• Start
  • Wiadomości
  • Zielono-czerwono pod gdańskimi szkołami - nowe pasy na ulicach dla większego bezpieczeństwa

Zielono-czerwono pod gdańskimi szkołami - nowe pasy na ulicach dla większego bezpieczeństwa

W sierpniu Gdański Zarząd Dróg i Zieleni odmalował i uzupełnił oznakowanie ulic przy placówkach edukacyjnych. Nowością są zielono-czerwone pasy malowane przy przejściach dla pieszych wraz z napisem „SZKOŁA”. Wszystko po to, by były one widoczne z daleka i skłaniały kierowców do zachowania szczególnej ostrożności.
( 31.08.2022 )
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Nowe oznaczenia poziome przed 77 gdańskimi szkołami - przed każdą takie samo
Nowe oznaczenia poziome przed 77 gdańskimi szkołami - przed każdą takie samo
Fot. Piotr Wittman/www.gdansk.pl

Nowe oznakowanie przy 77 szkołach

Pierwsze nowe oznakowanie pojawił się już w czerwcu przy Szkole Podstawowej nr 42 przy ul. Czajkowskiego na Suchaninie. Do końca sierpnia czerwono - zielone pasy i napisy SZKOŁA wykonano przy 77 szkołach w wybranych lokalizacjach.

- To jeden z elementów, który ma jeszcze bardziej zachęcić najmłodszych do korzystania z roweru przy dojazdach do szkoły - przypomina Piotr Kryszewski, zastępca prezydenta Gdańska ds. usług komunalnych. - Od 2019 roku przeprowadzamy w Gdańsku audyty bezpieczeństwa rowerzystów i pieszych przy obiektach szkolnych. Odpowiedzią n te badania są sukcesywnie wprowadzane rozwiązania zwiększające bezpieczeństwo. 

 

Audyt bezpieczeństwa przed gdańskimi szkołami

Audyt pozwolił na określenie podstawowych standardów bezpieczeństwa w zakresie wyposażenia dróg dojścia i dojazdu uczniów do szkół. Pojawiły się w nim również zalecenia z zakresu inżynierii ruchu i oznakowania dla konkretnych lokalizacji, które pozwolą na podniesienie bezpieczeństwa ruchu przy szkołach.

Bazując na doświadczeniach z Danii, Holandii oraz Włoch zdecydowano się na podniesienie poziomu bezpieczeństwa przy szkołach, przy których dotychczasowe elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego wymagały uzupełnienia. Stąd do istniejących znaków pionowych T-27 tzw. „agatek” oraz tablic radarowych informujących o prędkości pojazdów dokładane są dodatkowe elementy jednolite dla całego miasta – zielono-czerwone pasy wraz z napisami „SZKOŁA”.

Wyzwania i plany roku szkolnego 2022/2023. 1,5 miliarda złotych na edukację

Dlaczego zielono-czerwone pasy?

Kluczowa w projekcie przyszkolnych oznakowań była dostrzegalności z poziomu kierowcy. Stąd też kolory, które mają „rzucać się w oczy” kierowcom i odróżniać się od tradycyjnie stosowanych znaków poziomych barwy białej. Przyjęta została przy tym forma analogiczna do znaku poziomego p-10 „przejście dla pieszych”, czyli popularna „zebra”. Oznakowanie jest identyczne przy każdej z 77 szkół. Dzięki temu ma zwiększyć się świadomość kierowców, którzy widząc zielono-czerwone pasy zorientują się, że znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie szkoły.

Warto podkreślić, że nowe oznakowanie wykonane zostało w technice strukturalnej grubowarstwowej chemoutwardzalnej. Dzięki temu kierowca nie tylko zobaczy nowe oznakowanie, ale również „usłyszy” je pod kołami swojego pojazdu.

Skąd problemy ósmoklasistów? Prezydent Gdańska i dyrektor Grzegorz Kryger wyjaśniają

Istniejące oznakowanie odświeżone

W ramach przygotowań do nowego roku szkolnego już tradycyjnie w sierpniu odmalowane zostało oznakowanie poziome przejść dla pieszych w rejonie placówek oświatowych. Oczyszczone zostały również znaki pionowe „przejście dla pieszych” oraz „agatki”.