• Start
  • Wiadomości
  • Zdrowe Love - poszerzona formuła zajęć i nowy podręcznik

Zdrowe Love - poszerzona formuła zajęć i nowy podręcznik

Zajęcia organizowane również poza szkolnymi salami, nowy podręcznik i kampania informacyjna - Miasto podsumowało pierwszą edycję miejskiego programu Zdrowe Love. Zastępczyni prezydent i radne zaprezentowały kolejne działania.
24.11.2021
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Program Zdrowe Love realizowany jest od 2017 roku w ramach gdańskiego programu wsparcia prokreacji, będzie działał do 2025 roku
Program Zdrowe Love realizowany jest od 2017 roku w ramach gdańskiego programu wsparcia prokreacji, będzie działał do 2025 roku
fot. Grzegorz Mehring / www.gdansk.pl

 

- Zdrowe Love realizujemy od 2017 roku w ramach gdańskiego programu wsparcia prokreacji. Został on przedłużony do 2025 roku, co jest bardzo ważne bo daje nam możliwość ciągłego działania - mówiła Monika Chabior, zastępczyni prezydent Gdańska ds. rozwoju społecznego i równego traktowania. Warto powiedzieć, że ten program napotkał na wiele trudności. Szkoła obecnie jest miejscem bardzo silnego sporu kulturowego i nasze gdańskie podejście ukierunkowane na edukację opartą na wiedzy, samoświadomości, również w odniesieniu do zdrowia seksualnego, tożsamości seksualnej, nie jest dobrze przyjmowana we wszystkich środowiskach. Realizatorzy, szkoły, rodzice napotkali na ogromny opór ze strony skrajnych środowisk. Dlatego wyciągamy wnioski i proponujemy warsztaty, dla chętnych, także poza szkołami.

Zastępczyni prezydent Gdańska przedstawiła raport z ewaluacji pierwszej edycji programu Zdrowe Love. Zrealizowano 296 godzin warsztatów edukacyjnych dla 835 uczestników. Przeprowadzono spotkania informacyjne dla 2779 rodziców i 2870 uczniów. W 21 gdańskich placówkach oświatowych projekt odbył się lub był w trakcie rozpoczęcia (niezrealizowanej ze względu na Covid-19). Koszt pierwszych działań to łącznie 131.413,73 złotych.

- Warto podkreślić dwa fakty, pierwszy, że w zeszłym roku w październiku na sesji Rady Miasta Gdańska przedłużyliśmy projekt Zdrowe Love do 2025 roku, więc nie ma mowy o wygaszaniu, tak jak pojawiało się to ostatnio w sugestiach. Druga rzecz obecność dzieci i młodzieży w tym programie, jest tylko i wyłącznie za zgoda rodziców lub opiekunów prawnych, nikt nigdy nie przymuszał i nie będzie przymuszał młodzież do obecności na tych zajęciach – mówiła Kamila Błaszczyk, radna KO-Nowoczesna. - Młodzież potrzebuje rzetelnej edukacji w tym zakresie i ten program, jak sama młodzież podkreślała dał jej rzetelną wiedzę. Dlatego musimy ten program wspierać i będzie on kontynuowany.

Ewaluacja. Zdrowe Love na 4,5/5

Pierwszy etap funkcjonowania Zdrowe Love został poddany ewaluacji. Ośrodek Badań i Analiz Społecznych przepytał młodzież, rodziców i edukatorów co do oceny warsztatów, ich dostępności, sposobu prowadzenia zajęć. W 5-cio stopniowej skali Zdrowe Love zostało ocenione na 4,5. Najbardziej kłopotliwą sprawą według nastolatków i rodziców był sam proces organizacji zajęć w szkole.

- Jestem zadowolona, że dzisiaj mamy już ewaluację, i że będziemy kontynuować ten program. Wreszcie, że napiszemy nowy podręcznik – mówiła Beata Dunajewska, przewodnicząca klubu Wszystko dla Gdańska w Radzie Miasta. - Oczekujemy, że ten przyszły podręcznik będzie napisany z uwzględnieniem wszystkich uwag, będzie rozszerzony o kwestie dotyczące psychologii i emocji, jakie towarzyszą młodym ludziom w tym temacie.

Co dalej?

Zajęcia mają szansę na powrót do szkół w II semestrze roku szkolnego 2021/2022, w zależności od procesu wyboru podmiotu, który poprowadzi zajęcia. W tym celu zostanie ogłoszony konkurs. Program ma się odbywać nie tylko w placówkach oświatowych, ale także poza szkolnymi budynkami – w zależności od zainteresowania. Miasto zaktualizuje również podręcznik do zajęć, w oparciu o doświadczenia z pierwszej edycji. Informacje o możliwości udziału w programie będą dystrybuowane nie tylko w szkołach.


Zdrowe Love - prezentacja (783.08 KB)