XXI edycja na finiszu. Wręczono nominacje w projekcie Wakacyjny Staż

Dwudziesta pierwsza edycja programu Wakacyjny Staż wkroczyła w końcowy etap. Od lipca do września uczestnicy będą odbywać praktyki w organizacjach, które zgłosiły swój akces do udziału w tegorocznej odsłonie projektu. Podczas uroczystej gali nominacje do odbycia staży, losowo wybranym uczestnikom projektu, wręczył Piotr Borawski, zastępca prezydent Gdańska ds. przedsiębiorczości i ochrony klimatu.
21.06.2023
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Dobrystaz3
Podczas uroczystej gali nominacje do odbycia staży, losowo wybranym uczestnikom projektu, wręczył Piotr Borawski, zastępca prezydent Gdańska ds. przedsiębiorczości i ochrony klimatu (pierwszy z prawej)
fot. Piotr Wittman/gdansk.pl

Rekordowa liczba zgłoszeń - 700 osób zainteresowanych

W środę, 21 czerwca 2023 roku odbyła się gala finałowa XXI edycji projektu Wakacyjny Staż. W tym roku wpłynęła rekordowa liczba zgłoszeń - siedemset osób zgłosiło zainteresowanie stażem. Czekało na nich około 230 miejsc z 50 firm, które zaproponowały płatne wakacyjne praktyki. Laureaci otrzymali nominację od przedstawicieli firm, które są fundatorami w tegorocznej edycji Wakacyjnego Stażu. W trakcie spotkania zostały też przedstawione ciekawe dane dotyczące zarówno tegorocznego programu, jak i wszystkich dotychczasowych edycji projektu.

Program współpracy Miasta Gdańska z NGO - zaangażuj się w przygotowania na rok 2024

- Rekordowa liczba aplikacji w tym roku pokazuje, że ten projekt jest bardzo potrzebny i istotny na wakacyjnym rynku pracy - mówił podczas otwarcia gali Piotr Borawski. - Przez te 21 lat ponad 5 tys. uczestniczek i uczestników wzięło udział w tym projekcie. To pokazuje, że naprawdę zmierzamy w dobrym kierunku i chciałbym serdecznie podziękować wszystkim studentkom i studentom, którzy zdecydowali się złożyć swoją aplikację, ale również wszystkim przedsiębiorcom, którzy te miejsca ufundowali. To bardzo ważne, że możemy współdziałać i razem realizować te cele, które sobie postawiliśmy.

Wakacyjny Staż 2023 na ostatniej prostej  

Wręczenie nominacji oznacza rozpoczęcie ostatniego etapu tej edycji programu. Do końca września uczestnicy będą odbywać praktyki na stanowiskach wskazanych przez fundatorów. W tym roku do projektu zgłosiło się 50 firm, które ufundowały 230 miejsc na płatnych wakacyjnych praktykach. Jednocześnie zarejestrowanych zostało 700 zgłoszeń od osób zainteresowanych podjęciem stażu.  

Uniwersytet Gdański - trwa nabór na studia. Jakie nowe kierunki w oferuje uczelnia?

Najwięcej, bo aż 40 miejsc stażowych, w tej odsłonie projektu, ufundowała spółka Gdańskie Wodociągi. Na kolejnych miejscach uplasowały COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o., który zobowiązał się do ufundowania 15 miejsc stażowych, Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe sp. z o.o z 11 miejscami oraz Urząd Miejski w Gdański, który dla studentek i studentów przeznaczył 10 miejsc.

dobrystaz1
W tym roku wpłynęła rekordowa liczba zgłoszeń - siedemset osób zgłosiło zainteresowanie stażem. Czekało na nich około 230 miejsc z 50 firm, które zaproponowały płatne wakacyjne praktyki
fot. Piotr Wittman/gdansk.pl

Wśród zarejestrowanych uczestników projektu najwięcej jest studentów Politechniki Gdańskiej - 55 proc., 28 proc. to studenci Uniwersytetu Gdańskiego, a 17 proc. to zgłoszenia studentów z innych uczelni.

Korzyści dla stażystów i fundatorów

Celem projektu jest umożliwienie studentom i absolwentom studiów wyższych zdobycia praktyki zawodowej ułatwiającej znalezienie w przyszłości pierwszej pracy. Firmom, organizacjom pozarządowym i instytucjom natomiast ułatwia zatrudnienia stażystów w okresie od lipca do września.

Fundatorem Stażu może być firma, organizacja pozarządowa i inna instytucja, które zobowiązuje się do przyjęcia stażystów i wypłaty im wynagrodzenia w minimalnej wysokości określonej w regulaminie, tj. 2.400 zł brutto za 1 miesiąc stażu.

Nagroda im. Prezydenta Pawła Adamowicza po raz trzeci. Można zgłaszać kandydatów

W projekcie mogły wziąć udział osoby, które są studentami lub absolwentami dziennych, zaocznych, wieczorowych studiów licencjackich, magisterskich, magistersko-inżynierskich lub inżynierskich w Polsce lub za granicą. Absolwent to osoba, która ukończyła studia nie później niż 2 lata przed zgłoszeniem się do udziału w Projekcie „Wakacyjny Staż 2023”.

Podsumowanie projektu

Po zakończeniu ubiegłorocznej edycji Wakacyjnego Stażu, fundatorzy staży i laureaci projektu zostali poproszeni o wypełnienie ankiet na temat zrealizowanych staży. Większość stażystów przyznaje, że staż umożliwił im przede wszystkim zdobycie doświadczenia, wiedzy praktycznej oraz nowych umiejętności. Stażyści doceniali również atmosferę pracy w firmie, a także okazywaną im pomoc ze strony innych pracowników podczas pierwszych dni stażu. Część stażystów otrzymała propozycję pracy lub została zatrudniona u fundatora stażu.

opr. AK

TV

Huczne obchody 50-lecia Zaspy