• Start
  • Wiadomości
  • Zapraszamy na wideoczat z przewodniczącymi PO i PiS w Radzie Miasta Gdańska. Dziś, 12.30

Zapraszamy na wideoczat z przewodniczącymi PO i PiS w Radzie Miasta Gdańska. Dziś, 12.30

Przewodniczący obydwu Klubów Radnych: Piotr Borawski (PO) i Kazimierz Koralewski (PiS) w Radzie Miasta Gdańska będą gośćmi wideoczatu, który rozpocznie się w środę, 24 maja, o godz. 12.30 na portalu www.gdansk.pl. Zapraszamy do oglądania.
( Publikacja: 23.05.2017 )
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Piotr Borawski (z lewej), Kazimierz Koralewski

Przewodniczący klubów rozmawiać będą o najważniejszych ich zdaniem tematach i projektach uchwał, które pojawią się podczas majowej Sesji Rady Miasta.


Na majową sesję przygotowano projekty uchwał dotyczące m.in.:

- przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska;

- zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2017 rok;

- przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;

- wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokali mieszkalnych;

- zmiany uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.


Najbliższa Sesja Rady Miasta odbędzie się w czwartek, 25 maja.  


Szczegółowy porządek sesji