• Start
  • Wiadomości
  • Zabezpieczenie powodziowe. W Osowej nie tylko zbiornik retencyjny. Co jeszcze?

Zabezpieczenie powodziowe. W Osowej nie tylko zbiornik retencyjny. Co jeszcze?

Zbiornik retencyjny Osowa II, nowa ulica Nowy Świat wraz z kanalizacją deszczową i nowy teren rekreacyjny - to efekty zakończonej inwestycji w gdańskiej dzielnicy Osowa w ramach programu "Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu". Budowa zbiornika znacznie poprawia zabezpieczenie przeciwpowodziowe w Gdańsku.
( 19.12.2018 )
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Zbiornik retencyjny Osowa II
Zbiornik retencyjny Osowa II
fot. Krzysztof Wojciechowski/ DRMG


Aleksandra Dulkiewicz, zastępca prezydenta Gdańska ds. polityki gospodarczej podkreśla, że wydatki na inwestycje związane z ochroną przeciwpowodziową mają charakter priorytetowy. - Mają one przygotowywać miasto na skutki zmian klimatycznych, np. ulewne deszcze - tłumaczy. Od powodzi w Gdańsku w 2001 r. powstały 52 zbiorniki.

Na prace prowadzone w Osowej od września 2017 roku wydano prawie 25 mln zł. Inwestycja była współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. W środę ok. godz. 15 ulica Nowy Świat zostanie otwarta dla kierowców. Teraz trwa jej odśnieżanie.


Teren wokół zbiornika będzie służył do rekreacji
Teren wokół zbiornika będzie służył do rekreacji
fot. Krzysztof Wojciechowski/ DRMG


Osowa II o pojemności ok. 15 tys. m sześc.

Około 15 tys. metrów sześciennych wynosi pojemność nowego zbiornika retencyjnego Osowa II, który powstał na końcu ul. Koziorożca. Jest to już 52 zbiornik retencyjny w Gdańsku. 

- Ma on ogromne znaczenie dla ochrony przeciwpowodziowej miasta - podkreśla Włodzimierz Bartosiewicz, dyrektor naczelny Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska. Zwraca też uwagę, że zagospodarowany teren wokół zbiornika na co dzień będzie mógł być wykorzystywany jako obszar rekreacyjny. Powstały tam ścieżka rekreacyjna, oświetlenie i mała architektura. - Łączymy więc dwie funkcje, bezpieczeństwo i rekreację.


Ponad 436 mln złotych na ochronę przeciwpowodziową

Od 1995 roku na ochronę przeciwpowodziową Gdańsk przeznaczył 436,7 mln zł. Obecnie realizowane są inwestycje z Gdańskiego Programu Przeciwpowodziowego oraz w ramach projektu „System gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich - miasto Gdańsk” o całkowitej wartości ponad 131 mln zł. Projekt dofinansowany w wysokości ponad 80 mln z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 będzie realizowany do 2021 roku.

Zakłada on inwestycje przeciwpowodziowe w obszarach zlewni rzeki Strzelinki (w tym kanalizacja deszczowa dla Osowy, zbiornik Osowa II i odwodnienie Kokoszek), zlewni potoku Strzyża (zbiornik Jaśkowa Dolina i kanalizacja deszczowa osiedla Strzyża), zlewni kolektora Kołobrzeska (kanalizacja deszczowa w rejonie ul. Grottgera) i zlewni potoku Siedlickiego (zagospodarowanie wód z terenu cmentarza św. Franciszka).

Oznacza to, że w najbliższych trzech latach powstaną w Gdańsku trzy nowe zbiorniki retencyjne mogące pomieścić ponad 64 tys. metrów sześciennych opadów, wybudowana zostanie kanalizacja deszczowa o długości 9,4 km, a także przebudowanych zostanie 1,5 km rowów melioracyjnych.


Ulica Nowy Świat jeszcze przed odśnieżeniem i otwarciem dla kierowców
Ulica Nowy Świat jeszcze przed odśnieżeniem i otwarciem dla kierowców
fot. Krzysztof Wojciechowski/ DRMG


1600 metrów Nowego Światu

W ramach inwestycji zrealizowanej w Osowej powstało około 1600 metrów ulicy Nowy Świat wraz z kanalizacją deszczową. Prace prowadzone były na odcinku od ul. Wodnika do ul. Zeusa. Nowy odcinek jest drogą jednojezdniową, ma po jednym pasie w każdą stronę i pozwala na ruch rowerowy przy zewnętrznej krawędzi jezdni. W zakresie układu drogowego wykonany został ok. 200 m odcinek ul. Wodnika wraz z rondem. Wykonawcą była firma Skanska.

Wykonane prace są częścią wieloletniego planu inwestycyjnego w Osowej. Kolejnym etapem będą prace na ul. Koziorożca i na ul. Zeusa, na odcinku od ul. Nowy Świat do skrzyżowania z ul. Junony. Rozpoczęcie procedury przetargowej planowane jest na pierwszy kwartał 2019 roku. Pierwszy etap tej inwestycji realizowany był w latach 2016-2017 i wówczas powstała kanalizacja deszczowa wzdłuż ul. Keplera i droga technologiczna w śladzie docelowej ul. Nowej Spadochroniarzy.

W ostatnim czasie w Osowej zakończył się także remont ul. Planetarnej. Na odcinku od ulicy Nowy Świat do granicy miasta położono nową nawierzchnię jezdni wraz z chodnikiem, przebudowany został także przejazd kolejowy. Przy okazji zainstalowano również oświetlenie uliczne. Na odcinku od ul. Nowy Świat do przejazdu kolejowego położona została kanalizacja deszczowa, a na całej długości ul. Planetarnej powstał nowy wodociąg.


Zadania te koordynowała Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska (DRMG).TV

Jestem z Gdańska. O śmiertelnym ataku na prezydenta Adamowicza