Zakład Utylizacyjny zaprasza na dzień otwarty

Ciekawi Was jak wygląda codzienna praca Zakładu Utylizacyjnego? Chcielibyście wiedzieć, co dzieje się z odpadami wyrzucanymi w domach? Dlaczego tak ważna jest prawidłowa segregacja odpadów? Jeżeli chcecie zobaczyć, jak wygląda proces zagospodarowywania odpadów w naszym mieście, przyjdźcie na dzień otwarty Zakładu Utylizacyjnego. W sobotę, 13 kwietnia w godz. 9.30 -14.00 zapraszamy do wizyty w zakładzie.
10.04.2024
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Na zdjęciu widoczne jest wnętrze obiektu przemysłowego, zakładu recyklingu lub sortowni odpadów. Kilku pracowników w odblaskowych kamizelkach i kaskach ochronnych stoi na metalowej konstrukcji z schodami.  Na przenośniku rozrzucone są różne rodzaje odpadów, struktura, na której znajdują się pracownicy, jest pomalowana na zielono i wyposażona w poręcze bezpieczeństwa
Nz. W lutym 2023 roku zakończono modernizację sortowni odpadów w Zakładzie Utylizacyjnym. Dzięki pełnej automatyzacji procesu możliwe jest odzyskiwanie dwa razy więcej surowców ze wszystkich odpadów trafiających na instalację
fot. Piotr Wittman/gdansk.pl

Tego dnia będzie można poznać teren zakładu - zobaczyć jak wyglądają kwatery składowania odpadów, plac składowania odpadów gabarytowych, biofiltr, kompostownie komorowa i tunelowa oraz Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Dzień otwarty to też okazja, by zwiedzić zmodernizowaną sortownię odpadów i zobaczyć jak odpady zamieniają się w surowce. Na zwiedzanie obowiązują zapisy za pośrednictwem formularza.

Czas na wymianę starych pieców węglowych. Dofinansowanie czeka, nawet 100 procent 

- Zapraszamy mieszkańców, aby zobaczyli co dzieje się z odpadami, które każdy z nas produkuje w domu - mówi Grzegorz Orzeszko, prezes Zakładu Utylizacyjnego. - Aby w pełni zrozumieć ideę segregacji odpadów, przekonać się, dlaczego tak ważna jest prawidłowa segregacja już u źródła, czyli w naszych domach chcemy pokazać co się z nimi dzieje po wyrzuceniu do śmietnika. Poznanie od środka naszego zakładu pozwoli zobaczyć, jak wygląda zagospodarowywanie odpadów w naszym mieście. Jestem przekonany, że po wizycie w naszej zmodernizowanej sortowni każdy będzie inaczej podchodził do wyrzucanych odpadów. Bo odpady, które do nas trafiają, zamieniamy w cenne surowce wtórne i to chcemy właśnie pokazać podczas dnia otwartego w zakładzie.

To zdjęcie przedstawia ulotkę informacyjną zapraszającą na "Dzień Otwarty". Tekst zachęca do sprawdzenia, jak funkcjonuje jeden z najnowocześniejszych zakładów zagospodarowania odpadów w Europie i poznania drogi odpadu od pojemnika do recyklera. Po lewej stronie znajduje się opis wydarzenia na szarym tle z białymi literami, a po prawej są trzy zdjęcia. Te zdjęcia pokazują różne etapy procesu przetwarzania odpadów: przenośnik z odpadami, zielone pojemniki na segregowane odpady i korytarz wewnątrz zakładu. W dolnym prawym rogu znajduje się logo firmy lub instytucji organizującej dzień otwarty

Zapisy na zwiedzanie. Jak to zrobić?

Poprzez formularz, znajdujący się na stronie Zakładu Utylizacyjnego. Każdy, kto chce wziąć w nim udział, musi podać swoje dane osobowe i kontakt. W zwiedzaniu mogą brać udział osoby dorosłe i dzieci powyżej 13 roku życia tylko z opiekunem.

Modernizacja sortowni etapem w kierunku gdańskiego centrum recyklingu

Zasady obowiązujące podczas zwiedzania

  • część zwiedzania będzie odbywać się w formie wycieczki busem, więc osoby z chorobą lokomocyjną proszone są o zadbanie o odpowiednie leki,
  • na terenie zakładu obowiązują zasady bezpieczeństwa. Prosimy o ubranie butów na płaskich podeszwach z zakrytymi palcami (buty sportowe, trekkingowe etc). Osoby z długimi włosami, najlepiej, aby miały spięte je podczas zwiedzania instalacji,
  • ze względów bezpieczeństwa w zwiedzaniu mogą brać udział wyłącznie dzieci powyżej 13 roku życia tylko pod opieką osoby dorosłej,
  • podczas wycieczki prosimy o uszanowanie prywatności pracowników i nierobienie im zdjęć,
  • parkowanie aut w wyznaczonych miejscach i przestrzegania zasad ruchu drogowego, obowiązującego na terenie zakładu m.in. ograniczenia prędkości do 20 km.

Zakład Utylizacyjny w Gdańsku. Jak działa? 

Zakład Utylizacyjny zajmuje powierzchnię 67,5 hektara i zajmuje się bezpiecznym zagospodarowaniem odpadów z 4 gmin: Gdańsk, Kolbud, Pruszcz Gdański oraz gminy wiejskiej Pruszcz Gdański. Przyjeżdżają do nas odpady od ponad 560 tys. mieszkańców, oznacza to, że rocznie zagospodarowujemy ok 300 000 ton odpadów. Dziennie przez wagi przejeżdża 300 pojazdów przywożących odpady, aby trafiły na instalacje. Na terenie zakładu znajdują się: sortownia odpadów, kompostownie (komorowe i tunelowe), kwatery składowania odpadów, magazyn odpadów niebezpiecznych, podczyszczalnia, Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych oraz wagi (przy bramie 2 i 4) przez które muszą przejechać wszystkie samochody przywożące odpady do zakładu. Do sortowni trafiają odpady przywiezione z miasta. W tej instalacji odzyskujemy surowce do recyklingu.

Kompostownie, kwatery, studnie gazowe 

 
Na terenie zakładu znajdują się dwie kompostownie. Starsza - tunelowa i nowsza - komorowa. To do nich trafiają odpady kuchenne i zielone, z których produkujemy certyfikowany kompost. Jest to produkt polepszający glebę SK9, który sprzedajemy mieszkańcom. Raz w roku ZU organizuje specjalną akcję zwaną Czarnym Złotem Ogrodników, w której można otrzymać tonę kompostu w cenie 1 zł. Ponadto do kompostowni tunelowej trafia frakcja zawierająca odpady organiczne, wysortowana z odpadów resztkowych.

Z aplikacją Czyste Miasto Gdańsk segregacja jest prosta

Na kwaterach składowane są odpady, z których już nic nie można odzyskać. Łącznie mamy trzy kwatery, dwie z nich są już zamknięte. Jedna jest obecnie eksploatowana. Na kwaterach umieszczone są studnie gazowe. To specjalne instalacje, które pozwalają nam pozyskiwać gaz, który powstaje w wyniku rozkładu złożonych tam odpadów. Gaz ten, a właściwie jego główny składnik, czyli metan, zamieniany jest w zieloną energię, dzięki temu zakład jest prawie samowystarczalny energetycznie. 

Szczegóły i formularz zgłoszeniowy

TV

Spotkanie prezydent Aleksandry Dulkiewicz z mieszkańcami Osowej