Wielka Szama i Planszowa GDArena na stadionie

W sobotę i niedzielę (20-21 kwietnia) okolica stadionu Polsat Plus Arena Gdańsk wypełni się food truckami. Przez dwa dni będzie można spróbować kulinarnych przysmaków z różnych stron świata podczas imprezy Wielka Szama. Dla naszych Czytelników mamy cztery bony na wybrane dania. Aby je zdobyć, wystarczy wziąć udział w konkursie.
15.04.2024
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Na zdjęciu widać ulicę tętniącą życiem, prawdopodobnie miejsce publiczne lub deptak, gdzie ludzie spacerują i korzystają z pięknej pogody. W centrum kadru znajduje się uśmiechnięta kobieta z długimi włosami, nosząca okulary, kurtkę jeansową i kwiecistą sukienkę. Po jej prawej stronie widzimy budynek z przyczepą gastronomiczną, przy której stoi kilka osób. Po lewej stronie znajdują się proste drewniane stoły i krzesła, przy których siedzą ludzie, prawdopodobnie odpoczywający lub spożywający posiłek. Tłum w tle rozmywa się, co sugeruje ruch i życie miejskie. Atmosfera wydaje się luźna i przyjazna.
Wielka Szama to nie tylko uczta dla podniebienia, ale również świetna rozrywka dla rodzin i grup znajomych
fot. Materiały organizatora

Wielka Szama to kulinarna podróż po świecie smaków. Na parkingach przy stadionie Polsat Plus Arenie Gdańsk w Letnicy z food trucków zamówić będzie można specjały kuchni azjatyckiej, amerykańskiej, meksykańskiej, hiszpańskiej, węgierskiej i wielu innych.

W menu pojawią się orientalne smaki, takie jak pad thai czy pierożki dim sum, jiaozi oraz bao. Przedstawiciele kuchni meksykańskiej zaserwują swoje popisowe dania: serową quesadillę, burrito oraz delikatne tacos. Do wyboru będą również owoce morza, węgierskie langosze, pieczone ziemniaki z dodatkami, tatarsko-krymskie czebureki oraz klasyki, takie jak zapiekanki, corn dogi, burgery z mięsem wołowym oraz kanapki z pastrami. Fani dań roślinnych oraz bezglutenowych także znajdą coś dla siebie. Nie zabraknie również różnorodnych słodkości.

Wielkiej Szamie towarzyszyć będzie Planszowa GDArena, czyli festiwal gier planszowych. Organizatorzy informują, że pojawi się gralnia z ponad setką stołów oraz biblioteki zawierające aż 1000 nowoczesnych gier do wypożyczenia.

Więcej o wydarzeniu - Wielka Szama i Planszowa GDAArena

KONKURS DLA CZYTELNIKÓW

Dla naszych Czytelników mamy 4 bony na jedno dowolnie wybrane danie Wielkiej Szamy na Stadionie, która odbędzie się w Gdańsku w dniach 20-21 kwietnia. Żeby je otrzymać należy napisać w kilku zdaniach:

Jakie danie własnego autorstwa zaserwowałbym/zaserwowałabym podczas Wielkiej Szamy?

Jeden uczestnik może przesłać jedną odpowiedź.

W konkursie zostanie wyłonionych 4 zwycięzców, którzy otrzymają jeden bon na jedno dowolnie wybrane danie Wielkiej Szamy na Stadionie. Zwycięzców wybierze Jury Konkursowe na podstawie kreatywności, walorów artystycznych oraz oryginalności udzielonej odpowiedzi.

Odpowiedzi z podaniem własnego imienia i nazwiska należy przesyłać do środy, 17 kwietnia, do godz. 12.00 na adres e-mail: redakcja@gdansk.pl. W temacie maila prosimy wpisać: WIELKA SZAMA.

WAŻNE: Każdy uczestnik konkursu pod odpowiedzią wysłaną na adres e-mail: redakcja@gdansk.pl zobowiązany jest dopisać: "Zapoznałem się z treścią regulaminu".

Zwycięzcy o sposobie odebrania nagrody zostaną poinformowani drogą elektroniczną na adres mail, z którego została wysłana odpowiedź na zadane pytanie konkursowe. 

 

Regulamin Konkursu „Wielka Szama na Stadionie

 

I. Warunki ogólne

1. Organizatorem Konkursu „Wielka Szama na Stadionie” zwanym dalej Konkursem jest: Gdańskie Centrum Multimedialne Spółka z o. o. z siedzibą w Gdańsku, 80-601 Gdańsk, ul. Prof. Witolda Andruszkiewicza 5, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000651507, kapitał zakładowy w wysokości 250.000,00 zł wpłacony w całości. NIP: 5833222796, REGON: 366033639

2. Konkurs jest przeprowadzony na portalu Gdańsk.pl.

3. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 09, poz. 1540,).

4. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany ani powiązany z innymi podmiotami.

5. W trakcie trwania Konkursu treść Regulaminu Konkursu będzie dostępna do wglądu w artykule konkursowym na stronie www.gdansk.pl.

6. Konkurs jest organizowany na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

7. Udział w Konkursie możliwy jest tylko na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.


II. Czas trwania Konkursu

1. Konkurs przeprowadzony jest od 15.04.2024 od godz. 12.00 do 17.04.2024 do godz. 12.00.


III. Uczestnicy Konkursu

1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 18. rok życia oraz posiada pełną zdolność do czynności prawnych, będąca konsumentem w rozumieniu art.22 (1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 ze zm.).

2. Z Konkursu wyłączeni są pracownicy Organizatora, osoby wyznaczone przez Organizatora lub Partnera do przeprowadzenia nadzoru nad przebiegiem Konkursu, pracownicy podmiotów współpracujących z Organizatorem lub Partnerem, jak również osoby bezpośrednio zaangażowane w przygotowanie Konkursu, pracownicy którejkolwiek z agencji lub podmiotów reklamowych współpracujących z Organizatorem lub Partnerem, a także członkowie najbliższej rodziny tych osób.

3. Przez członków najbliższej rodziny, o których mowa w pkt. 3.2 powyżej, rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

4. Uczestnik Konkursu musi:

  1. wykonać zadanie konkursowe poprzez wysłanie odpowiedzi na adres mail: redakcja@gdansk.pl z dopiskiem WIELKA SZAMA.
  2. zaakceptować Regulamin Konkursu poprzez złożenie przez Uczestnika w w/w mailu oświadczenia o następującej treści: "Zapoznałem się z regulaminem konkursu", „Znam regulamin konkursu”, "Zgadzam się z warunkami regulaminu konkursu" albo innego podobnego i jednoznacznego w treści oświadczenia Uczestnika o zgodzie na warunki Konkursu przewidziane Regulaminem.

5. Każda osoba, która spełni wszystkie warunki podane w ust. 1 oraz 4 powyżej, staje się uczestnikiem Konkursu (dalej „Uczestnik”).


IV. Zasady Konkursu

1. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest zgłoszenie poprzez wypełnienie zadania konkursowego. Wysyłając zgłoszenie osoba staje się Uczestnikiem Konkursu.

2. Zadanie konkursowe polega na:

  1. Opisaniu w kilku zdaniach: Jakie danie swojego autorstwa zaserwowałbym/zaserwowałabym podczas Wielkiej Szamy na Stadionie? 
  2. Wysłaniu powyższej odpowiedzi na adres mail: redakcja@gdansk.pl. W temacie maila wpisać: WIELKA SZAMA. 
  3. Jeden uczestnik może opublikować jedną odpowiedź na zadanie konkursowe.
  4. W konkursie zostanie wyłonionych 4 zwycięzców, którzy otrzymają jeden bon na jedno dowolnie wybrane danie Wielkiej Szamy na Stadionie. 
  5. Zwycięzców wybierze Jury Konkursowe na podstawie kreatywności, walorów artystycznych oraz oryginalności udzielonej odpowiedzi.
  6. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwać będzie komisja konkursowa.
  7. Zwycięzcy konkursu zostaną powiadomieni o wygranej indywidualnie drogą elektroniczną (e-mail).

8. Jeżeli liczba zgłoszeń będzie mniejsza niż liczba nagród bądź udzielona odpowiedź nie będzie spełniała kryteriów kreatywności oraz oryginalności lub będzie pozbawiona walorów artystycznych – zgodnie z postanowieniami Regulaminu nie przyznana Nagroda pozostaje w dyspozycji Organizatora.

9. W Konkursie wezmą udział wyłącznie zgłoszenia, które dotrą do Organizatora w okresie trwania Konkursu określonym w pkt. 2.1, spełniające warunki Regulaminu.

10. Zwycięzca zostanie poinformowany o możliwości i sposobie odebrania nagrody najpóźniej dzień po rozstrzygnięciu konkursu.

12. Zwycięzca wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie przez Organizatora dzieł stworzonych w ramach Konkursu na wszelkich polach eksploatacji i w nieograniczonym terminie.


V. Przetwarzanie danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych na podstawie niniejszego regulaminu jest Organizator.

2. Dane osobowe Uczestników Konkursu są przetwarzane jedynie w zakresie niezbędnym w celu przeprowadzenia Konkursu, komunikowania się z Uczestnikami, wydania Nagród oraz obsługi reklamacji. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane nie dłużej niż to będzie konieczne do należytego przeprowadzenia Konkursu. Po upływie tego okresu dane osobowe Uczestników zostaną usunięte.

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie oraz otrzymania nagrody lub rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. W tym celu należy skontaktować się z Organizatorem za pośrednictwem funkcjonalności serwisu Facebook.

4. W związku z prowadzeniem Konkursu, od Uczestników zbierane będą następujące dane osobowe Uczestników: ID konta użytkownika w Serwisie (Nick), a od Zwycięzcy dodatkowo imię i nazwisko.

5. Zwycięzca konkursu udziela zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora wg następującej formuły: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych osobowych w celu realizacji Konkursu ,,Wielka Szama na Stadionie”, wydania Nagród oraz obsługi reklamacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych.


VI. Nagrody

1. Nagrodami w konkursie są 4 bony na Wielką Szamę na Stadionie.

2. Każdy ze zwycięzców otrzyma jeden bon na wybrane jedno danie Wielkiej Szamy na Stadionie.

3. Nagrody nie podlegają wymianie na inne nagrody lub ekwiwalent pieniężny.


VII. Wydawanie nagród

1. O odbiorze nagród zwycięzcy zostaną poinformowani drogą elektroniczną (e-mail).

2. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia reklamacji związanej z Konkursem – począwszy od daty rozpoczęcia Konkursu, czyli od 15.04.2024r. do dnia 17.04.2024 r. (decyduje data stempla pocztowego). Reklamacje, które zostaną wysłane po terminie 17.04.2024 r. nie będą rozpatrywane. Reklamacje należy zgłaszać wyłącznie w formie pisemnej listem poleconym, na adres Organizatora z dopiskiem „Reklamacja”. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, adres Uczestnika, przyczynę reklamacji wraz z jej uzasadnieniem oraz podpis.

3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 7 dni roboczych od daty ich otrzymania. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie powiadomiony listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od daty otrzymania reklamacji (decyduje data stempla pocztowego).

4. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna


VIII. Inne postanowienia

1.Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.

2. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w czasie trwania Konkursu wynikających z nadużyć ze strony Uczestnika, w tym w szczególności złamania przez Uczestnika zasad Regulaminu Konkursu, Organizator ma prawo nieodwołalnie wykluczyć danego Uczestnika z Konkursu.

3. Organizator zastrzega sobie prawo powierzenia wykonania poszczególnych czynności organizacyjnych, administracyjnych i innych w ramach realizacji Konkursu, podwykonawcom Organizatora.

4. Wszelkie dodatkowe informacje o Konkursie, związane z jego funkcjonowaniem Uczestnik Konkursu może uzyskać wysyłając wiadomość prywatną na redakcja@gdansk.pl z dopiskiem WIELKA SZAMA.

5. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Konkursem będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla Organizatora Konkursu.

7. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz innych obowiązujących ustaw.

8. Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia Konkursu.

 

Polityka prywatności

 

TV

Inscenizacja na Górze Gradowej. Jak przed trzema wiekami odparto atak Rosjan