• Start
  • Wiadomości
  • Zmarł ojciec Maciej Zięba, dominikanin, pierwszy dyrektor Europejskiego Centrum Solidarności

Zmarł o. Maciej Zięba, dominikanin, pierwszy dyrektor Europejskiego Centrum Solidarności

Dominikanin o. Maciej Zięba, teolog, filozof i publicysta, działacz katolicki i solidarnościowy, prowincjał zakonu polskich dominikanów w latach 1998 do 2006, zarządzał Europejskim Centrum Solidarności od 2007 do 2010 roku. - Zmarł po wielu miesiącach walki z chorobą nowotworową - poinformowali na swojej stronie wrocławscy dominikanie. Duchowny zmarł 31 grudnia 2020 roku, w wieku 66 lat.
31.12.2020
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Maciej Zięba
O. Maciej Zięba (1954-2020) - organizator i w latach 2007–2010 dyrektor Europejskiego Centrum Solidarności
fot. Mateusz Ochocki / KFP

 

Maciej Zięba urodził się we Wrocławiu, 1954 roku. W latach 1973-78 studiował fizykę na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego, następnie pracował naukowo w Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. W 1997 roku uzyskał stopień naukowy doktora na Wydziale Filozofii Papieskiej Akademii Teologicznej (PAT). Był stypendystą Uniwersytetu w Eichstätt, Catholic University of America (Waszyngton) oraz American Enterprise Institute w Waszyngtonie.

Jak przypominają na swojej stronie dominikanie z Wrocławia, Maciej Zięba związany był od 1973 r. z kręgami opozycji demokratycznej - w roku 1976 organizował zbiórkę pieniędzy na rzecz represjonowanych w Radomiu i w Ursusie robotników. Był członkiem zarządu, a później wiceprezesem wrocławskiego Klubu Inteligencji Katolickiej. W sierpniu 1980 został ekspertem regionu Dolny Śląsk NSZZ "Solidarność". Był założycielem i pierwszym redaktorem naczelnym "Solidarności Dolnośląskiej", a potem dziennikarzem "Tygodnika Solidarność" w Warszawie.

W sierpniu 1981 wstąpił do Zakonu Dominikanów, w którym w 1986 r. złożył śluby wieczyste, a w 1987 otrzymał święcenia kapłańskie.

Autor wielu publikacji książkowych: "Biało-czarne zapiski" (1987) Chrześcijaństwo-demokracja-kapitalizm" (wraz z M. Novakiem i A. Rauscherem SJ, 1993), "Po szkodzie? Przed szkodą?" (1996), "Demokracja i antyewangelizacja" (1997), "Niezwykły pontyfikat" (1997), [wydanie francuskie Jean-Paul II, un prophete incompris, Paris 1998, wydanie amerykańskie Suprising Pope, New York 2000]; "Papieże i kapitalizm" (1998); jak również kilkaset artykułów w prasie krajowej m.in. w Tygodniku Powszechnym, Przeglądzie Politycznym, Znaku, Ethosie, Odrze, Res Publice oraz prasie zagranicznej. Jego prace tłumaczone były w USA, Anglii, Niemczech, Czechach i na Ukrainie.

Od 1990 roku był wykładowcą Kolegium Filozoficzno-Teologicznego w Krakowie. W latach 90-tych uczestniczył w kilkudziesięciu seminariach i konferencjach oraz wygłaszał gościnne wykłady na wyższych uczelniach w Polsce, USA, Włoszech, Czechach i na Ukrainie.

Był członkiem rady programowej Studium Generale Europa przy Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, Centrum im. Adama Smitha w Warszawie oraz kwartalnika myśli politycznej Civitas. Współzałożyciel w 1992 r i członek zarządu Ośrodka Myśli Politycznej w Krakowie. Założyciel i od 1995 roku dyrektor Instytutu Instytut Tertio Millennio.

W latach 1998-2006 (dwie kadencje) był prowincjałem Polskiej Prowincji Dominikanów. 

O. Maciej Zięba organizował i w latach 2007–2010 piastował stanowisko dyrektora Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku.

- Był z nami w czasach, gdy instytucja nie miała jeszcze siedziby przy placu Solidarności, ale realizowaliśmy już program i powstawała wystawa stała. Opowiadał się za dialogiem i pielęgnowaniem wspólnych wartości. Wciąż brzmi w uszach Jego powiedzenie: „Proszę robić to, co się da iabsolutnie nie robić tego, czego się nie da” - czytamy na stronie ECS.

- O mszy św. sprawowanej za śp. o. Macieja poinformujemy w najbliższym czasie - piszą dominikanie.