PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Akcja Krajobraz! Wypełnij ankietę i oceń walory krajobrazowe miejsca, w którym mieszkasz

Akcja Krajobraz! Wypełnij ankietę i oceń walory krajobrazowe miejsca, w którym mieszkasz
Od dwóch lat województwie pomorskim trwają prace nad audytem krajobrazowym, dokumentem umocowanym prawnie, w którym ma być scharakteryzowany i oceniony stan krajobrazów występujących na obszarze całego województwa, w tym krajobrazów szczególnie cennych. Wyniki audytu znajdą odzwierciedlenie w planowaniu lokalnym, a także będą mogły wzmocnić istniejące już narzędzia ochrony i kształtowania krajobrazu. Zachęcamy do zabrania głosu i wypełnienia specjalnej anonimowej ankiety na temat otaczających nas krajobrazów.
Górki Zachodnie. Narodowe Centrum Żeglarstwa położone jest w niezwykłej przyrodniczej scenerii ujścia Wisły Śmiałej
Górki Zachodnie. Narodowe Centrum Żeglarstwa położone jest w niezwykłej przyrodniczej scenerii ujścia Wisły Śmiałej
zdj. Lech Parell/gdansk.pl


Czy identyfikujemy się ze swoim miejscem zamieszkania? Czy jest nam raczej obojętne jak wygląda otaczająca nas przestrzeń… a może wręcz przeciwnie - zależy nam, aby aktywnie uczestniczyć w jej kształtowaniu? Co chcielibyśmy w niej zmienić, a co stanowczo powinno być zachowane i otoczone odpowiednią ochroną? Kto powinien mieć wpływ na podejmowanie takich decyzji? Ile pięknych miejsc odkryliśmy w pobliżu miejsca zamieszkania, nie mogąc już od ponad roku wyjechać na tzw. „drugi koniec świata”?

Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego zachęca do tego, by zastanowić się nad poniższymi pytaniami dotyczącymi naszych krajobrazów i żeby spróbować na nie odpowiedzieć.

 

Oliwa widziana ze szczytu jednego z wieżowców Olivia Business Center
Oliwa widziana ze szczytu jednego z wieżowców Olivia Business Center
zdj. Dominik Paszliński/gdansk.pl


Biuro, które jest jednostką samorządu wojewódzkiego, prowadzi obecnie prace nad Audytem Krajobrazowym Województwa Pomorskiego. Jego celem jest przeprowadzenie charakterystyki i oceny stanu krajobrazów występujących na obszarze województwa, a także wskazanie krajobrazów szczególnie cennych, tzw. krajobrazów priorytetowych. Wyniki audytu będą znajdowały odzwierciedlenie w planowaniu lokalnym, będą mogły również wzmocnić istniejące już narzędzia ochrony i kształtowania krajobrazu.

Poza szerokim zakresem analiz wymagającym pozyskania i przetworzenia dużej ilości danych, a także pracami terenowymi, zespół sporządzający audyt chce włączyć mieszkańców do dyskusji na temat krajobrazu i jego pomorskiej specyfiki. Uwarunkowania pandemiczne niestety skutecznie uniemożliwiają organizację wydarzeń i inicjatyw, które były wcześniej planowane i podobnie jak w wielu innych dziedzinach życia, ograniczają je do możliwości i narzędzi, jakie oferuje Internet. Od kilku miesięcy w mediach społecznościowych można śledzić Akcję Krajobraz!, gdzie systematycznie pojawiają się wpisy dotyczące krajobrazu, tego jak go postrzegamy i co na to wpływa. Poza treściami odnoszącymi się do ogólnych pojęć związanych z krajobrazem oraz bieżących tematów wywołujących publiczne dyskusje, prezentowane są tam również konkretne miejsca i elementy, zarówno przyrodnicze, jak i kulturowe, składające się na bogactwo krajobrazowe i tożsamość naszego regionu.

Okolice zbiornika Stary Sobieski we Wrzeszczu. Widok na miasto odsłonięty w ramach projektu “Spojrzenie na Gdańsk”
Okolice zbiornika Stary Sobieski we Wrzeszczu. Widok na miasto odsłonięty w ramach projektu “Spojrzenie na Gdańsk”
zdj. Grzegorz Mehring/gdansk.pl


W ubiegłym roku, na forum Akcji Krajobraz! przeprowadzony został konkurs fotograficzny „Pomorskie w kadrze”, w którym zgłoszono niemal tysiąc autorskich fotografii ukazujących bogactwo pomorskich krajobrazów, a także zróżnicowane, niekiedy zaskakujące podejście do odkrywania i uchwycenia w kadrze ich walorów. Najlepsze prace wciąż można podziwiać zarówno na facebookowym profilu Akcja Krajobraz!, jak i na stronie internetowej biura, gdzie znaleźć można również najważniejsze informacje dotyczące audytu.

Kolejnym pomysłem na włączenie w ogólnowojewódzką krajobrazową dyskusję wszystkich chętnych do zabrania głosu mieszkańców Pomorza - jest anonimowa ankieta internetowa, za pośrednictwem której można wypowiedzieć się w szczególności na temat swojego bezpośredniego otoczenia i tego, jaki mamy do niego stosunek.

Wyspa Sobieszewska. Widok na Terminal DCT ze zbiornika wody Kazimierz
Wyspa Sobieszewska. Widok na gdański port ze zbiornika wody Kazimierz
zdj. Jerzy Pinkas/gdansk.pl


O tym jak ważny dla regionu jest harmonijny i przyjazny krajobraz pisze marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk, który w specjalnym piśmie apeluje do mieszkańców, by włączyć się w Akcję Krajobraz. Walory krajobrazowe mają kluczowe znaczenie nie tylko dla rozwoju gospodarczego, dla tego, jak postrzegają Pomorze inwestorzy, ale też w codziennym życiu ludzi.

Dbałość o różnorodność biologiczną, zachowanie cennych walorów przyrodniczych, przy jednoczesnym poszanowaniu tożsamości kulturowej zapisanej w dziedzictwie materialnym, czyli obiektach i obszarach zabytkowych - to dbałość o lepsze życie dla nas i kolejnych pokoleń.

- zachęca do wzięcia udziału w ankiecie marszałek.

Pytania ankietowe ukierunkowane są na lokalny kontekst – tożsamość i swojskość krajobrazu, identyfikowanie się z nim, przywiązanie do jego specyfiki. Są to zagadnienia, których poza obiektywnymi analizami walorów krajobrazowych i ich zagrożeń, również dotyczyć ma audyt, a które trudno zidentyfikować bez czynnego udziału mieszkańców.

Zachęcamy do poświęcenia krótkiej chwili i wypełnienia formularza ANKIETY


Im więcej osób weźmie udział w badaniu, tym bardziej miarodajne będą wyniki, którymi finalnie Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego podzieli się publicznie. Wypełnienie ankiety trwa zaledwie 5 - 7 minut.


Pytania i wątpliwości, a także problemy techniczne można kierować pod adres: ankiety.krajobraz@pbpr.pomorskie.pl

 

 

oprac. MWwww.gdansk.plredakcja@gdansk.pl