• Start
  • Wiadomości
  • W Gdańsku powstały, i powstają, nowe ciągi dedykowane pieszym i rowerzystom

W Gdańsku powstały, i powstają, nowe ciągi dedykowane pieszym i rowerzystom

Przebudowa dotychczasowych chodników na przestrzenie przyjazne pieszym i osobom poruszającym się na rowerach, zakończyły się już na "oliwskim" odcinku al. Grunwaldzkiej, a także wzdłuż Huciska i na odcinku Wałów Jagiellońskich. Obecnie trwa jeszcze budowa ścieżki, o podobnym charakterze, przy ul. Nowatorów.
18.08.2021
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
W Śródmieściu powstały dwa kilkusetmetrowe odcinki ciągów pieszo-rowerowych
W Śródmieściu powstały dwa kilkusetmetrowe odcinki ciągów pieszo-rowerowych
Fot. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska

 

Śródmieście

Fragmenty ciągu pieszo-rowerowego zbudowano zarówno wzdłuż Wałów Jagiellońskich, jak i wzdłuż Huciska. Projekt zakładał powstanie 300-metrowej ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ul. Wały Jagiellońskie, na odcinku od ul. Podwale Grodzkie do Targu Drzewnego, z przejazdami rowerowymi przez skrzyżowania z ul. Hucisko i Targiem Drzewnym. Trasa powstała po wschodniej stronie. Wybudowano także brakujący fragment ścieżki rowerowej wzdłuż Huciska, od skrzyżowania z ul. Wały Jagiellońskie do ul. 3 Maja. To nie wszystko. W pobliżu budynków prokuratury przebudowano miejsca postojowe (dzięki czemu uzyskano większą przestrzeń dla pieszych i rowerzystów) oraz zatokę autobusową na przystanku „Hucisko”.

Umowę na realizację robót podpisano z firmą Eurovia S.A. Koszt prac wyniósł blisko 1,5 mln złotych. Inwestycja jest już zakończona.

 

Prace budowlane wzdłuż al. Grunwaldzkiej już się zakończyły
Prace budowlane wzdłuż al. Grunwaldzkiej już się zakończyły
Fot. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska

 

Oliwa

Na fragmencie al. Grunwaldzkiej, od. ul. Bitwy Oliwskiej do ul. Pomorskiej powstała droga rowerowa. W ramach realizacji inwestycji zostały przebudowane także chodniki i zjazdy. Dla zapewnienia bezpieczeństwa, konieczne było także zamontowanie urządzeń zabezpieczających ruch pieszych i rowerzystów. Wykonawcą robót była firma MTM S.A. Koszt prac to 1,09 mln zł. Zaplanowane roboty zostały już zakończone, obecnie Miasto oczekuje na formalną zgodę na użytkowanie tego ciągu.

Obie inwestycje zrealizowano w ramach projektu „Węzły integracyjne: Gdańsk Główny, Gdańsk Wrzeszcz oraz trasy dojazdowe do węzłów Pomorskiej Kolei Metropolitarnej i Szybkiej Kolei Miejskiej na terenie Gminy Miasta Gdańska” posiadającego dofinansowanie ze środków UE.

 

 Najmłodsza ścieżka rowerowa powstaje na Kokoszkach
"Najmłodsza" ścieżka rowerowa powstaje na Kokoszkach
Fot. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska

 

Kokoszki

Na ul. Nowatorów, na odcinku od ul. Kartuskiej do ul. Budowlanych, powstaje obecnie ciąg pieszy z dopuszczeniem ruchu rowerowego. Długość nowej drogi dla pieszych i rowerzystów wyniesie około 1,2 km. W ramach zadania wybudowana zostanie także kładka nad torami kolejowymi, którą poruszać się będą rowerzyści i piesi. Przebudowane zostaną niektóre zjazdy, a fragment ul. Nowatorów zostanie poszerzony.

Na części odcinka nowej trasy ułożono już ostatnie warstwy nawierzchni. Na pozostałym fragmencie układane są warstwy podbudowy.

Wykonawcą prac na ul. Nowatorów jest spółka Kruszywo, która zrealizuje zadanie za ponad 2,2 mln złotych. Prace zakończą się za kilka tygodni.

Jak informuje Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, realizowana przez Miasto inwestycja nie koliduje z projektem PKP PLK dotyczącym uruchomienia stacji "Gdańsk Kokoszki", i wykonawca działający na zlecenie DRMG może realizować kładkę zgodnie z posiadanym projektem, gdyż zachowane zostają wszystkie jego dotychczasowe parametry.