• Start
  • Wiadomości
  • Wymiana doświadczeń hanzeatyckich miast w obszarze kultury

Wymiana doświadczeń hanzeatyckich miast w obszarze kultury. Po raz pierwszy w historii

W ramach 44. Zjazdu Hanzy, w Teatrze Szekspirowskim odbyło się spotkanie sieciujące dla przedstawicieli i przedstawicielek sektora kultury z miast hanzeatyckich. Wydarzenie, które zostało zorganizowane po raz pierwszy w historii Nowej Hanzy, otrzymało nazwę „Partnerstwa dla kultury” / “(Hansa) Partnerships for culture”. Dyskusje dotyczyły trzech obszarów, które organizatorzy uznali za kluczowe dla rozwoju sektora kultury: partnerstwa, finansowania, dobrych praktyk.
15.06.2024
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Widok z góry: osoby siedzą i rozmawiają przy kilku okrągłych stolikach na sali
Spotkanie sektora kultury odbyło się po raz pierwszy w historii Nowej Hanzy
fot. Przemysław Kozłowski / www.gdansk.pl

Szczyt Burmistrzów podczas Zjazdu Hanzy: miasta wspólnie wobec wyzwań epoki

Trzy tematy

Swoimi doświadczeniami i dobrymi praktykami dzielili się przedstawiciele sektora kulturalnego z miast członkowskich oraz kadry zarządzającej gdańskimi instytucjami kultury. Warsztaty i wymiana doświadczeń dotyczyła trzech tematów.

Było to:

  • Partnerstwo – networking organizatorów festiwali, artystów oraz przedstawicieli sektora kultury i edukacji poszukujących partnerów do realizacji projektów

Oczywistym jest, że najciekawsze projekty powstają dzięki wymianie pomysłów i doświadczeń. Takie działania mają też znacznie szersze zasięgi, wpływają na życie bardziej zróżnicowanych i większych grup społecznych. Dla organizacji stanowią pomost do realizacji pomysłów na skalę nieosiągalną w obrębie podstawowych zadań i finansowania. Nie należy zapominać także o byciu otwartym do rozmów i współpracy pomiędzy sektorami np. z turystyką. Podczas dyskusji wspominano także o problemie organizacji zbyt wielu wydarzeń przez instytucje, kosztem ich jakości.

  • Finansowanie – rozmowy o pozyskiwaniu środków na działalność artystyczną i festiwalową

Żaden projekt nie powstałby, gdyby nie odpowiednie dla niego źródło finansowania. Wsparcie można uzyskiwać korzystają z programów europejskich, państwowych, regionalnych, oraz ze współprac sponsorskich lub nieszablonowych systemów sprzedażowych. Z pewnością nie istnieje jedno rozwiązanie, które doskonale sprawdziłoby się we wszystkich miastach Hanzy. Rozmawiano o unijnych programach wsparcia kultury i korzystaniu z nich także w międzynarodowym kontekście. Na przykładach wspominano także o wyciąganiu wniosków z porażek czy nieudanych aplikacji do projektów i przekuwaniu ich w sukcesy.

  • Dobre praktyki – wymiana doświadczeń i dobrych praktyk w działaniach zaangażowanych społecznie

O ile finansowanie i partnerstwa są niezbędne w sektorze kultury praktycznie od zawsze, o tyle „dobre praktyki” to temat, który stał się niezwykle istotny dopiero w ostatnich latach. Rozumiemy je na co dzień szeroko: jako implementację rozwiązań z innych branż, konstruowanie nowych warunków i etyki pracy, zaangażowanie w tematy społeczne, zrównoważony rozwój.

Rozmowy moderowały:

  • Magdalena Fryze - specjalistka ds. projektów kulturalnych w Dziale Projektów Obywatelskich w Europejskim Centrum Solidarności,
  • Magdalena Zakrzewska-Duda - animatorka kultury zaangażowana w działania, których wspólnym mianownikiem jest przede wszystkim zaangażowanie społeczne i zrównoważony rozwój),
  • Marta Michałowska - główna specjalistka ds. Programów i Projektów w Nadbałtyckim Centrum Kultury w Gdańsku, z ponad 10-letnim doświadczeniem w sektorze pozarządowym,
  • Aleksandra Szymańska - animatorka i managerka kultury, specjalistka w zakresie polityki kulturalnej; przez ponad 10 lat była dyrektorką Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku oraz autorką koncepcji i strategii rozwoju tej instytucji, od marca 2024 kierowniczka działu Literackiego i Marketingu w Teatrze Wielkim – Operze Narodowej.

44 Zjazd Hanzy. O związkach w gospodarce: "Mamy możliwości na skalę europejską"

 

TV

Kolorowa Parada Seniorów w sercu Gdańska