Dlaczego ważny jest głos mieszkańców? Goście w studiu gdansk.pl zapraszają na warsztaty

Trwają spotkania i warsztaty z mieszkańcami Gdańska w ramach Strategii „Gdańsk 2030”. Najbliższe poświęcone Wspólnemu Miastu zaplanowano na piątek. O szczegółach tego wydarzenia rozmawialiśmy w programie „Wszystkie Strony Miasta” z naszymi gośćmi.
23.03.2023
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
plakat graficzny z informacja o miejscu i godzinie spotkania

Strategia "Gdańsk 2030" - Wspólne Miasto

Zaproszenie do naszego programu „Wszystkie Strony Miasta” przyjęli: Monika Chabior, zastępczyni prezydenta Gdańska ds. rozwoju społecznego i równego traktowania, Agnieszka Chomiuk, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku i Grzegorz Szczuka, dyrektor Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych.

Przyjęta przez Miasto strategia podzielona jest na cztery obszary: Dostępne Miasto, Wspólne Miasto, Zielone Miasto i Innowacyjne Miasto. Za każdy nich odpowiada inny zastępca prezydenta miasta. W ubiegłym tygodniu mieszkańcy mogli się włączyć w rozmowy dotyczące Dostępnego Miasta.

Dostępne miasto a Strategia Rozwoju Gdańska - od pieszych i rowerzystów, po cyfryzację i OZE

Teraz przyszedł czas na Wspólne Miasto. Spotkanie odbędzie się w piątek 24 marca o godzinie 17:00 w Inkubatorze STARTER w Gdańsku przy ul. Lęborskiej 3b.

Na spotkanie można się wcześniej zarejestrować.

Głównymi tematami rozmów z mieszkańcami będą: edukacja, a w szczególności kompetencje przyszłości, przedsiębiorczość, rynek pracy. Poruszany będzie też temat profilaktyki zdrowotnej oraz promocji zachowań sportowych. Organizatorzy proponują też zająć się kwestią aktywności obywatelskiej, demokracji, solidarności i równych szans, a także usługami społecznymi, integracją społeczną a nawet gospodarką mieszkaniową i lokalową.

Zobacz cały program:  


Goście programu "Wszystkie Strony Miasta" gorąco zachęcali mieszkańców Gdańska, żeby zarejestrować się na to spotkanie i wziąć w nim aktywny udział.

- To nie są spotkania, na których my opowiadamy, co wypracowaliśmy, bo rzeczywiście te rzeczy, które wypracowaliśmy i proponujemy już są. Podczas spotkań przede wszystkim wsłuchujemy się w głos mieszkańców - mówiła Monika Chabior. - To jest istotne dlatego, że każdy przychodzi ze swoim, czasami drobnym, ale ważnym tematem, a dzięki rozmowie stolikowej i warsztatowej możemy je uogólnić i spisać w konkretne rekomendacje, które następnie będą rozważane przez zespoły zajmujące się każdym z programów.

Strategia "Gdańsk 2030" - warsztaty

Spotkanie trwa ok. 1,5 godziny i odbywa się w formie warsztatów przy oddzielnych tematycznych stolikach. W Inkubatorze STARTER będą one dodatkowo znajdować się w różnych pokojach, żeby zapewnić. W trakcie spotkania będzie też moment na zmianę stolika tematycznego.

- Ja szczególnie zapraszam do dyskusji na temat edukacji, na temat tego, jaka ona powinna być, co w Gdańsku powinniśmy dodać poza tym standardem minimum, żeby ona była nadążająca za rynkiem pracy, żeby też kształtować postawy gotowości do uczenia się przez całe życie, bez względu na to, co mówi PESEL. Uczymy się, poznajemy, przygotowujemy do tego, że będziemy musieli się dostosowywać do zmieniającego otoczenia - mówił Grzegorz Szczuka. - I drugi temat, do którego też chciałbym zachęcić, do wspólnej rozmowy, to jest aktywność obywatelska.

O sferze usług społecznych mówiła w studiu koordynująca tę cześć programu Agnieszka Chomiuk, dyrektorka MOPR. Przypomniała, że wiele spraw, które znalazły się w Strategii „Gdańsk 2030” powstało w drodze konsultacji i dyskusji.

- Mówimy w naszym programie rozwojowym głównie o dostępności usług społecznych, czyli nie tylko o tym, jakie usługi powinny być świadczone w społecznościach lokalnych, ale też jak powinny być świadczone. Mówimy o naszym celu, którym jest długie, niezależne życie każdego z nas. Chcielibyśmy mieć takie narzędzia wspierające, żeby każdy z nas, niezależnie od tego, na jakim etapie życia jest, w jakiej jest kondycji zdrowotnej, psychofizycznej i społecznej, mógł decydować o sobie, żeby mógł być u siebie, pełnić swoje role społeczne, zawodowe w miejscu, w którym mieszka - wyjaśniała dyrektor Agnieszka Chomiuk. - Dlatego zależy nam bardzo na tym, żeby te usługi, zwłaszcza społeczne, były blisko mieszkańca.