• Start
  • Wiadomości
  • Zieleń i cele publiczne - Dolne Miasto zmieni się dzięki projektowi PPP

Zieleń i cele publiczne - Dolne Miasto zmieni się dzięki projektowi PPP

Dolne Miasto zyska służące mieszkańcom obiekty, m.in. nowe, większe przedszkole oraz nowoczesny kompleks sportowy. Zagospodarowane i zrewitalizowane zostanie w sumie ponad 5,5 ha terenów zielonych. Celów publicznych w projekcie jest 17 - ich wartość to 51,4 mln zł. Jako pierwszy powstanie kompleks sportowy przy Szkole Podstawowej nr 65, przy którym prace rozpoczną się już w czerwcu.
26.05.2021
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Alan Aleksandrowicz zastępca prezydent Gdańska ds. inwestycji
Alan Aleksandrowicz zastępca prezydent Gdańska ds. inwestycji
Fot. Jerzy Pinkas/www.gdansk.pl

- Uważnie wsłuchujemy się w materiały dotyczące tego projektu, które pojawiają się w mediach. Chciałbym krótko wyjaśnić pojawiające się wątpliwości i opowiedzieć, na czym projekt polega. Pracowaliśmy nad nim od 2016 roku, a kamieniem milowym było ogłoszenie postępowania w trybie ustawy o koncesji na roboty budowlane. W 2019 roku została podpisana umowa z inwestorem, a także podjęta uchwała Rady Miasta, która wyraziła zgodę na sprzedaż w ramach projektu nieruchomości na Dolnym Mieście - przypomina – Alan Aleksandrowicz, zastępca prezydenta Gdańska ds. inwestycji. - Obecnie jesteśmy w fazie przygotowania inwestycji. Od początku projekt był objęty wsparciem ministerstwa i – jak myślę – rządu, który stara się popularyzować projekty partnerstwa publiczno - prywatnego, bo jest ich niewiele, a są optymalne dla finansów publicznych, ponieważ w bezpośredni sposób nie angażują środków publicznych 

 

Środki finansowe zostają w dzielnicy

- Realizujemy skomplikowaną umowę, dzięki której środki wpływające ze zbycia nieruchomości, zostają na obszarze projektu, czyli dzielnicy, na której partnerstwo jest realizowane - podkreśla Alan Aleksandrowicz.

Projekt można podzielić na trzy grupy realizacji:

  •  w 17 lokalizacjach realizowane będą cele publiczne, 
  • w 12 funkcje mieszkaniowo- usługowe, 
  • dodatkowo w 3 lokalizacjach przeznaczonych na cele komercyjne, wolą inwestora, powstaną tereny zielone i rekreacyjne.

MAPA INWESTYCJI:

201911138912

 

Wartość całego projektu szacowana jest na 277 milionów złotych. Składają się na nią zarówno inwestycje publiczne, jak i komercyjne. Wartość nieruchomości w projekcie to 40,3 mln złotych. Dodatkowo inwestor będzie musiał partycypować w infrastrukturze publicznej na kwotę 18,6 miliona złotych i zapłacić premię 3,2 miliona złotych. Wkład finansowy inwestora w zadania publiczne wyniesie więc 62,1 miliona złotych.

 

Od lewej: prezydent Alan Aleksandrowicz, Monika Żelazkiewicz - kierownik projektu Dolne Miasto, Magdalena Reńska - członek zarządu Euro Stylu oraz Piotr Lorens, architekt miejski
Od lewej: prezydent Alan Aleksandrowicz, Monika Żelazkiewicz - kierownik projektu Dolne Miasto, Magdalena Reńska - członek zarządu Euro Stylu oraz Piotr Lorens, architekt miejski
Fot. Jerzy Pinkas/www.gdansk.pl

 

Co wpływa na projekt?

Sposób zagospodarowania terenu objętego projektem zdeterminowany jest dwoma elementami: zapisami planu miejscowego (które wymuszają choćby historyczne podziały i sposób prowadzenia pierzei) i uzgodnieniami konserwatorskimi.

- Mamy tutaj do czynienia z zagospodarowaniem obszaru, który przed wojną był bardzo gęsto zabudowany. Co jest także ważne, tej dyskusji nie rozpoczynamy dzisiaj. Pierwszy był plan miejscowy, który powstał jeszcze we wczesnych latach dwutysięcznych na potrzeby pierwszego programu rewitalizacji, który dla tego terenu był opracowywany w latach 2006-2012 i realizowany we współpracy z podmiotami społecznymi – mówi Piotr Lorens, architekt miejski. - Działania prowadzone na Dolnym Mieście są zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju miast, w których chodzi o promocję zabudowy zwartej w obszarach śródmiejskich, dzięki czemu zmniejszamy procesy rozlewania się miast na zewnątrz i dopełniamy jego wewnętrznej struktury.Zieleń na Dolnym Mieście

- Chciałabym podkreślić, że w ramach projektu zieleń stanowi 5,5 hektara terenów zielonych, co, jeżeli porównamy z terenami przeznaczonymi do zabudowy mieszkaniowo usługowej, którą będziemy prowadzić na 3,7 hektarach, pokazuje , jak ważna jest dla nas zieleń – mówi Magdalena Reńska, członek zarządu Euro Stylu i dodaje: - Konsekwencja takich założeń widoczna jest przy działaniach prowadzonych podczas projektowania obszaru w rejonie ulic Toruńskiej, Kamiennej Grobla i Jałmużniczej. Nowa zabudowa przywróci w tym miejscu historyczny miejski układ urbanistyczny. Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków wydał pozytywną opinię dotyczącą wycinki drzew kolidujących z nową zabudową, jednak ze względu na walor przyrodniczy i kompozycyjny części drzew rosnących na tej działce i możliwości techniczne, GGI Dolne Miasto zdecydowało się tak zaprojektować budynek, aby możliwe było zachowanie najdorodniejszych drzew od ul. Toruńskiej. Pierzeja zostanie wycofana nieco w głąb działki – o tyle, o ile należy to zrobić, by zminimalizować szkody dla drzew (było to konsultowane przez inwestora z dendrologiem, który będzie przygotowywał drzewa do prac ziemnych i odpowiednio zabezpieczał rośliny).

- Mamy świadomość tego jak ważna jest zieleń, która nas w tym miejscu otacza. W trakcie projektowania postanowiliśmy pozostawić jak najwięcej drzew na tej działce. Konsekwencją tego myślenia było zostawienie szpaleru drzew od strony ulicy Toruńskiej. Chcemy nie tylko zostawić szpaler drzew wzdłuż ulicy, ale i zagęścić go. Dosadzimy tu trzy dorodne lipy – podkreślała Monika Żelazkiewicz, kierownik projektu Dolne Miasto.

Dodatkowo w ramach projektu dwa nowe drzewa posadzone zostaną w miejsce jednego wyciętego, w formie nowego parku, który powstanie wzdłuż ul. Kamiennej Grobli i ul. Dobrej.

- Tam zamierzamy stworzyć kompozycję przyrodniczą, o charakterze liniowego parku, w postaci nowych nasadzeń drzew wysokich, rekompensujących wycinki na terenie działki. Podczas realizacji rewitalizacji na Dolnym Mieście chcemy podchodzić w ten sposób do zieleni na każdej lokalizacji. Zastanawiamy się, które drzewa są możliwe do pozostawienia, w jaki sposób historycznie możemy uhonorować tę lokalizację. Jeżeli będziemy prowadzili jakiekolwiek wycinki, to będziemy sadzić dwa drzewa w miejsce jednego. Przy ul. Toruńskiej zamierzamy posadzić drzewa porównywalne do istniejących, będą miały 5 metrów korony i 5 metrów wysokości, obwód 70cm. Przy Nowej Motławie, gdzie będzie nowy park, będą miały 20 cm obwodu pnia - podkreślała Monika Żelazkiewicz.

Tablica informująca o partnerstwie publiczno - prywatnym na Dolnym Mieście
Tablica informująca o partnerstwie publiczno - prywatnym na Dolnym Mieście
Fot. Jerzy Pinkas/www.gdansk.pl

Kiedy rozpoczną się pierwsze prace?

- W czerwcu rozpoczynamy realizację pierwszego celu publicznego, czyli ogólnodostępnego kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej nr 65, gdzie będą trzy boiska, bieżnia, skocznia, miejsce składowania łodzi i kajaków, a także mała architektura. Wierzę, że będzie  to zalążkiem dobrej współpracy, a mieszkańcy niebawem zaczną odczuwać korzyści z realizacji tego projektu  – mówi Magdalena Reńska.

Kompleks  będzie obejmował nowoczesne, ogólnodostępne i wielofunkcyjne boisko sportowe, umożliwiające grę w koszykówkę (dwa boiska), piłkę ręczną i siatkówkę, z bieżnią prostą (do biegów krótkich) i okólną (długodystansową) oraz zeskocznią z rozbiegiem (do skoku w dal). Ponadto na obiekcie znajdzie się zadaszone stanowisko na rekreacyjny sprzęt wodny, a także ławki i elementy małej architektury. Nowy obiekt zostanie udostępniony do użytku już we wrześniu 2021 roku.TV

II dzień Zjazdu Hanzy w Gdańsku. Jarmark i Szczyt Burmistrzów