• Start
  • Wiadomości
  • Weź udział w ankiecie nt. wykorzystania dronów w mieście

Weź udział w ankiecie na temat wykorzystania dronów w mieście

Dzięki dwóm projektom europejskim Miasto Gdańsk bada potencjał miejskiej logistyki powietrznej z wykorzystaniem dronów. Online realizowana jest interaktywna ankieta projektu AiRMOUR sprawdzająca zdanie mieszkańców na temat wykorzystania dronów w służbie zdrowia. W lutym rozpocznie się realizacja projektu CITYAM, który wypracuje narzędzia do zarządzania tą nową formą logistyki.
( 17.01.2023 )
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Weź udział w interaktywnej ankiecie projektu AiRMOUR finansowanej przez UE, sprawdzającej opinie na temat wykorzystania dronów w służbie zdrowia
Weź udział w interaktywnej ankiecie projektu AiRMOUR finansowanej przez UE, sprawdzającej opinie na temat wykorzystania dronów w służbie zdrowia
mat. Projektu AiRMOUR

Mevo 2.0 - wszystkie rowery systemu będą nowe. To decyzja operatora

Projekt AiRMOUR czyli otwarcie nieba dla dronów medycznych

Projekt badawczy AiRMOUR, finansowany przez UE z programu Horizon 2020, opiera się na założeniu, że wraz ze wzrostem liczby ludności i odbywanych codziennych podróży, wzrośnie rola logistyki powietrznej realizowanej przy pomocy dronów, mobilność rozszerza się zatem na trzeci wymiar.

Projekt koncentruje się na aspekcie medycznym, a jego hasło to „Otwarcie nieba dla dronów ratownictwa medycznego”. Skupia się na badaniach i ewaluacji rozwiązań, dzięki którym wykorzystanie dronów w miastach stanie się bezpieczne, niezawodne, ciche i ekologiczne, a jednocześnie akceptowane społecznie.

W tym roku partnerzy przetestują zarówno załogowe, jak i bezzałogowe drony.

Ankieta dla mieszkańców

W konsorcjum jest 13 partnerów z sześciu państw oraz dodatkowo 12 miast i regionów, tzw. replikatorów, uczących się w ramach projektu.

Dzięki inicjatywie, przedstawiciele Gdańska mogą uczestniczyć w pracach nt. miejskiej mobilności powietrznej oraz realizują badania opinii publicznej. Mieszkańcy Gdańska mogą wypowiedzieć się nt. możliwości wykorzystania dronów w ich miejscu zamieszkania, głównie do celów medycznych takich jak przelot z próbkami krwi, a w przyszłości nawet transport osób w nagłych zdarzeniach wymagających interwencji medycznej. To okazja, aby wypowiedzieć się na temat rozwijającej się technologii, która w najbliższej przyszłości prawdopodobnie wpłynie bezpośrednio lub pośrednio na nasze życie.

Wypełnienie kwestionariusza zajmuje około 15 minut. Badania potrwają do 20 stycznia.

Interaktywna ankieta

Badanie realizowane w innych krajach

Kwestionariusz został już wypełniony przez 1000 osób w sześciu krajach (Norwegia, Szwecja, Finlandia, Dania, Luksemburg i Niemcy), a dotychczasowe wyniki zebrano w broszurze. Badanie jest obecnie realizowane w czterech innych krajach (Wielka Brytania, Francja, Estonia i Polska) oraz w dwóch dodatkowych miastach w Szwecji (Sztokholm i Uddevalla). Raport AiRMOUR podsumowujący badania będzie dostępny do pobrania ze strony internetowej AiRMOUR w lecie tego roku.

Projekt CITYAM, czyli aktywizacja miast trzecim wymiarze

Miejska mobilność powietrzna (UAM), jej rola w miastach oraz narzędzia potrzebne do zarządzania nią, stanowią sedno projektu CITYAM. Drony są ekologiczną i inteligentną formą mobilności, ale potencjał i liczebność tych zautomatyzowanych pojazdów w przestrzeni powietrznej miast wymaga zaplanowania. Konsorcjum 14-partnerów  z 6 miastami z regionu Morza Bałtyckiego, organizacjami branżowymi i uczelniami będzie rozwijać, testować i skalować strategie dot. wykorzystania dronów w miastach.

CITYAM dostarczy narzędzia planowania miejskiego w odniesieniu do lądowisk i przestrzeni powietrznej, a także do skalowania operacji z wykorzystaniem dronów należących do miast.

Budżet projektu CITYAM wynosi ponad 3,7 mln EUR, z czego 2,97 mln stanowi dofinansowanie z UE. Budżet Gdańska to 190 tys. EUR, w tym 152,6 tys. dofinasowania z UE.

Oprac. AO