• Start
  • Wiadomości
  • Zmiana organizacji ruchu. Od poniedziałku 1 sierpnia nie ma przejazdu przez Bramę Nizinną

Zmiana organizacji ruchu. Od poniedziałku 1 sierpnia nie ma przejazdu przez Bramę Nizinną

Remont Bramy Nizinnej wchodzi w nową fazę. W najbliższych dniach prace konserwatorskie prowadzone będą na sklepieniu i ścianach przejazdu Bramy oraz elewacji wartowni głównej. W związku z tym 1 sierpnia przejazd przez bramę zostanie czasowo zamknięty - nie dłużej niż do 2 września.
30.07.2016
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

 

Brama Nizinna będzie już wkrótce jak nowa, ale mieszkańcy i pracownicy zakładów z okolicznych ulic muszą korzystać z objazdu. Nz. widok od strony Głównego Miasta.
Brama Nizinna będzie już wkrótce jak nowa, ale mieszkańcy i pracownicy zakładów z okolicznych ulic muszą korzystać z objazdu. Nz. widok od strony Głównego Miasta.

Całkowite zamknięcie przejazdu pod Bramą w ciągu ul. Mostowej nastąpi 1 sierpnia od godz. 19.00. Objazd do centrum zostanie wyznaczony ulicami: Dolna Brama, Olszyńską i Sandomierską, natomiast z Centrum ul. Okopową, Takt Św. Wojciecha i Sandomierską. Zakaz przejazdu nie dotyczy karetek pogotowia.

W związku z pracami w sobotę 30 lipca zamknięty zostaje ruch dla linii autobusowych komunikacji miejskiej - 123 i 131. Zmiana trasy i rozkładów jazdy - zobacz TUTAJ.

Przywrócenie docelowej organizacji ruchu nastąpi w terminie do 2 września.

Rozpoczęte na początku lipca prace potrwają do końca listopada. Jest to już kolejny etap robót remontowo-konserwatorskich w Bramie Nizinnej. W ubiegłym roku na ten cel Miasto przeznaczyło milion złotych. Dzięki tym środkom finansowym przeprowadzono m.in. remont dachu oraz część prac konserwatorskich zabezpieczających elementy kamiennego detalu architektonicznego związanego z konstrukcją dachu Bramy Nizinnej. Ponadto wykonano instalację odgromową. Wykonane zostały także przyłącza wodno - kanalizacyjne oraz wewnętrzna posesyjna instalacja wodno-kanalizacyjna do obiektu. Przeprowadzone zostały też prace konserwatorskie zabytkowych wrót i furtek zespołu Bramy Nizinnej. Ich celem było zabezpieczenie i zachowanie jak największej ilości zabytkowego, oryginalnego materiału czterech skrzydeł wrót oraz czterech skrzydeł furtek drewnianych. Wrota na swoje miejsce wrócą po przeprowadzeniu prac remontowych całego obiektu oraz poprawie stanu nawierzchni w przejeździe bramnym.

 

Brama Nizinna ok. roku 1800. Widok od strony Olszynki i Oruni.

 

Wykonane zostały także badania i ekspertyzy niezbędne do opracowania dokumentacji budowlano- konserwatorskiej Zespołu Bramy. - W tym roku prace prowadzone są w zakresie określonym projektem budowlanym. Na prace te przeznaczymy blisko 3 mln złotych. Dzięki tym działaniom jeszcze w tym roku ten cenny, zarówno pod względem historycznym, jak i architektonicznym, obiekt odzyska dawną świetność – informuje wiceprezydent Gdańska Piotr Grzelak.

W ramach tego etapu prac wyremontowane zostanie sklepienie przejazdu bramnego oraz zabytkowych ścian i sklepień od wewnątrz. Wymienione zostaną okna i drzwi. Wykonana zostanie też izolacja pozioma i pionowa ścian wraz z osuszeniem murów. Zlikwidowane zostaną betonowe mury oporowe i betonowe schody, zastąpią je nowe schody i ścianki oporowe. Dobudowany zostanie także podziemny łącznik pomiędzy pomieszczeniem magazynowym, a lewym odwachem. Przeprowadzone zostaną również rozbiórki elementów wtórnych (m.in. wiaty i betonowych wylewek). Konserwację przejdą zabytkowe ściany elewacyjne, usunięte zostaną z nich elementy obce, powierzchnia muru zostanie naprawiona i oczyszczona. Przeprowadzony zostanie także szeroki zakres prac związanych z niwelacją, która przywrócić ma dawną formę terenową fortyfikacji oraz zagospodarowaniem terenu Bramy Nizinnej.

- Jeszcze w tym roku opracowana zostanie dokumentacja techniczna dla organizacji ruchu wokół Bramy Nizinnej, tzw. objazdu Bramy. Realizacja inwestycji zakończy się najpóźniej w 2018 roku - zapowiada Piotr Grzelak.

Prace remontowe Bramy Nizinnej przeprowadza wyłoniona w przetargu firma KAMARO Sp. z o.o, Sp.k. z ceną oferty 2 988 813,85 zł z VAT.