Zmiany w organizacji ruchu na ul. Chłodnej. Zamknięty fragment co najmniej do połowy lipca

W czwartek, 27 czerwca, planowane jest wprowadzenie zmian w organizacji ruchu drogowego na Dolnym Mieście. Utrudnienia związane są z kolejnym etapem prac w ramach rewitalizacji czterech ulic znajdujących się w tej części Gdańska: Reduta Dzik, Królikarnia, Chłodna i Sempołowska.
25.06.2024
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Fragment mapy miasta. Na czerwono zaznaczono zamknięte odcinki ulic
Na czerwono zaznaczono zamknięte odcinki ulic Chłodnej i Królikarnia
mat. DRMG

Zamknięte fragmenty ulic

- Od czwartku, 27 czerwca, planowane jest zamknięcie ulicy Chłodnej na odcinku od budynku 3A do ul. Reduta Dzik. Dla ruchu udostępnione zostaną dotychczas zamknięte ulice Sempołowskiej i Reduta Dzik. Nadal zamknięty zostanie fragment ul. Królikarnia - informuje Aneta Niezgoda, p.o. kierownika Biura Komunikacji Społecznej Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska

Taka organizacja ruchu utrzyma się co najmniej do połowy lipca. 

Prace wykonuje firm Eurovia Polska S.A za blisko 20,3 mln złotych.

Brukowana ulica, po lewej chodnik i ciąg kamienic, po prawej parking z samochodami, za nimi budynki mieszkalne
Ul. Chłodna - jedna z czterech ulic, która przechodzi rewitalizację na Dolnym Mieście
fot. Grzegorz Mehring / www.gdansk.pl

Rewitalizacja czterech ulic na Dolnym Mieście

Wykonywane prace są częścią przebudowy i modernizacji dróg i infrastruktury podziemnej wraz z zagospodarowaniem terenu dla obszaru ul. ul. Chłodnej, Sempołowskiej, Królikarnia i Reduta Dzik w ramach zadania Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego

Rewitalizacja czterech kolejnych ulic na Dolnym Mieście. DRMG ma wykonawcę

Nawierzchnia z kostki, stylizowane oświetlenie i ławki, przebudowa sieci podziemnych – na tym w dużym skrócie polegać będzie przebudowa w/w ulic. W trakcie trwania robót, które mają potrwać ponad 15 miesięcy od daty podpisania umowy (przetarg zosał rozstrzygnięty pod koniec marca 2024), na poszczególnych ulicach ułożona zostanie kamienna kostka, wykonane zostaną chodniki i oświetlenie. W ramach inwestycji przebudowane zostaną sieci podziemne: wodociągowa, sanitarna, wykonane zostanie także odwodnienie.


Zamówienie dofinansowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 oś priorytetowa 08 Konwersja Działanie 08.01, Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne - wsparcie dotacyjne, działanie 08.01.01. Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach Obszaru Metropolitarnego Trójmiasta - mechanizm ZIT.

 

TV

Westerplatte – beneficjent czy ofiara polityki historycznej?