Zadbaj o swoje bezpieczeństwo ekonomiczne!

Masz problemy finansowe? Nie wiesz gdzie udać się po pomoc, kiedy zalegasz z czynszem? Boisz się spotkania z komornikiem? Zrób pierwszy krok, na drodze bezpieczeństwa ekonomicznego i skorzystaj z bezpłatnych porad. Od 8 do 12 maja na terenie całego miasta, w różnych instytucjach, odbywać się będzie Tydzień Bezpieczeństwa Ekonomicznego.
28.04.2017
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Zapraszamy mieszkańców Gdańska do udziału w innowacyjnym ogólnomiejskim wydarzeniu organizowanym w ramach wdrażania Programu Bezpieczeństwa Ekonomicznego i Wsparcia Osób Zadłużonych oraz kampanii informacyjnej „Bądź rozważny. Nie daj się oszukać”. Akcja ma charakter edukacyjny, a jej najważniejszym celem jest zwiększenie świadomości prawnej gdańszczan oraz pokazanie skutecznych sposobów, jak nie dać się oszukać i jak poradzić sobie z zadłużeniami. Istotne jest również szerzenie wiedzy ekonomicznej oraz wypromowanie odpowiedzialnej postawy przy korzystaniu z powszechnie dostępnych usług finansowych.

PRZYJDŹ I SKORZYSTAJ Z BEZPŁATNYCH PORAD, Szczegółowe informacje: www.gdansk.pl/bezpieczenstwo.

Dla wszystkich zainteresowanych Miasto Gdańsk wspólnie z partnerami przygotowało szereg propozycji:

Gdańskie Centrum Świadczeń – Dział Obsługi Mieszkańców przy ul.  3 Maja 9, I piętro –pok.103.:

Gdańskie Centrum Świadczeń – udzielanie informacji dotyczącej: świadczeń wypłacanych przez GCŚ (dedykowanym rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej) oraz ustawowych działań podejmowanych wobec osób zobowiązanych do alimentacji, które nie wywiązują się z tego obowiązku (cel: pogłębienie wiedzy dotyczącej obowiązujących regulacji  prawnych w tym zakresie i planowanych zmian).  Pon. wt, czw., pt. w godz. 8:00-15:00, śr. w godz. 8:00 – 17:00

Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych - udzielanie porad i informacji w zakresie możliwości spełnienia zobowiązań w formie świadczenia rzeczowego (tzw. odpracowanie zadłużenia), rozłożenia na raty, zamiany lokalu. Wyjaśnianie kwestii związanych z procedurami wypowiedzenia umowy najmu, postępowań sądowych i egzekucyjnych w sprawach o zapłatę i eksmisje. Pon. wt, czw., pt. w godz. 8:00-15:00, śr. w godz. 8:00 – 17:00

Wojewódzki Urząd Pracy  -  „Jak nie dać się oszukać szukając pracy” - udzielanie porad z zakresu bezpiecznych wyjazdów za granicę za pośrednictwem EURES oraz w zakresie bezpiecznego korzystania z usług agencji zatrudnienia.  Poniedziałek oraz piątek w godz. 8:00 – 15:00

Urząd Komunikacji Elektronicznej„Wiem co podpisuję”  - udzielanie informacji na temat nieuczciwych praktyk rynkowych stosowanych przez firmy telekomunikacyjne przy zawieraniu umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych oraz wskazywanie możliwości uniknięcia negatywnych skutków już zawartej umowy – odstąpienie od umowy, reklamacja. Poniedziałek oraz wtorek w godz. 8:00 – 15:00


ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A. i KRUK S.A – możliwość zarejestrowania się w serwisie infoKonsument.pl - Każda osoba będzie mogła bezpłatnie sprawdzić: Jakie informacje na jej temat znajdują się w BIG, kto sprawdzał informacje na jej temat w ciągu ostatniego roku w biurze informacji gospodarczej ERIF oraz będą mogli sprawdzić rzetelność płatniczą wybranych przedsiębiorców.  Wtorek oraz środa w godz. 9:00 – 16:00


Zapraszamy:

  • na dyżury Miejskiego Rzecznika Konsumentów – ul. Wały Jagiellońskie 1 ( pok. nr 103 A na parterze) w poniedziałek i czwartek w godz. 8:00-16:00 oraz środę w godz. 10:00 – 17: 00.
  • na Dni Otwarte Centrum Treningu Umiejętności Społecznych przy ul. Wyzwolenia 48 (od pn do pt w godz. 13:00 – 16:00) prowadzonego przez Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta
  • do skorzystania z bezpłatnego poradnictwa w Ośrodku Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem przy ul. Polanki 76a (poniedziałek , środa, czwartek, piątek godz. 8 00-15 00 oraz wtorek godz. 13 00 – 20 00)
  • do skorzystania z bezpłatnych porad prawnych ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki i rozwiązywania problemów zadłużeń,  świadczonych w 9 punktach MOPR przy ul. Dyrekcyjnej 5 w Gdańsku, tel. 58 320 53 55 (kontakt od 7.30 do 15.30) oraz 9 punktach nieodpłatnej pomocy prawnej, prowadzonych przez organizacje pozarządowe w ramach tematycznej ustawy o takim wsparciu. Pomoc dotyczy tylko osób kwalifikujących się do niej, w ramach ustawowych przepisów. Szczegóły na stronie: mopr.gda.pl w punkcie: nieodpłatna pomoc prawna.
  • na dyżury policjantów z Komendy Miejskiej Policji oraz pracowników socjalnych i prawników MOPR w Domach Sąsiedzkich (10 maja, w godzinach od 10:00 do 14:00) przy ulicach: Hożej 14, Marynarki Polskiej 15, Jaśkowej Dolinie 105 oraz Nowych Ogrodach 35.
  • na spotkania o bezpieczeństwie ekonomicznym z przedstawicielami Pomorskiej Izby Adwokackiej w Domach Sąsiedzkich ( ul. Stajenna 3: 9 oraz 11 maja w godz. 11:00-12:30; 10 maja – 15:00 – 17:00; Północna 5: 9 maja w godz. 15:00-17:00;  ul. Jaśkowa Dolina 7: 9 maja w godz. 14:00 – 16:00; ul. Zakopiańska 40: 10 maja w godz. 12:00–14:00; Al. Grunwaldzka 5: 11 maja w godz. 10:00-12:00; ul. Tysiąclecia 13 a: 11 maja w godz. 14:00–16:00
  • na dyżur Straży Miejskiej w Domu Sąsiedzkim „Gościnna Przystań” na Oruni przy ul. Gościnnej 14 (wtorek w godz. 15:00-17:00)

 

Gdański Inkubator Przedsiębiorczości STARTER  przy ul. Lęborskiej 3 b 


W dniu 9 maja w godz. 11:00 – 14:00 punkty konsultacyjne będą prowadzone przez: 

       
- Pomorski Fundusz Pożyczkowy –Doradztwo w zakresie finansowania działalności gospodarczej,
Doradców STARTERA:
- Anna Austen – Palicka - doradztwo prawne z zakresu zabezpieczenia biznesu,
- Krzysztof Chomicz - doradztwo z zakresu rozwijania biznesu oraz unikania kryzysu w firmie,
- Agnieszka Płoska - doradztwo w zakresie crowdfundingu

Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej (godz. 9:00-12:00) - Udzielanie porad prawno-finansowych dotyczących spłaty zobowiązań finansowych i informacja o działających ośrodkach Doradztwa Finansowego i Konsumenckiego, które na co dzień udzielają tego typu porad.

Krajowy Rejestr Długów BIG SA (godz. 10:30 – 15:00) - Udzielanie darmowych konsultacji dla osób indywidualnych z zakresu zarządzania finansami i ochrony przed wyłudzeniami. Będą prezentowane rozwiązania z zakresu skutecznego zabezpieczenia własnego numeru PESEL przed oszustami i wyłudzeniami. Na stoisku przedstawione zostaną narzędzia,  które umożliwiają włączenie specjalnych alertów informujących że ktoś posłużył się naszym numerem PESEL, sprawdzenie czy nie zostaliśmy dopisani jako dłużnicy do Krajowego Rejestru Długów BIG SA oraz weryfikację wiarygodności finansowej swojego pracodawcy, biura podróży, dewelopera. Udzielanie konsultacji dla przedsiębiorców z zakresu zarządzania finansami i ochrony przed wyłudzeniami. Każda zainteresowana firma będzie mogła bezpłatnie sprawdzić, czy nie została dopisana do bazy KRD BIG SA.  Udzielanie porad na temat, jak przyspieszyć terminy płatności za swoje usługi, jak skutecznie rozmawiać z dłużnikami, w jaki sposób poprawić płynność finansową w firmie, czy zaoszczędzić na działaniach windykacyjnych nie psując relacji z klientami.


Wydarzenia towarzyszące:


Spotkanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie  ze spółdzielniami mieszkaniowymi

W poniedziałek 8 maja w godz. 12.00 -14:00 w siedzibie MOPR przy ul. Leczkowa 1A odbędzie się wspólne spotkanie MOPR oraz spółdzielni mieszkaniowych i Centrów Pracy Socjalnej na temat obligacji społecznych jako nowatorskiej metody przeciwdziałania zadłużeniom mieszkaniowym oraz dostępnych form wsparcia przez MOPR dla osób posiadających zadłużenia.

Pokazy filmów tematycznych w Mediatece w Europejskim Centrum Solidarności

W dniach 8-12 maja w godz. 12:00-14:30 w Mediatece w Europejskim Centrum Solidarności przy Pl. Solidarności 1 Fundacja Edukacyjna OdiTK zorganizuje spotkania dla uczniów szkół ponadpodstawowych poświęcone zagadnieniom społeczno-ekonomicznym połączone z pokazem filmów fabularnych i dokumentalnych poświęconych tej tematyce oraz dyskusją z udziałem eksperta.

Seminarium Bezpieczeństwa Ekonomicznego w Starterze

W dniu 11 maja w godz. 10:30 – 14:00 w siedzibie Gdańskiego Inkubatora Przedsiębiorczości STARTER przy ul. Lęborskiej 3b odbędzie się spotkanie podczas którego zostaną zaprezentowane wyniki badania "Życie finansowe młodych Polaków", zrealizowanego przez Stowarzyszenie Program Wsparcia Zadłużonych we współpracy z BIG InfoMonitor połączony z panelem dyskusyjnym przedstawicieli Platformy Bezpieczeństwa Ekonomicznego i Wsparcia Osób Zadłużonych.

Inauguracja kampanii nieskradzione.pl dotyczącej dbania o dane zawarte w dowodzie osobistym

Mając na uwadze rosnącą skalę zagrożeń związanych z kradzieżą tożsamości, Biuro Informacji Kredytowej wraz Komendą Główną Policji prowadzą od 2015 roku ogólnopolską akcję edukacyjną Nieskradzione.pl. Celem akcji jest uświadomienie wszystkim Polakom, że wystarczy przestrzegać kilku prostych zasad, aby uniknąć bardzo nieprzyjemnych konsekwencji kradzieży tożsamości. Od 11 maja br. Każda osoba odbierająca dowód osobisty w Urzędzie Miejskim w Gdańsku otrzyma informację, jak chronić swoje dokumenty i swoją tożsamość. Zgłoszenia w sprawie utraty dowodu osobistego przyjmowane są w Zespołach Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Gdańsku w trzech lokalizacjach: ul. Partyzantów 74, ul. Nowe Ogrody 8/12 oraz ul. Wilanowska 2. Wszystkie potrzebne informacje znajdują się na stronie www.nieskradzione.pl – to zbiór uporządkowanych porad i podpowiedzi oraz proste patenty na bezpieczeństwo na co dzień. Zainteresowani znajdą na stronie m.in. możliwości zabezpieczenia się przed kradzieżą danych osobowych oraz zastrzegania zagubionego dowodu osobistego, również poza granicami kraju.

Bezpieczeństwo ekonomiczne przedsiębiorców – Pracodawcy Pomorza

W dniu12 maja w godz. 10:00 – 11:30 w siedzibie Pracodawców Pomorza przy Al. Zwycięstwa 24 odbędzie się spotkanie na temat bezpieczeństwa ekonomicznego przedsiębiorców, wykład poprowadzi pan Jan Zacharewicz - Przewodniczący sekcji doradztwa biznesowego i prawnego Pracodawców Pomorza.

plakat


TV

W zoo zamieszkały dwa lemury