aMuz na A+. Gdańska Akademia Muzyczna jest w ekstralidze uczelni artystycznych

Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki uzyskała kategorię A+, czyli najwyższą ocenę dotyczącą jakości naukowej. Gdańska placówka znalazła się tym samym w gronie najlepszych uczelni artystycznych. Kategorię A+ posiadają jeszcze tylko cztery inne akademie muzyczne w Polsce. Wyróżnienie Akademii Muzycznej (aMuz) w Gdańsku przyznał minister edukacji i nauki. 
15.02.2023
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Jasny zabytkowy budynek stojący przy jezdni, po której jedzie kilka samochodów
Siedziba Akademii Muzycznej mieści się od 2001 r. na Dolnym Mieście w budynku zabytkowych dawnych koszar przy ul. Łagiewniki
fot. Krzysztof Mystkowski/ KFP.pl

Jakie akademie muzyczne mają stopnie A+?

Kategoria A+ trafia tylko do wybitnych uczelnianych instytucji i daje zarówno duże korzyści, jak i możliwości.

W urodziny Stanisława Moniuszki Akademia Muzyczna w Gdańsku zorganizowała koncert w św. Janie

Jak tłumaczy prof. dr hab. Ryszard Minkiewicz, rektor Akademii Muzycznej w Gdańsku, najwyższa ocena wystawiona przez MEiN za lata 2017-2021 dotyczy działalności artystycznej, naukowej i twórczej. 
 
- Kategorię A+ w Polsce wśród uczelni artystycznych posiadają, oprócz nas, zaledwie cztery akademie muzyczne: w Warszawie, Łodzi, Wrocławiu oraz Instytut Sztuk Muzycznych w Cieszynie (filia Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach - przyp. red.). Jest ona przyznawana tylko tym jednostkom, których działalność uznana jest za wybitną, czyli porównywana jest do wiodących europejskich ośrodków naukowych oraz doceniana za granicą. Dlatego tak wysoka ocena pracy naszej uczelni to ogromne wyróżnienie - podkreśla rektor aMUZ. 
Dr hab. Monika Karwaszewska, pełnomocnik rektora aMuZ ds. ewaluacji jakości działalności naukowej, podkreśla, że jest to wielki sukces całej społeczności akademickiej akademii.
 
- To wyróżnienie jest wynikiem wytężonej pracy nauczycieli akademickich oraz prowadzenia przez nich działalności naukowej i artystycznej na najwyższym, światowym poziomie. Wieloletnie badania naukowe w zakresie twórczości artystycznej pozwoliły wykazać ogromny wpływ działalności na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki, co zostało docenione przez grono ekspertów - mówi Monika Karwaszewska. 

Co daje uczelni prestiżowy tytuł?

Tłumaczy, że nadana kategoria A+ zapewni uczelni nadawanie stopni naukowych w zakresie sztuki, dalsze prowadzenie Szkoły Doktorskiej z udziałem wykwalifikowanej kadry naukowej oraz - co najważniejsze – prowadzenie projektów naukowych, artystycznych z wykorzystaniem bogatej i nowoczesnej infrastruktury.
 
Młoda dziewczyna grająca na dużych cymbałach
Do Akademii Muzycznej uczęszcza obecnie ponad 600 studentów
mat. Akademia Muzyczna w Gdańsku
Najwyższa kategoria jakości naukowej pozwoli też gdańskiej Akademii Muzycznej tworzyć nowe kierunki studiów bez zgody właściwego ministra ds. szkolnictwa wyższego. Uczelnia będzie mogła również prowadzić studia jednolite magisterskie oraz nostryfikacje dyplomów doktorskich.

Zaczęło się w Sopocie

Jak podaje Gedanopedia, internetowa encyklopedia Gdańska, uczelnia powstała najpierw jako Państwowa Wyższa Szkoła Muzyczna (PWSM) w Gdańsku z tymczasową siedzibą w Sopocie, przy ul. Grunwaldzkiej 5. Powołana została dekretem ministra kultury i sztuki 1 października 1947 r. i zorganizowana przez Stefana Śledzińskiego. Pierwszym rektorem został pianista, kompozytor i pedagog Jan Ekier. PWSM rozpoczęła zajęcia w drugiej połowie października 1947. 

Studia muzyczne na Mozarteum w Salzburgu. Zuzanna pisze, jak tam się dostać

Uczelnię przeniesiona do Gdańska w 1966 r. na ul. Łagiewniki
 
Jej szczególny rozwój przypadł na okres po 1972 r., kiedy rozwinięto jej struktury. Powstały cztery wydziały: kompozycji i teorii muzyki, instrumentalny, wokalno-aktorski, wychowania muzycznego i rytmiki, utworzono studio nagrań, wydawnictwo, a także jedyny w Polsce Instytut Teorii Muzyki pod kierunkiem Marka Podhajskiego

Od kiedy uczelnia mieści się na ul. Łąkowej?

W latach 1974–1992 działała filia uczelni w Koszalinie, gdzie prowadzone były studia z zakresu wychowania muzycznego oraz pedagogiki instrumentalnej.  
 
Obecną nazwę Akademia Muzyczna uczelnia nosi od 1982 r. 
 
Za wzrostem liczby studentów i nauczycieli akademickich poszły znaczące sukcesy artystyczne na krajowych i zagranicznych konkursach muzycznych i festiwalach. Wśród laureatów byli m.in. Konstanty Andrzej Kulka, Stefania Toczyska, Zofia Janukowicz-Pobłocka, Jerzy Sulikowski, Edward Zienkowski, Roman Suchecki, Bożena Porzyńska, Piotr Kusiewicz i Ewa Pobłocka. 
 
Wśród absolwentów Akademii Muzycznej w Gdańsku są wybitni jazzmani m.in. Włodzimierz Nahorny i Leszek Możdżer.
 
W 1998 r. na ul. Łąkową do pierwszego z dwóch rekonstruowanych budynków  (Gimnazjum Królewskie) przeniosły się Wydział Instrumentalny i administracja uczelni. W 1999 r. w skrzydle drugiego (koszary) oddano do użytku nowoczesny dom akademicki. Dwa lata później do nowej siedziby w dawnych koszarach przeniosła się już cała uczelnia. 
W Akademii Muzycznej w Gdańsku studiuje dziś 619 osób, a kadra akademicka liczy 297 pedagogów.

 

TV

Ceremonia otwarcia Mistrzostw Europy w Wioślarstwie Morskim