Ulica Długie Ogrody. Już wiadomo, jakie potrzeby i oczekiwania mają mieszkańcy

Długie Ogrody powinny być przyjazną przestrzenią przede wszystkim dla mieszkańców, którzy tam mieszkają. Na tę ulicę należy wprowadzić więcej zieleni, w tym drzew, i koniecznie uporządkować kwestię parkowania w okolicy. 7 grudnia odbyło się ostatnie spotkanie warsztatowe z mieszkańcami, poświęcone pomysłom na zagospodarowanie ul. Długie Ogrody, która ma stać się naturalnym przedłużeniem reprezentacyjnej Drogi Królewskiej.
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
zdjęcie po zmroku, widać fragment ulicy, zaparkowane po środku rowery i kilka samochodów, po prawej widać fragmenty niewysokich budynków, w tym kościół
Zakończyły się spotkania konsultacyjne z mieszkańcami poświęcone zagospodarowaniu ul. Długie Ogrody
fot. Grzegorz Mehring/www.gdansk.pl
Zakończył się pierwszy etap prac nad nowym zagospodarowaniem ulicy, rozciągającej się między Mostem Stągiewnym a Bramą Żuławską (wraz z dominującą nad nią estakadą). W czwartek, 7 grudnia, odbyło się ostatnie z zaplanowanych spotkań z mieszkańcami w tej sprawie. W sumie zorganizowano pięć spotkań konsultacyjnych. Zaproszeni na nie byli także przedsiębiorcy oraz przedstawiciele branży turystycznej. Poza tym zorganizowano w ostatnich tygodniach spacer badawczy z udziałem mieszkańców, działały też mobilne punkty konsultacyjne w różnych lokalizacjach na Długich Ogrodach. Organizatorzy rozmawiali na ten temat również z merytorycznymi pracownikami Urzędu Miejskiego w Gdańsku.
Organizatorem spotkań z mieszkańcami, które odbywały się najczęściej w gmachu Szkół Ekonomiczno-Handlowych im. Macierzy Szkolnej przy ul. Seredyńskiego, była Fundacja RC, a współorganizatorem - Biuro Architekta Miasta Gdańska.
- Zależy nam na tym, by w stosunkowo krótkim czasie doprowadzić do fizycznej, widocznej zmiany w tym obszarze - podkreślał w czwartek prof. Piotr Lorens, Architekt Miasta Gdańska.

Wnioski i rekomendacje mieszkańców

 • Uporządkowanie systemu parkowania
 • Zapewnienie przestrzeni do parkowania dla turystów poza Długimi Ogrodami
 • Wprowadzenie skutecznego systemu zachęt do parkowania poza Długimi Ogrodami
 • Wprowadzenie nieuciążliwego dla mieszkańców systemu obsługi autokarowej
 • Zmniejszenie ilości miejsc parkingowych na Długich Ogrodach do około 30 proc. obecnego stanu
Zagospodarowanie ulicy Długie Ogrody
 • Kompleksowa modernizacja całej ulicy - by nie prowadzić remontów, przebudowy etapami, na małych odcinkach, ale potraktować ten projekt całościowo
 • Uspokojenie ruchu samochodowego, niektóre pojazdy jadą tędy ze zbyt dużą prędkością stwarzając przez to niebezpieczeństwo
 • Wytworzenie szpalerów bocznych, z drzewami, wzdłuż chodników 
 • Wytworzenie reprezentacyjnej zielonej alei wewnętrznej, z drzewami, pomiędzy jezdniami 
 • Zaprojektowanie nawierzchni wygodnej do użytkowania (mieszkańcy nie chcą m.in. kostki brukowej, po której trudno się chodzi, nie tylko w "szpilkach", ale nawet w zwyczajnym obuwiu)
 • Niwelacja pionowych barier architektonicznych, w tym krawężników
 • Podkreślenie elementów historycznych w przestrzeni, zwrócenie uwagi na ciekawe historycznie przestrzenie, np. miejsca, w którym zatrzymał się Napoleon czy królowa Marysieńka, kiedy przebywali w Gdańsku 
na zdjęciu kilkadziesiąt osób siedzi na krzesłach tyłem do fotografującej, przed nimi stoją dwie osoby, jedna z nich mężczyzna w marynarce, przemawia
W październiku br. władze Gdańska ogłosiły, iż zamierzają zmienić oblicze ul. Długie Ogrody. W ramach przygotowań do tego projektu, zapytano mieszkańców o ich potrzeby i oczekiwania
Fot. Kamila Grzenkowska/Gdansk.pl
Wykorzystanie terenu parkingu na inne funkcje
Stworzenie nowego, wielofunkcyjnego centrum dzielnicy: usługowego, handlowego, ale też kulturalnego, z gastronomią i przestrzenią do obsługi turystów. W trakcie spotkań warsztatowych, na które zaproszono osoby w różnym wieku, w tym seniorów i młodzież, młodzi ludzie przyznawali, że Długie Ogrody nie są miejscem, w którym chcą się zatrzymać "na dłużej", spędzić tu czas wolny. Tą ulicą przechodzą najczęściej w kierunku centrum handlowo - usługowego Forum Gdańsk. Tam spędzają czas. Padła propozycja, by spróbować odwrócić ten trend i zatrzymać młodych właśnie na Długich Ogrodach. Takim magnesem ma być lokalne, wielofunkcyjne centrum.

Rekomendowane działania "uzupełniające"

 • Stworzenie punktu dla obsługi turystycznej przy ul. Łąkowej
 • Rozbudowa i aktywizacja Domu Seniora Gedanus
 • Dalsze uatrakcyjnianie Parku Św. Barbary, w tym budowa sceny
 • Wprowadzenie zieleni wysokiej na wszystkich okolicznych ulicach
 • Budowa przejść naziemnych na skrzyżowaniu z ul. Elbląską
 • Poprawa organizacji Jarmarku Św. Dominika (chodzi m.in. o przestrzeganie zasad porządkowych, łamanych często przez część kupców)

Masterplan dla Żuław Gdańskich. O co zaapelowali rolnicy?

O czym rozmawiano podczas czwartkowego spotkania?

Mieszkańcy zwracali uwagę na potencjał działki gminnej znajdującej się przy ul. Długie Ogrody, niedaleko ul. Elbląskiej. To teren gruntowy, który służy obecnie jako "dziki" parking. Zaproponowano, by to miejsce wykorzystano np. na realizację inwestycji służącej lokalnej społeczności. 
Jedna z mieszkanek zwracała uwagę, iż ul. Długie Ogrody oddziałowują też na sąsiednie ulice, i należy zadbać także o nie. Dopytywała przy okazji o teren dawnych Zakładów Mięsnych, który znajduje się w prywatnych rękach, i sąsiadujące z nim ulice. Ich remont wykona prywatny inwestor, właściciel wspomnianego terenu.
W trakcie dyskusji kilkukrotnie powracał wątek parkowania na tej ulicy. Jeden z mężczyzn ocenił, iż redukcja miejsc parkingowych do 30 proc. obecnego stanu jest zbyt radykalna, powinno zostać zachowanych więcej. Inna z osób zwracała uwagę, iż należy wyznaczyć konkretne miejsca parkingowe na sąsiednich ulicach. Przedstawicielka branży turystycznej podkreślała, iż ważne jest, aby wyznaczyć jak najbliżej Głównego Miasta miejsce postojowe dla autokarów turystycznych, gdzie można jedynie "na szybko" wysadzić turystów, i takie miejsca, w pewnym już oddaleniu, gdzie mógłby funkcjonować parking dla takich autokarów.
Był też postulat, by wypracować wygodne połączenie z pobliską Olszynką, gdyż mieszkańcy tej dzielnicy także korzystają z ul. Długie Ogrody, a także to, by była to ulica, po której przyjemnie będzie spacerować, spędzać czas. 
Prof. Piotr Lorens przyznał z kolei, że w kolejnym etapie przygotowań do zmiany oblicza Długich Ogrodów i ich okolicy, Miasto pochyli się nad terenami także za wiaduktem na ul. Elbląskiej, a więc tymi, gdzie obecnie działa m.in. stacja paliwowa, stadion żużlowy, salon samochodowy i targowisko. 
na zdjęciu kilkadziesiąt osób siedzi na krzesłach w szkolnej sali gimnastycznej, patrzą przed siebie
Spotkania z mieszkańcami poświęcone Długim Ogrodom organizowano w gmachu Szkół Ekonomiczno-Handlowych im. Macierzy Szkolnej przy ul. Seredyńskiego
Fot. Kamila Grzenkowska/Gdansk.pl

Proces zmian na, i wokół, Długich Ogrodów podzielono na kilka etapów:

 • Przygotowanie i przeprowadzenie konkursu na koncepcję rewaloryzacji samej ulicy, planowane na rok 2024
 • Przygotowanie dokumentacji i rozpoczęcie procesu planistycznego dotyczącego przebudowy węzła Brama Żuławska, w połowie 2024 roku przez Dyrekcję Rozbudowy Miasta Gdańska
 • Zagospodarowanie terenów wolnych będących w gestii gminy
 • Rozważanie wprowadzenia funkcji kulturalnych i wystawienniczych na działce należącej do gminy (w sąsiedztwie Bramy Żuławskiej). 

Czas na zmiany na ul. Długie Ogrody

W październiku br. władze Gdańska ogłosiły, iż zamierzają zmienić oblicze ul. Długie Ogrody, a także otoczenia Bramy Żuławskiej. Planują także rozbiórkę estakady na ul. Elbląskiej. To efekt konsultacji z mieszkańcami nad Programami Rozwoju naszego miasta, które odbyły się w tym roku. Jednym z celów wypracowanych w tych programach jest właśnie przekształcenie obszaru ulicy Długie Ogrody i skrzyżowania ulicy Elbląskiej w atrakcyjne miejsce, będące "bramą do miasta" od strony wschodniej. Zanim Miasto ogłosi przetarg na koncepcję dla tej ulicy, postanowiło wcześniej poznać opinie, potrzeby i codzienne problemy, z jakimi borykają się mieszkańcy tej ulicy, oraz sąsiednich. Ważne są również uwagi i propozycje tutejszych przedsiębiorców, oraz osób związanych z branżą turystyczną. Na tę ulicę zajeżdżają bowiem każdego roku setki autokarów przywożących zorganizowane grupy turystyczne. To najczęściej stąd rozpoczynają wizytę w Gdańsku. 
 
Gdańskie Warsztaty Projektowe “Długie Ogrody. Przedłużenie Drogi Królewskiej” realizowane były w ramach projektu DecydujMY Fundacji RC, którego celem jest zwiększenie świadomości i wiedzy młodzieży oraz dorosłych mieszkańców Gdańska na temat szerokich możliwości partycypacji obywatelskiej i korzyści z nich wynikających. W projekt zaangażowało się także Stowarzyszenie Inicjatywa Miasto.
Partnerem warsztatów była Rada Dzielnicy Śródmieście.

 

TV

120-letnia kamienica jak nowa