Wakacyjny Staż 2023 dla studentów i absolwentów. Wypełnij formularz zgłoszeniowy

Ponad 200 miejsc stażowych czeka na studentów i absolwentów uczelni wyższych w tegorocznej edycji projektu Wakacyjny Staż. Aby wziąć w nim udział, należy do 28 kwietnia wypełnić formularz zgłoszeniowy, dostępny na stronie wakacyjnystaz.pl. W tym roku miejsca stażowe ufundowały firmy i instytucje publiczne.
03.04.2023
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
grafika_wakacyjny staż - kobieta siedzi w fotelu na plaży

Wakacyjny Staż to projekt, który pozwala młodym ludziom postawić pierwsze kroki na drodze do kariery zawodowej i zdobyć praktyczne umiejętności oraz cenne doświadczenie. Niejednokrotnie stanowi on również szansę na zdobycie stałego zatrudnienia.

Przyjmowanie zgłoszeń

W poniedziałek, 3 kwietnia, rozpoczął się drugi etap projektu, tj. przyjmowanie zgłoszeń uczestników, czyli studentów i absolwentów uczelni wyższych. Czeka na nich ponad 200 miejsc stażowych, ufundowanych przez firmy i instytucje publiczne.

W projekcie mogą wziąć udział osoby, które są studentami lub absolwentami studiów wyższych w Polsce lub za granicą (studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich) w dowolnej formie (studiów stacjonarnych i studiów niestacjonarnych). Absolwent to osoba, która ukończyła studia wyższe nie później niż 2 lata przed zgłoszeniem się do udziału w projekcie „Wakacyjny Staż 2023”.

Staż dla każdego

Do udziału w projekcie zapraszamy również studentów i absolwentów z zagranicy. Osoby nieposiadające numeru PESEL będą poproszone o wypełnienie i przesłanie skanu wzoru formularza zgłoszeniowego (do pobrania ze strony) wraz z CV na adres e-mail: wakacyjnystaz@gdansk.gda.pl. Natomiast obcokrajowcy, którzy posiadają numer PESEL, rejestrują swoje zgłoszenia standardowo, na stronie internetowej Wakacyjnego Stażu. 

Czas trwania stażu wynosi minimum miesiąc, w okresie od 1 lipca do 30 września. Termin ustalany jest indywidualnie z fundatorem stażu. Laureaci projektu otrzymują gwarancję wynagrodzenia w kwocie minimum 2400,- zł brutto za miesiąc pracy, z uwzględnieniem obowiązującej minimalnej stawki godzinowej wynagrodzenia lub minimalnego wynagrodzenia za pracę. Takie wynagrodzenie zostało określone Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 września 2022 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2023 r.

Staż w trybie hybrydowym

W tym roku nadal istnieje możliwość realizacji stażu w trybie online oraz hybrydowym, podczas którego jego uczestnicy będą mogli łączyć pracę na miejscu, w firmie u danego fundatora z pracą zdalną. Wszystkich chętnych zapraszamy do zapoznania się z ofertą staży. 

 

TV

Ostatni dzień 44. Zjazdu Nowej Hanzy w Gdańsku