych
Na modernizację Chłodnej 9 i 10 przeznaczono około 12 mln złotych
Przemysław Szalecki/gdansk.pl

 

Program modernizacji zasobu komunalnego na lata 2020 - 2024

 

  • remont 1,5 tys. mieszkań
  • kompleksowa modernizacja energetyczna 25 budynków 
  • rewitalizacja 47 kamienic
  • likwidacja pieców węglowych w 2 tys. mieszkań
  • wyodrębnienie łazienek i toalet w 800 mieszkaniach
  • wymiana 200 dachów
  • remont 100 klatek schodowych

 

- Wiemy, że to nie zamyka katalogu potrzeb, ale warto dodać, że chcemy przeprowadzić też, pierwszą w Polsce, analizę emisji tzw. zielonych obligacji komunalnych - powiedział Przemysław Guzow, dyrektor Gdańskich Nieruchomości. - Chcemy to analizować, żeby pokazać bardzo duży nacisk na kwestie środowiskowe. Lewar finansowy, zapewnienia sobie 100 mln zł. w perspektywie chociażby kolejny okresów programowania Unii Europejskiej bezwzględnego kierunku na klimat, może dać nam mocny start jeśli chodzi o przeprowadzenie takich prac w całym zasobie komunalnym i wejście na wyższy poziom życia dla mieszkańców, poprzez ograniczenie negatywnego oddziaływania na środowisko.

 

Czym są zielone obligacje?

Zielone obligacje odróżnia od zwykłych obligacji cel emisji, który związany jest z realizacją przedsięwzięć mających pozytywnie wpłynąć na środowisko naturalne. W rezultacie środki pochodzące z emisji mogą być wykorzystane np. na rozwój przyjaznego środowisku transportu publicznego, budowę oczyszczalni ścieków, kanalizację czy wzrost wykorzystania produkcji energii odnawialnej.

 
- Przyznawanie mieszkań komunalnych jest formą pomocy dla mieszkańców, ale jednocześnie jedną z najdroższych usług świadczonych przez gminę - mówił podczas konferencji Piotr Grzelak
- Przyznawanie mieszkań komunalnych jest formą pomocy dla mieszkańców, ale jednocześnie jedną z najdroższych usług świadczonych przez gminę - mówił podczas konferencji Piotr Grzelak
Dominik Paszliński/gdansk.pl

 

Według raportu przedstawionego podczas konferencji, wynika, że liczba rodzin oczekujących na najem socjalny w ostatnich latach spada. W 2017 roku rodzin czekających na mieszkanie było 1946, w 2018 roku - 1608, w 2019 roku - 1241 (stan na koniec marca 2019).

- Trzeba pamiętać, że realizacja tej listy to tylko jeden z elementów polityki mieszkaniowej - powiedział Piotr Grzelak. - Jednocześnie musimy realizować wyroki eksmisyjne z zasobu nie gminnego, ale np. spółdzielczego czy własnościowego, musimy szukać lokali w ramach przesiedleń pod rewitalizację i to są bardzo istotne elementy tej polityki. Natalia Gawlikwww.gdansk.plnatalia.gawlik@gdansk.pl
Natalia Gawlik - najnowsze
Natalia Gawlikwww.gdansk.plnatalia.gawlik@gdansk.pl
Natalia Gawlik - najnowsze