• Start
  • Wiadomości
  • Wybrano najlepsze realizacje architektoniczne Gdańska lat 2016 - 2017

Wybrano najlepsze realizacje architektoniczne Gdańska lat 2016 - 2017

„Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska dla najlepszej gdańskiej realizacji architektonicznej” za lata 2016 - 2017 otrzymały trzy obiekty: Kładka na Ołowiankę, zespół zabudowy mieszkaniowej Brabank oraz Hotel Central. Kapituła przyznała także Nagrodę Specjalną – dla budynku Muzeum II Wojny Światowej oraz trzy wyróżnienia.
16.10.2018
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Podniesiona Kładka na Ołowiankę
Podniesiona Kładka na Ołowiankę
Dominik Paszliński/www.gdansk.pl

“Nagroda Prezydenta Miasta Gdańska dla najlepszej gdańskiej realizacji architektonicznej” przyznawana jest w cyklu dwuletnim. 16 października w siedzibie Stowarzyszenia Architektów Polskich Oddział Wybrzeże ogłoszono laureatów drugiej edycji konkursu (w pierwszej doceniono najlepsze realizacje z lat 2011 - 15).

W konkursie brano pod uwagę obiekty zrealizowane i oddane do użytku w okresie dwóch poprzedzających go lat (2016-17). Nagrody otrzymują realizacje o szczególnej wartości architektonicznej dla przestrzeni publicznej, takie które stanowić mogą wyznacznik jakościowy dla nowych inwestycji budowlanych powstających w Gdańsku. Wyróżnienie może być przyznane za najlepszy budynek, zespół budynków, budowlę (most, wiadukt, wieża itp.), czy też za realizacje terenowe (założenia parkowe, promenady, urządzenia sportowe itp.).

W grudniu 2015 roku podpisano porozumienie między Prezydentem Miasta Gdańska a Stowarzyszeniem Architektów Polskich Oddział Wybrzeże dotyczące organizacji konkursu i zasad przyznawania „Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska dla najlepszej gdańskiej realizacji architektonicznej”. Nagrody przyznaje prezydent Gdańska na wniosek kapituły nagrody, w której zasiadają przedstawiciele SARP oraz Miasta Gdańska.

Przedstawiamy laureatów Nagrody za lata 2016-17 wraz z uzasadnieniem werdyktu jury

Charakterystyczna bryła Muzeum II Wojny Światowej
Charakterystyczna bryła Muzeum II Wojny Światowej
Dominik Paszliński/www.gdansk.pl

Nagroda specjalna: Muzeum II Wojny Światowej

Autor projektu: Studio Architektoniczne Kwadrat, architekci: Jacek Droszcz, Bazyli Domsta, Andrzej Kwieciński, Zbigniew Kowalewski

Inwestor: Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku

Wykonawca: Konsorcjum Warbud-Hochtief, Muzeum II WŚ s.c.

“Projekt budynku poddano już raz ocenie w otwartym międzynarodowym konkursie architektonicznym. Zdaniem sądu konkursowego spełnił on wszelkie warunki, by w przyszłości stać się symbolem Miasta na miarę Zbrojowni, Kościoła Mariackiego, czy Żurawia. Dziś można śmiało ocenić trafność ówczesnego wyboru. Architektura budynku zdobyła uznanie nie tylko w ocenie znawców architektury w Polsce, budynek doceniono w znacznie szerszym kręgu, co potwierdzają przyznawane jego autorom nagrody.

Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku
Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku
Dominik Paszliński/www.gdansk.pl

Użyte przez autorów rozwiązania plastyczne umiejętnie łączą ideę nowoczesnego budynku z bogactwem historycznego dziedzictwa miasta. Zastosowane proste środki wyrazu nie pozostawiają wiele miejsca na dowolność interpretacji intencji projektantów. Koncepcja założenia budynku muzealnego i placu wokół, to rzeźbiarska minimalistyczna kompozycja. Jednym z głównych założeń ekspozycji w muzeum jest los ludności cywilnej. II wojna światowa, na niespotykaną w historii skalę, pozostawiła obraz rozpadających się w bombardowaniach domów i ludzi biegnących do schronów i piwnic. Toteż dominantą skupiającą uwagę jest pochylony graniastosłup wyłaniający się spod betonowej nawierzchni placu. Do wnętrza muzeum prowadzą z poziomu placu schody i pochylnie, zagłębiając się coraz bardziej w mrocznym podziemiu. Rozwiązanie to powoduje stopniową zmianę nastroju zwiedzających: od zwykłej ciekawości, poprzez wyciszenie, do niepokoju i stanu napięcia. Architektura wciąga nieświadomego widza w dramat wojny.

To silne połączenie architektury i emocji jest unikalną cechą tego projektu i potwierdza wysokie umiejętności projektowe jego autorów.

Historyczny Gdańsk jest rozpoznawalny dzięki ikonicznej architekturze monumentalnych brył ceglanych kościołów, ratuszy czy miejskich bram. Realizacja projektu pracowni Studio Architektonicznego Kwadrat jest twórczą kontynuacją tej tradycji”.

Zespół zabudowy mieszkaniowej Brabank nad Motławą
Zespół zabudowy mieszkaniowej Brabank nad Motławą
Jerzy Pinkas/www.gdansk.pl

Nagroda: Zespół zabudowy mieszkaniowej Brabank

Autor projektu: Studio Architektoniczne Kwadrat, architekci: Jacek Droszcz i Bazyli Domsta

Inwestor i wykonawca: Invest Komfort Spółka Akcyjna Sp. K.

“Zrealizowany projekt stanowi pierwszy etap większego założenia urbanistycznego porządkującego nabrzeże Motławy w osi ulicy Wałowej. Projekt został wyłoniony w międzynarodowym konkursie zorganizowanym w 2007 roku przez inwestora, gdyńską firmę Invest Komfort.

Nagroda została przyznana za wybitne rozwiązania urbanistyczne i architektoniczne. Zabudowa została zrealizowana w wymagającym miejscu o olbrzymim znaczeniu historycznym – w miejscu dawnego bastionu Grad i Starej Stoczni, jak i widokowym, kształtując panoramę Motławy w bezpośrednim sąsiedztwie historycznego śródmieścia Gdańska. Wyróżniający się jest wyraz architektoniczny budynków, zastosowane materiały, rozwiązania detali technicznych. Starannie zaprojektowane przestrzenie publiczne, ukształtowane krajobrazowo posadzkami, zielenią i detalami. Powstało miejsce tętniące życiem.

Brabank jest doskonałym przykładem kierunku, w jakim powinny zmierzać współczesne projekty urbanistyczno-architektoniczne, integrujące nowe funkcje z wybitnym kontekstem historycznym”.

Kładka na Ołowankę
Kładka na Ołowankę
Grzegorz Mehing/www.gdansk.pl

Nagroda: Kładka na Ołowiankę

Autor projektu: Viktor Markelj and Marjan Pipenbaher Ponting Consulting Engineers Ltd. (Maribor, Słowenia)

Inwestor: Gmina Miasta Gdańska

Wykonawca: Intercor Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Usług Technicznych

“Forma kładki nawiązuje do budowli industrialnych związanych z portowym charakterem Gdańska i harmonijnie wtapia się w historyczne otoczenie. Na podkreślenie zasługuje prostota środków architektonicznych i uzyskany efekt lekkości.

Tworząc nowy pieszy ciąg komunikacyjny zwiększający dostępność Ołowianki kładka sprawdziła się w codziennym użytkowaniu. Stała się atrakcją turystyczną i symbolem przemian w tej części miasta.

Potwierdziła się teza, że kładka jest brakującym elementem, od którego zależy udana integracja przestrzenna trudno dostępnych terenów Śródmieścia historycznego Gdańska z przepełnionym turystami Głównym Miastem. Jej oddziaływanie na procesy miastotwórcze w tym obszarze miasta zasługuje na podkreślenie i wyróżnienie w postaci nagrody”.

Hotel Central w Gdańsku
Hotel Central w Gdańsku
Jerzy Pinkas/www.gdansk.pl

Nagroda: Hotel Central, Podwale Grodzkie 4 (remont i przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania.)

Nagroda: arch. Roger Kostarczyk (Ako Architekci), arch. Dariusz Marzecki (Studio-Projekt WM)

Inwestor i wykonawca: Cezary Zieliński, Versus sp. z o.o.

“W 2010 roku, po kilku transakcjach, budynek nabył obecny właściciel - spółka Versus. Wówczas rozpoczęły się starania, aby uzyskać pozwolenie na kapitalny remont, modernizację i adaptację obiektu na funkcje hotelowe. Pierwsze prace budowlano–remontowe rozpoczęto w maju 2014 roku. W trakcie prac budowlanych prowadzonych pod nadzorem konserwatorskim ujawnił się szereg bardzo poważnych problemów konstrukcyjnych spowodowanych osiadaniem budynku na gruntach o różnej nośności. Dzięki determinacji inwestora budynek dawnej przychodni udanie przebudowano na czterogwiazdkowy hotel z centrum konferencyjnym, oryginalną salą balową oraz nowym browarem, którego wnętrza łączą zachowane oryginalne elementy wykończenia z nową aranżacją wnętrz obiektu.

Kapituła nagrody doceniła nie tylko udany efekt zakończonych prac adaptacyjnych,  doceniła również prywatnego inwestora, u którego przywiązanie do piękna starego budynku okazało się większe od presji szybkiego zwrotu poniesionych nakładów”.

Wnętrze Cental Hotelu
Wnętrze Hotelu Central w Gdańsku
Jerzy Pinkas/www.gdansk.pl

Wyróżnienie: Hossa Garnizon, kwartał 8

Autor projektu: Pracownia Projektowa Grupy Inwestycyjnej HOSSA SA, architekci: Marcin Woyciechowski, Maja Dynak

Inwestor i wykonawca: Grupa Inwestycyjna Hossa SA

Wyróżnienie: Oliwski Ratusz Kultury. Ośrodek kultury, sztuki, edukacji i integracji społecznej.

Autor projektu: Marek Kolesiński, Design 26 spółka z o.o.

Inwestor: Andrzej Stelmasiewicz, Fundacja Wspólnota Gdańska

Wykonawca: Tomasz Kuchta, Contech s.c.

Oliwski Ratusz Kultury - we wrześniu br. świętował rok od otwarcia
Oliwski Ratusz Kultury - we wrześniu br. świętował rok od otwarcia
Maciej Kosycarz/KFP

Wyróżnienie: Zespół zabudowy mieszkaniowej, ul. Macierzy Szkolnej, ul. Polanki

Autor projektu: Fort Taraszkiewicz Architekci

Inwestor: Hanza Grupa Inwestycyjna Sp. z o.o.

Wykonawca: Bauhaus Sp. z o.o.


- Nasze miasto może się pochwalić wieloma ciekawymi realizacjami architektonicznymi. Architektura gdańszczan interesuje i często wywołuje emocjonalne reakcje - powiedział prezydent Paweł Adamowicz podczas uroczystości wręczenia nagród, odbywającej się w siedzibie Stowarzyszenia Architektów Polskich Oddział Wybrzeże. - Chciałbym, by konkurs był kontynuowany i żebyśmy co dwa lata przedstawiali i nagradzali kolejne piękne i niezwykłe obiekty.


Kapituła Nagrody

W pracach Kapituły Nagrody uczestniczyli:

  • Wiesław Bielawski – zastępca prezydenta Gdańska ds. polityki przestrzennej, przewodniczący Kapituły
  • Edyta Damszel-Turek – dyrektor Biura Rozwoju Gdańska
  • Jacek Jabłoński – p.o. dyrektora Wydziału Urbanistyki i Architektury UMG
  • Wojciech Wyka – Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział Wybrzeże
  • Wojciech Rezmer – Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział Wybrzeże
  • Marek Łańcucki – Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział Wybrzeże

Nagroda składa się z trzech elementów: statuetki, dyplomu oraz metalowej plakietki zawierającej nazwisko lub nazwę autora projektu (studia architektonicznego), inwestora i wykonawcy. Plakietka przeznaczona jest do wmurowania w fasadę nagrodzonego obiektu.

TV

Wręczenie kluczy do mieszkań przy ulicy Piotrkowskiej