• Start
  • Wiadomości
  • W Kijowie podpisano deklarację współpracy miast Polski i Ukrainy

W Kijowie podpisano deklarację współpracy miast Polski i Ukrainy

W imieniu Unii Metropolii Polskich, Komitetu Regionów UE i Związku Miast Polskich, a także Związku Miast Ukraińskich została podpisana deklaracja współpracy na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom oraz przywrócenia pokoju w Europie. We wtorek, 8 listopada w Kijowie dokument podpisali, w imieniu UMP Piotr Grzelak, zastępca prezydenta Gdańska, a w imieniu ZMU Witalij Kliczko, mer Kijowa. 
( 09.11.2022 )
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
We wtorek, 8 listopada 2022 r., w Kijowie dokument podpisali: w imieniu Unii Metropolii Polskich - Piotr Grzelak, zastępca prezydenta Gdańska, a w imieniu ZMU - Witalij Kliczko, mer Kijowa 
We wtorek, 8 listopada 2022 r., w Kijowie dokument podpisali: w imieniu Unii Metropolii Polskich - Piotr Grzelak, zastępca prezydenta Gdańska, a w imieniu ZMU - Witalij Kliczko, mer Kijowa 
fot. mat. UMG

Wóz asenizacyjny dla Borodzianki - jednego z najbardziej zniszczonych miast Ukrainy

- Tak jak w przypadku pomocy Borodziance, tak i w przypadku innych miast potrzebna jest regularny i konkretny dialog pomiędzy polskimi i ukraińskimi gminami. Chcemy to usystematyzować poprzez ściślejszą współpracę na rzecz, z jednej strony zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców, a z drugiej szybkiego potwierdzenia członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej. Podpisanie tego porozumienia w sercu wolnej Ukrainy ma wymiar szczególnie symboliczny – powiedział Piotr Grzelak, zastępca prezydenta Gdańska. 

Przedstawiciele władz Gdańska udali się na Ukrainę w celu podpisania deklaracji, a także przekazania wozu asenizacyjnego dla miejscowości Borodzianka.  

Deklaracja współpracy miast Polski i Ukrainy 

Kijów, 8 listopada 2022 r. 

W imieniu mieszkańców naszych miast i gmin, my, burmistrzowie miast Polski i Ukrainy deklarujemy chęć zawiązania jeszcze ściślejszej współpracy na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa naszych mieszkańców, przywrócenia pokoju w Europie oraz szybkiego potwierdzenia członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej.  

Stanowczo potępiamy zbrodnie putinowskiej Rosji i domagamy się natychmiastowego zakończenia bezprawnej wojny, zaprzestania łamania prawa międzynarodowego oraz praw człowieka przez Federację Rosyjską. W tych czarnych dla historii ludzkości dniach deklarujemy podtrzymanie przyjaźni i ścisłej współpracy naszych miast. Naszym codziennym obowiązkiem jest zapewnienie godnych warunków życia wszystkich mieszkańców, niezależnie od ich pochodzenia, dlatego deklarujemy wzmożone wysiłki, aby tym obowiązkom sprostać. W szczególności dołożymy wszelkich starań, aby nasze miasta pozostały bezpiecznym schronieniem dla kobiet i dzieci, zmuszonych do ucieczki przed okrucieństwami wojny.  

Wyrażając podziw i szacunek dla męstwa bohaterskich obrońców Ukrainy, deklarujemy wolę jeszcze ściślejszej współpracy w celu odbudowy zniszczonej infrastruktury Ukrainy. Jako burmistrzowie każdego dnia odpowiadamy za dostarczanie wody, ciepła i prądu, za gospodarkę odpadami, sprawny transport oraz stan środowiska. To właśnie te obszary gospodarki komunalnej są kluczowe dla życia ludzi w społecznościach lokalnych. Dlatego agresor, chcąc zrównoważyć niepowodzenia militarne, rozpoczął barbarzyńskie niszczenie infrastruktury niezbędnej do życia. Zrobimy wszystko, by skutki tych aktów terroru skierowanego przeciw mieszkańcom wolnego kraju zostały wspólnym wysiłkiem naprawione.  

Dlatego deklarujemy jeszcze ściślejszą współpracę przy odbudowie kluczowej infrastruktury ukraińskich miast oraz dostarczaniu pomocy niezbędnej do zarządzania kryzysowego, zapewniającej godne przetrwanie czasu wojny wszystkim uchodźcom, zarówno przebywającym w miastach ukraińskich jak i polskich. Deklarujemy chęć rozwijania nawiązanej już współpracy, zbudowania takich jej form, które pozwolą burmistrzom Ukrainy i Polski skutecznie dzielić się swoją wiedzą i możliwościami, w tym ramach specjalistycznych grup roboczych, wymian stażowych i wspólnych projektów. Wiemy, że specjaliści z polskich i ukraińskich miast mogą się wiele wzajemnie nauczyć, a wiedza ta zaprocentuje w czasie budowania dobrobytu rozszerzonej Unii Europejskiej.  

Myśląc o wspólnej przyszłości, podkreślamy priorytet dnia dzisiejszego. Ukraina potrzebuje więcej wsparcia umożliwiającego skuteczną obronę. Burmistrzowie naszych miast zobowiązują się zrobić wszystko, co w ich mocy, aby utrzymać i zdynamizować wsparcie wszystkich państw Europy. Ukraina nigdy nie zostanie sama.

 

Декларація співпраці міст Польщі та України

Київ, 8 листопада 2022 р.

Від імені мешканців наших міст і територіальних громад ми, мери польських та українських міст, заявляємо про готовність налагодити ще тіснішу співпрацю для безпеки людей, відновлення миру в Європі та швидкого підтвердження членства України в Європейському Союзі.

Ми рішуче засуджуємо злочини путінської Росії та вимагаємо негайно припинити загарбницьку війну, припинити порушення Російською Федерацією міжнародного права та прав людини. У ці темні для історії людства дні ми заявляємо, що будемо підтримувати дружбу та тісну співпрацю наших міст. Наш повсякденний обов’язок – забезпечити гідні умови життя для всіх мешканців, незалежно від їхнього походження. Зокрема, ми докладемо всіх зусиль, щоб наші міста залишалися безпечним притулком для жінок і дітей, які змушені тікати від жахіть війни.

Висловлюючи своє захоплення та повагу до героїзму захисників України, ми заявляємо про нашу готовність активно працювати разом над відновленням зруйнованої інфраструктури України. Як міські голови, ми щодня відповідаємо за забезпечення водою, теплом та електроенергією, ефективний транспорт і навколишнє середовище. Саме ці речі є визначальними для життя людей у ​​місцевих громадах. Тому агресор, бажаючи компенсувати військові невдачі, розпочав варварське руйнування необхідної для життя інфраструктури. Ми зробимо все можливе, щоб спільно подолати наслідки цих актів терору проти жителів вільної країни.

Тому ми декларуємо ще тіснішу співпрацю у відбудові ключової інфраструктури українських міст та в наданні допомоги, необхідної для подолання криз, а також для того, щоб усі тимчасово переміщені особи, як в українських, так і в польських містах, гідно пережили війну. Ми заявляємо про готовність розвивати вже налагоджені контакти, будувати такі форми співпраці, які дозволять мерам міст України та Польщі ефективно ділитися компетенціями та можливостями, в тому числі в рамках спеціалізованих робочих груп, стажувань та спільних проектів. Ми знаємо, що спеціалісти з польських та українських міст можуть багато чому навчитися один в одного, і ці знання стануть нам у нагоді, коли ми разом будуватимемо добробут розширеного Європейського Союзу.

З думкою про наше спільне майбутнє ми також наголошуємо на пріоритетах дня сьогоднішнього. Україна потребує більше допомоги, щоб мати можливість ефективно захищатися. Мери наших міст зобов’язуються робити все від них залежне, щоб зберегти та розвинути підтримку України всіма країнами Європи. Україна ніколи не буде самотньою!

oprac. AU