Horst Ehmke (1927-2017)

Urodzony w Wolnym Mieście Gdańsku, w Republice Federalnej Niemiec był profesorem prawa i bliskim współpracownikiem kanclerza Willego Brandta. Istotny wątek w jego działalności publicznej stanowiło dążenie do normalizacji stosunków niemiecko-polskich. Zmarł 12 marca w Bonn, miał 90 lat.
29.10.2017
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

 

Horst Ehmke (z prawej) wita się z senatorem Tedem Kennedy'm. Bonn, kwiecień 1971 rok

 

Dużo o jego życiowej drodze mówi wstęp, jaki napisał do książki Dietera Schenka “Poczta Polska w Gdańsku. Dzieje pewnego niemieckiego zabójstwa sądowego”.

Horst Ehmke pisał tak: “Poczta gdańska, a ściślej: niemiecki atak na Pocztę Polską w Wolnym Mieście Gdańsku na początku napaści Hitlera na Polskę, należy we wspomnieniach starszej generacji do obrazów najwcześniejszych godzin drugiej wojny światowej. Jest on znacznie bardziej wyrazisty w pamięci Polaków niż w naszej pamięci niemieckiej. Dla młodszych pokoleń obrona Poczty Polskiej stała się przeżyciem literackim dzięki powieści Guntera Grassa Blaszany bębenek. (...) Opowieść Dietera Schenka odbieram jako przygnębiającą, ponieważ pozostaje w jaskrawej wręcz sprzeczności ze wspomnieniami, jakie wyniosłem, będąc wówczas dwunastoletnim dzieckiem. W moim mieszczańskim gdańskim domu rodzinnym dzień 1 września 1939 roku powitano wprawdzie z niepokojem, bo był to dzień, w którym rozpoczęła się wojna, ale i z radością z powodu powrotu Gdańska do Rzeszy. Moi rodzice nie byli zwolennikami nazistów, ale ojciec był przeciwnikiem Traktatu Wersalskiego, który - między innymi - oddzielił Gdańsk od Niemiec i uczynił go Wolnym Miastem”.

Ojciec Horsta Ehmke był w Gdańsku lekarzem-chirurgiem. Rodzina mieszkała w patrycjuszowskiej kamienicy przy dzisiejszej ul. Chlebnickiej. Horst uczęszczał do Gimnazjum Miejskiego. Po przyspieszonej wojennej maturze w 1944 r. został wcielony do jednostki skoczków spadochronowych. W 1945 r. dostał się do radzieckiej niewoli i wkrótce został zwolniony. Należał do pierwszego pokolenia, które odbudowywało wolne, demokratyczne Niemcy. Studia prawnicze odbył w Getyndze, historyczne i nauk politycznych - w Princeton (USA). Jego kariera w RFN toczyła się dwutorowo. Został profesorem Wydziału Prawa we Fryburgu Bryzgowijskim, ale jednocześnie pełnił funkcje w administracji państwowej RFN. Od 1947 roku był członkiem SPD i bliskim współpracownikiem Willego Brandta, w czasie gdy pełnił on urząd kanclerza. Począwszy od 1967 r. Horst Ehmke pełnił wysokie stanowiska rządowe - był m.in. ministrem sprawiedliwości, ministrem badań naukowych i technologii, ministrem poczty i telekomunikacji.

Jego prywatną pasją było pisanie powieści kryminalnych, co przyczyniło się do jego popularności wśród Niemców.

Horst Ehmke w ostatnich dziesięcioleciach bywał prywatnie w Gdańsku.


Więcej o Horście Ehmke:

Zmarł Horst Ehmke - ostatni Danziger ważny w świecie polityki w RFNTV

To przedszkole jest wzorem