• Start
  • Wiadomości
  • Pomoc dla osób bezdomnych podczas epidemii: mieszkania-izolatki, możliwość odkażania

Pomoc dla osób bezdomnych podczas epidemii: mieszkania-izolatki, możliwość odkażania

Cztery domki i dziesięć kontenerów mieszkalno-użytkowych ma zapewnić wsparcie na czas epidemii dla osób w kryzysie bezdomności, które czekają na przyjęcie do schroniska, noclegowni lub domu samotnej matki w Gdańsku. W dwóch z kontenerów znajduje się ambulatorium oraz miejsce dekontaminacji, czyli rodzaj łaźni, gdzie można odkazić powierzchnię ciała i przedmiotów. Całość znajduje się na terenie Gdańskiego Ośrodka Sportu przy ul. Zielonogórskiej.
( 20.04.2020 )
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Kontenery od środka. Są tam łazienka, kuchnia, pokoje z łóżkami i biurkami, toaleta
Wszystkie domki i kontenery mają charakter mieszkalny. Kontenery od środka: łazienka, kuchnia, pokoje z łóżkami i biurkami, toaleta
fot. Grzegorz Mehring / www.gdansk.pl

 

Wszystkie domki i kontenery mają charakter mieszkalny. Różnią się metrażem i dostosowaniem do pełnionej funkcji. Kilkuosobowe domki wyposażone są tak, by mogły w nich mieszkać np. potrzebujące mamy z dziećmi. Osiem kontenerów to izolatki dla osób bezdomnych, w tym także dla niepełnosprawnych. Dwa pozostałe to ambulatorium oraz miejsce dekontaminacji, czyli rodzaj łaźni, gdzie można odkazić powierzchnię ciała i przedmiotów.

W obiektach na stałe przybywa personel. Straż miejska i policja patrolują teren oraz okolicę. Działania monitorujące podopiecznych odbywać się będą zgodnie ze standardami pracy z osobami bezdomnymi oraz obowiązującymi w stanie epidemii przepisami o kwarantannie – w ich myśl służby mundurowe są zobligowane do kontroli osób poddanych izolacji. Kwarantanna odbywa się także we współpracy ze służbami sanitarnymi.

 

Budowa kompleksu kontenerowego dla osób bezdomnych zagrożonych koronawirusem na Chełmie
Budowa kompleksu kontenerowego dla osób bezdomnych zagrożonych koronawirusem na Chełmie. Cały kompleks pomieści 30 potrzebujących
fot. Grzegorz Mehring / www.gdansk.pl

 

W obiektach tymczasowe schronienie znajdą osoby doświadczające kryzysu bezdomności, wymagające kwarantanny w związku z wprowadzonymi obostrzeniami epidemicznymi i jednocześnie oczekujące na miejsce w schronisku czy noclegowni. Cały kompleks pomieści jednorazowo około 30 potrzebujących. Na zlecenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku, obsługą obiektów oraz opieką nad ich mieszkańcami zajmie się Towarzystwo Wspierania Potrzebujących Przystań. Działania monitorujące podopiecznych odbywać się będą zgodnie ze standardami pracy z osobami bezdomnymi. Koszt całej inwestycji poniosło Miasto Gdańsk.

Zakup i uruchomienie obiektów wynika m.in. z zaleceń Wojewody Pomorskiego oraz z rekomendacji Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej DPS-IV.070.14.2020.AK w zakresie szczególnego nadzoru nad osobami bezdomnymi. W myśl tych wytycznych samorządy powinny zmierzać do:

  • ograniczenia przemieszczania się osób bezdomnych
  • zapewnienia bezpieczeństwa osób już przebywających w placówkach udzielających tymczasowego schronienia. W przypadku nowych osób kierowanych do placówek, przyjęcie powinno następować po odbyciu kwarantanny w jednym z miejsc wyznaczonych przez powiat lub gminę
  • zapewnienia bezpieczeństwa osobom bezdomnym, przebywającym w przestrzeni publicznej, poprzez udzielenie im schronienia z pominięciem obowiązujących standardów oraz w innej formie niż noclegownia, schronisko czy schronisko dla bezdomnych z usługami opiekuńczymi

Domki i kontenery mieszkalne będą wykorzystywane na potrzeby osób w kryzysie bezdomności do czasu obowiązywania szczególnych, epidemicznych obostrzeń i rozwiązań.

Współpraca: Sylwia Ressel, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku


ZOBACZ WIĘCEJ ZDJĘĆ