• Start
  • Wiadomości
  • Uniwersytet Gdański. Nowe kierunki, nabór na studia od 1 czerwca

Uniwersytet Gdański - trwa nabór na studia. Jakie nowe kierunki w oferuje uczelnia?

Japonistyka, sztuka kreatywnego pisania czy zarządzanie w sporcie - to nowe kierunki, na które można aplikować podczas tegorocznej rekrutacji na Uniwersytet Gdański, która ruszyła już 1 czerwca 2023 roku. Dla kandydatów przygotowano blisko 9 tysięcy miejsc na studiach stacjonarnych i 2,6 tysiąca miejsc na studiach niestacjonarnych.
09.06.2023
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
uniwerek
Oferta Uniwersytetu Gdańskiego na rok akademicki 2023/2024 to 93 kierunki studiów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich
fot. Maciej Kosycarz/KFP

Rekrutacja z wykorzystaniem systemu Internetowej Rekrutacji Kandydatów 

System IRK ruszył 1 czerwca 2023 roku. Od tego dnia wszyscy kandydaci - niezależnie od roku, w którym zdawali maturę - mogą się zarejestrować. Jednak żeby zapisać się na studia, trzeba wpisać wyniki stanowiące kryterium kwalifikacyjne na danym kierunku. Co oznacza że tegoroczni maturzyści będą mieli możliwość zapisu na kierunek dopiero po otrzymaniu świadectw maturalnych.

Współpraca miasta i UG w ramach programu Gdańsk Miasto Literatury. Od października nowy kierunek studiów

Podobnie jak w poprzednich latach przygotowano prawie 9 tysięcy miejsc na studiach stacjonarnych i 2,6 tysiąca miejsc na studiach niestacjonarnych. Limity przyjęć na poszczególne kierunki studiów opublikowano na kartach kierunków, dostępnych na stronie Rekrutacji UG.

Oferta Uniwersytetu Gdańskiego na rok akademicki 2023/2024 to 93 kierunki studiów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich.

Japonistyka, muzealnictwo, zarządzanie w sporcie

Uniwersytet zaplanował poszerzenie oferty o kolejne studia stacjonarne pierwszego stopnia. Na Wydziale Filologicznym będzie to japonistyka i sztuka kreatywnego pisania, na Wydziale Historycznym - ochrona dóbr kultury i muzealnictwo, a na Wydziale Zarządzania - zarządzanie w sporcie (studia menedżerskie). Pojawią się też nowe kierunki studiów drugiego stopnia. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku pracy uczelnia uruchomiła oceanografię fizyczną stosowaną z programem stworzonym na podstawie rekomendacji firm z branży offshore wind i instytucji naukowych związanych ze środowiskiem morskim.

Mobilna pracownia Newton Room. Uczniowie z pomorskich szkół obliczą plan lotu samolotu

Wzbogacono też oferty studiów w języku angielskim. W tym roku przekształcono kierunki specjalności prowadzone w języku angielskim na Wydziale Ekonomicznym (International Business oraz Logistics and Mobility) ale również pojawiła się propozycja rozpoczęcia kształcenia na zupełnie nowych kierunkach: Tourism and Hospitality (na Wydziale Nauk Społecznych) oraz Marine Biotechnology (na Wydziale Oceanografii i Geografii). Co warte podkreślenia - za kształcenie na nowych kierunkach w języku angielskim nie będą pobierane opłaty. 

W ubiegłym roku najpopularniejszym kierunkiem psychologia 

W 2022 roku podczas zapisów na studia I stopnia i jednolite magisterskie na Uniwersytecie Gdańskim najpopularniejszym kierunkiem była psychologia - wybrało ją ponad 1,8 tys. kandydatów. Zaraz po niej największym zainteresowaniem cieszyły się: zarządzanie (ponad 1,3 tys. chętnych), prawo (ponad 1,2 tys. chętnych), ekonomia (ponad 1,1 tys. chętnych) i międzynarodowe stosunki gospodarcze (prawie 1 tys. chętnych). 

Z kolei najwięcej osób na jedno miejsce ubiegało się o przyjęcie na: kryminologię (prawie 13 osób), informatykę - profil ogólnoakademicki (niemal 12 osób), psychologię (10 osób), administrację (9 osób) i produkcję form audiowizualnych.

Lekcje Obywatelskie po raz 12. "Nie bądźcie obojętni, skorzystajcie z karty wyborczej"

Terminy rekrutacji na studia dostępne są na stronie Rekrutacji UG oraz w kartach poszczególnych kierunków. Ważne, aby kandydaci mieli na uwadze, że terminy aplikacji są różne na poszczególnych kierunkach i sprawdzali daty odpowiednio wcześnie.

Kandydaci, którzy mają jakiekolwiek wątpliwości związane z naborem, mogą kontaktować się z Biurem Rekrutacji UG: ul. Bażyńskiego 8, 80-309 Gdańsk - Budynek Rektoratu, II piętro, pok. 228 i 229 telefony: (58) 523 23 26, 523 23 28, 523 23 32, 523 25 32 , 523 23 12, 

e-mail: rekrutacja@ug.edu.pl

TV

Kamienica przy ul. Toruńskiej 25 po remoncie.