• Start
  • Wiadomości
  • Dojrzali i aktywni. W Gdańsku powstanie Senioralna Rada Miasta

Dojrzali i aktywni. W Gdańsku powstanie Senioralna Rada Miasta

Ponad 120 tys. gdańszczan to osoby powyżej 60. roku życia, a ponad 50 osób przekroczyło granicę 100 lat. Badania pokazują, że liczba seniorów będzie wzrastać i dlatego tak ważne jest, aby głos starszych mieszkańców był w Gdańsku wyraźnie słyszalny. Ułatwi to powołanie Senioralnej Rady Miasta.
13.02.2018
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Do podstawowych zadań SRM będzie należało dbanie o wizerunek „srebrnych gdańszczan”, wspieranie aktywności seniorów oraz działanie na rzecz lokalnej społeczności


- Inicjatywa podjęta przez klub Platformy Obywatelskiej jest odpowiedzią na apel seniorów aktywnie działających na rzecz środowiska osób 60+ w Gdańsku. Będzie to organ o charakterze opiniotwórczo-inicjatywnym – mówi Beata Dunajewska, przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych i Ochrony Zdrowia w RMG.

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, wybory do Rady seniorów odbędą się już jesienią. Wybranych ma zostać 34 „srebrnych radnych”. Przewodniczący klubu PO w RMG tłumaczy, że Rada stworzona z najstarszych gdańszczan będzie czerpać dobre wzorce od… młodzieży.

– Senioralne rady funkcjonują już w innych miastach w Polsce. Na pewno tworząc gdańską Radę, będziemy się im przyglądać. Przede wszystkim skupimy się jednak na Młodzieżowej Radzie Miasta w Gdańsku, która od kilku lat naprawdę bardzo dobrze funkcjonuje. Mam nadzieję, że powielimy te dobre wzorce – podkreśla Piotr Borawski.

Czym zajmie się Senioralna Rada Miasta?

Do podstawowych zadań SRM będzie należało dbanie o wizerunek „srebrnych gdańszczan” – zapobieganie i przełamywanie marginalizacji czy dyskryminacji seniorów oraz budowanie autorytetu najstarszych mieszkańców. „Srebrni radni” mają też wspierać aktywność seniorów oraz ich działania na rzecz lokalnej społeczności. Do kompetencji SRM ma należeć również profilaktyka i promocja zdrowia najstarszych mieszkańców, rozwijanie form ich kształcenia i aktywności intelektualnej, a także wspieranie różnorodnych form wypoczynku, dostępu do sportu, rekreacji, edukacji i kultury. Radni seniorzy skupią się też na działaniach na rzecz bezpieczeństwa najstarszych gdańszczan.

- Zależy nam na jak największej reprezentatywności Rady i zaangażowaniu wszystkich organizacji formalnych i nieformalnych. Chcemy, aby wybory do Rady były okazją do dyskusji, podsumowań i analiz tego, czego potrzebują seniorzy w naszym mieście, ale przede wszystkim mają być „pospolitym ruszeniem” i włączać w proces jak największą liczbę „srebrnych gdańszczanek i gdańszczan”. Praca w Radzie ma być prestiżem i oznaczać faktyczne reprezentowanie interesów naszych seniorów – podkreśla Piotr Kowalczuk, zastępca prezydenta Gdańska odpowiedzialny za politykę senioralną w mieście. 

Wstępny harmonogram prac:

 - styczeń–luty – praca nad statutem, harmonogramem, sposobem przeprowadzenia konsultacji społecznych i zasadami wyboru

- 29 marca – Sesja Rady Miasta Gdańska – projekt uchwały intencyjnej o powołaniu SRM

- kwiecień-maj – konsultacje społeczne

- 28 czerwca – uchwała o powołaniu SRM z poprawkami wynikającymi z konsultacji społecznych

- lipiec-wrzesień - zgłaszanie kandydatów z poszczególnych okręgów

- 30 września - ogłoszenie wyników wstępnych i opracowanie list finalnych

- 1-11 październik - przekazywanie kart do głosowania i głosowanie

Ogłoszenie wyników będzie miało miejsce nie później niż 10 dni po zakończeniu głosowania.


Tryb powoływania i odwoływania członków SRM

W skład Rady wchodzą przedstawicie seniorów, którzy ukończyli 65 lat. Co ważne, wybory odbywają się w oparciu o te same okręgi wyborcze, co przy wyborach powszechnych do Rady Miasta Gdańska. Oznacza to, że w każdym okręgu wyborczym wybieranych będzie pięciu radnych senioralnych. Wyjątkiem jest okręg nr 5 – tam wybranych zostanie ośmiu radnych. Dodatkowo, jednego radnego wybiera spośród zgłoszonych kandydatów Komisja Wyborcza bezwzględną większością głosów w głosowaniu jawnym - to tzw. "dzika karta".

- Liczba radnych z danego okręgu uzależniona jest od liczby osób w wieku senioralnym w danym okręgu, zliczanej na podstawie ostatniego aktualnego rejestru meldunkowego prowadzonego przez Urząd Miejski w Gdańsku, na ostatni dzień roku poprzedzającego rok, w którym odbywają się wybory – tłumaczy Grzegorz Szczuka, dyrektor Wydziału Rozwoju Społecznego z gdańskiego magistratu. - Przed każdymi wyborami musi być dokonana weryfikacja i przeliczenie danych dotyczących liczby seniorów w każdym z okręgów.

Kto może zgłaszać kandydatów?

- organizacje pozarządowe mające w statucie wpisane działania na rzecz seniorów (jedna organizacja może wystawić jednego kandydata).

- kluby seniora, jeśli nie działają przy organizacji pozarządowej lub działają przy innym podmiocie prawnym niż NGO (po 1 kandydaci).

- rady dzielnic z danego obwodu wyborczego (1 kandydat w imieniu 1 rady wskazany w postaci uchwały).

- min. trzech radnych Miasta Gdańska z danego obwodu wyborczego (1 radny może być tylko raz w grupie wnioskujących).

- grupa inicjatywna min. 50 mieszkańców danego obwodu wyborczego.

Założenia działalności Senioralnej Rady Miasta przedstawiono podczas dzisiejszej konferencji prasowej w Sali Herbowej w siedzibie RMG. Wzięli w niej udział m. in. przedstawiciele Klubu Platformy Obywatelskiej w RMG, odpowiedzialny za politykę senioralną w mieście zastępca prezydenta Gdańska Piotr Kowalczuk oraz dyrektor Wydziału Rozwoju Społecznego Grzegorz Szczuka, a także gdańscy seniorzy.

TV

Miłe chwile w Radzie Miasta