• Start
  • Wiadomości
  • Unia Metropolii Polskich i Związek Miast Polskich apelują w sprawie wyborów, finansów i “uwolnienia” straży miejskich. TREŚĆ APELI

Unia Metropolii Polskich i Związek Miast Polskich apelują w sprawie wyborów, wsparcia finansowego i “uwolnienia” straży miejskich. TREŚĆ APELI

Samorządowcy z Unii Metropolii Polskich i Związku Miast Polskich w liście do Marszałek Sejmu proponują pierwszą bezpieczną datę wyborów na urząd prezydenta RP, do ministrów zwracają się o konkretne wsparcie finansowe dla miast i gmin oraz przywrócenie straży miejskich do wykonywania codziennych zadań.
27.05.2020
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Wybory do rad dzielnic w Gdańsku, 23 marca 2019 r.
Wybory do rad dzielnic w Gdańsku, 23 marca 2019 r.
Grzegorz Mehring/www.gdansk.pl

 

Wybory prezydenckie

“Samorządy terytorialne mają ogromne doświadczenie w przygotowywaniu i organizowaniu każdych kolejnych procesów wyborczych: wyborów samorządowych, parlamentarnych, do europarlamentu i wyborów na urząd Prezydenta RP” - piszą w liście do Marszałek Sejmu Elżbiety Witek prezesi UMP i ZMP.

Tadeusz Truskolaski i Zygmunt Frankiewicz apelują o rozważną pracę nad nową ustawą z uwzględnieniem głosu samorządów. Termin 28 czerwca, który pojawia się w debacie publicznej, samorządowcy uznają za - zbyt wczesny, nieuwzględniający trwającego procesu legislacyjnego, a przede wszystkim konstytucyjnych norm demokratycznego państwa. 

Według samorządowców zrzeszonych w UMP i ZMP pierwszy bezpieczny termin dla przeprowadzenia wyborów to 19 lipca. Tadeusz Truskolaski i Zygmunt Frankiewicz zwracają także uwagę na konieczność zabezpieczenia wyborców i członków obwodowych komisji pod kątem przepisów sanitarno-epidemiologicznych: “Trzeba wspólnie ustalić co, w jakiej ilości i na kiedy będzie potrzebne, a żeby to ustalić, musimy znać wytyczne dotyczące bezpieczeństwa” - tłumaczą samorządowcy w liście do marszałek.

 

ump_i_zmp_wybory-1

 

ump_i_zmp_wybory-2
Widok w kierunku Młodego Miasta z perspektywy Nowego Ratusza w Gdańsku
Widok w kierunku Młodego Miasta z perspektywy Nowego Ratusza w Gdańsku
Dominik Paszliński/www.gdansk.pl

 

Apel o wsparcie finansowe dla samorządów

Samorządy zrzeszone w UMP i ZMP skierowały również apel do wicepremier Jadwigi Emilewicz w sprawie trudnej sytuacji budżetowej polskich miast, gmin, powiatów i województw. “Kryzys gospodarczy ma wpływ na wysokość  i ściągalność dwóch największych źródeł dochodów – podatków dochodowych (PIT i CIT) oraz podatków i opłat lokalnych. W kwietniu wpływy z udziałów z podatku PIT były o ok. 40% niższe niż w kwietniu ub.r., a wpływy z udziałów w podatku CIT – średnio o ok. 31% niższe niż przed rokiem (dane dla okresu od stycznia do kwietnia).” - zauważają szefowie samorządowych organizacji. Prezesi UMP i ZMP przypominają, że pierwsze propozycje rozwiązań prawnych trafiły do premiera Mateusza Morawieckiego już 18 marca br., a do wicepremier Emilewicz na początku kwietnia. Postulaty wójtów, burmistrzów, prezydentów nie zostały również uwzględnione w projekcie tzw. tarczy antykryzysowej IV.

W postulatach wymienione zostało m.in. wsparcie samorządów poprzez wzrost subwencji ogólnej, w celu zrekompensowania spadków dochodów związanych z pandemią COVID-19; zawieszenie wpłat „janosikowego” przez samorządy do końca roku 2021; czasowe zawieszenie funkcjonowania reguł wydatkowych z art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych do roku 2023 r.; zwolnienia wszystkich jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego oraz samorządowych osób prawnych z opłacenia należności z tytułu składek na obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz wypadkowe, dobrowolne ubezpieczenie chorobowe, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy (należne za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r.) i wprowadzenie rekompensaty wszędzie tam, gdzie koszty gospodarowania odpadami są wyższe niż maksymalny, ustawowy poziom opłat.

apel_p_emilewicz-1
apel_p_emilewicz-2
Strażnicy ze Straży Miejskiej w Gdańsku - decyzją wojewody pomorskiego oddelegowania do działań związanych z zapobieganiem epidemii Covid-19, oddaleni od codziennych zadań
Strażnicy ze Straży Miejskiej w Gdańsku - decyzją wojewody pomorskiego oddelegowania do działań związanych z zapobieganiem epidemii Covid-19, oddaleni od codziennych zadań
Grzegorz Mehring/www.gdansk.pl

 

Powrót straży miejskich do codziennych obowiązków

Z kolei w liście do ministra spraw wewnętrznych Mariusza Kamińskiego UMP i ZMP apelują o powrót do zasad funkcjonowania straży miejskich sprzed epidemii. Od 1 kwietnia decyzjami wojewodów strażnicy zostali włączeni do wykonywania zadań związanych ze zwalczaniem epidemii COVID-19 - zadanie to zahamowało realizację codziennych obowiązków straży, dla których zostały one powołane.

Niewłaściwe parkowanie tamujące ruch w mieście, spalanie śmieci w domowych piecach, wypalanie traw, czuwanie nad przestrzeganiem Ustawy o wychowaniu w trzeźwości  i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, wsparcie instytucji miejskich w zakresie zwalczania przemocy domowej - to tylko niektóre z ważnych obszarów działania straży miejskich. “Wymagają one aktywności tych jednostek mimo, że nie są bezpośrednio związane z zapobieganiem i zwalczaniem COVID-19” - piszą w liście Tadeusz Truskolaski i Zygmunt Frankiewicz.

sm-1

 

 

 

 

 

TV

Miłe chwile w Radzie Miasta