• Start
  • Wiadomości
  • W trosce o środki unijne – spotkanie polskich samorządowców z komisarzami UE

W trosce o środki unijne – spotkanie polskich samorządowców z komisarzami UE

Przedstawiciele polskich samorządów, zrzeszonych m.in. w Unii Metropolii Polski spotkali się z Verą Jourovą, komisarz ds. sprawiedliwości, spraw konsumenckich i równości płci oraz wiceprzewodniczącą Komisji Europejskiej, a także Elisą Ferreirą, komisarz ds. spójności i reform. Rozmowy dotyczyły działań związanych z podziałem środków unijnych z Europejskiego Instrumentu Odbudowy i Odporności, które mają zwiększyć odporności państw członkowskich UE.
23.03.2021
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Spotkanie polskich samorządowców z Verą Jourovą, komisarz ds. sprawiedliwości, spraw konsumenckich i równości płci oraz wiceprzewodniczącą Komisji Europejskiej oraz Elisą Ferreirą, komisarz ds. spójności i reform odbyło się 23 marca 2021
Spotkanie polskich samorządowców z Verą Jourovą, komisarz ds. sprawiedliwości, spraw konsumenckich i równości płci oraz wiceprzewodniczącą Komisji Europejskiej oraz Elisą Ferreirą, komisarz ds. spójności i reform odbyło się 23 marca 2021
Fot. UMG

 

- Obecnie wszystkie państwa członkowskie oraz wszystkie regiony i miasta w Europie borykają się z kryzysem gospodarczym i społecznym związanym z pandemią covid-19, kryzysem klimatycznym i ciągłym kryzysem demograficznym. Wierzymy, że Unia Europejska i fundusze europejskie będą miały kluczowe znaczenie dla ich rozwiązania – podkreślała podczas spotkania prezydent Aleksandra Dulkiewicz.

Samorządowcy zwracali uwagę na potrzebę wzmocnienia roli wszystkich samorządów w procesie wdrażania funduszy unijnych, dzięki którym możliwe będzie wzmocnienie lokalnych społeczności w najbliższych latach.  

Przypomnijmy, że w stanowisku Unii Metropolii Polskich z dnia 11 marca 2021 r. zwracano uwagę na dyskryminację największych polskich miast w zapisach Krajowego Planu Odbudowy, która jest elementem szerszej polityki rządu i odbija się w szczególności na finansach wszystkich jednostek samorządu terytorialnego. We wcześniejszym apelu Obszaru Metropolitalnego Gdańsk Gdynia Sopot do premiera Morawieckiego samorządowcy apelowali o zwiększenie udziału środków w ramach Regionalnych Programach Operacyjnych.

 

 

- Chcemy w sposób jednoznaczny opowiedzieć się za wzmocnieniem roli wszystkich samorządów w procesie wdrażania funduszy unijnych - podkreślała prezydent Dulkiewicz.

Samorządowcy, którzy wzięli udział w spotkaniu, wyrazili swoją obawę wobec przedstawionych przez rządu planów dotyczących rozdzielania funduszy unijnych przez administrację rządową. Jednocześnie deklarowali wolę ścisłej współpracy z administracją rządową zgodnie z zasadą „silny samorząd – silna Polska”.  

Polski Krajowy Plan Odbudowy powinien umożliwiać miastom aktywne uczestnictwo w zarządzaniu funduszami, które zostaną przeznaczone na łagodzenie zmian klimatycznych, wsparcie elektromobilności i transportu szynowego, niebieską i zieloną infrastrukturę, sieci ciepłownicze, a także szpitale, ośrodki opieki nad dziećmi i cyfryzację szkół. Tymczasem pierwszy projekt Planu naprawy dla Polski wyklucza miasta w tych obszarach, stawiając pod znakiem zapytania osiągnięcie celów Europejskiego Planu Naprawy w naszym kraju.

Samorządowcom zależy również na alokacji środków unijnych w ramach Umowy Partnerstwa między Polską a Unia Europejską, która będzie określać podział środków przeznaczonych dla naszego kraju w ramach budżetu unijnego na lata 2021-27. Propozycje dotyczyły zwiększenia puli środków pozostających w gestii samorządów.  

Kolejnym zagadnieniem, które budzi niepokój, jest podział środków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Samorządowcy zaapelowali do unijnych komisarzy o dopilnowanie, aby już uchwalone przepisy zostały w Polsce wdrożone w życie. Chodzi w szczególności o nakaz przeznaczenia minimum 8 proc. środków EFRR na projekty wskazywane przez miasta i obszary metropolitalne. W obecnym budżecie UE przepisy mówią o minimum 5 proc. środków, które wydatkowane są przede wszystkim na Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT). Na Pomorzu za zarządzanie ZIT odpowiada Obszar Metropolitalny Gdańsk Gdynia Sopot.  

 - Unii Europejskiej zależy, aby środki, które trafiają do państw członkowskich wydawane były efektywnie i transparentnie. Jesteśmy zadowoleni z realizacji projektów europejskich w ramach ZIT, które są gwarancją takiego podejścia. Naszą intencją jest rozwijanie tego kierunku – podkreślała Elisa Ferreira komisarz ds. spójności i reform.

Samorządowcy podziękowali Komisji za deklaracje rozszerzenia tego typu działań.

- Sama przez pięć lat pracowałam w urzędzie miejskim i jestem przekonana, że to właśnie miasta są miejscem, gdzie powinniśmy najlepiej pokazywać obywatelom jakie korzyści niesie Unia Europejska - powiedziała wiceprzewodnicząca KE Vera Jourova.  

Przypomnijmy, że w ramach instrumentu na Rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności Polska będzie miała do dyspozycji ok. 58 mld euro do wydania do 2025, a w ramach Umowy Partnerstwa kolejnych 76 mld euro na lata 2021-2027.

W spotkaniu udział wzięli Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska i wiceprezes Rady Obszaru Metropolitalnego Gdańsk - Gdynia - Sopot; Tadeusz Truskolaski, prezydent Białegostoku i prezes Unii Metropolii Polskich; Olgierd Geblewicz, marszałek Województwa Zachodniopomorskiego i prezes Związku Województw RP;  Hanna Zdanowska, prezydent Łodzi; Dorota Zmarzlak, wójt gminy Izabelin i członkini zarządu Związku Gmin Wiejskich RP; Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania; Magdalena Czarzyńska-Jachim, wiceprezydentka Sopotu; Tomasz Fijołek, dyrektor zarządzający Unii Metropolii Polskich; Michał Glaser, prezes zarządu Obszaru Metropolitalnego Gdańsk Gdynia Sopot oraz dwóch europosłów: Janusz Lewandowski, były komisarz ds. programowania finansowego i budżetu i Jan Olbrycht, były burmistrz Cieszyna, były marszałek Województwa Śląskiego.

oprac. IB

 

TV

100-lecie ulicy Krętej