• Start
  • Wiadomości
  • Zaczęły się konsultacje w sprawie przyszłości Długich Ogrodów

Długie Ogrody - konsultacje. Jak stworzyć przyjazną, atrakcyjną przestrzeń miejską?

Ulica Długie Ogrody ma stać się naturalnym przedłużeniem Drogi Królewskiej - atrakcyjną przestrzenią dla mieszkańców i turystów. Co należy w niej zatem zmienić i poprawić? Rozpoczął się pierwszy etap prac nad nowym zagospodarowaniem tej ulicy, rozciągającej się między Mostem Stągiewnym a Bramą Żuławską (wraz z dominującą nad nią estakadą). W czwartek, 9 listopada, odbyło się pierwsze z kilku zaplanowanych spotkań z mieszkańcami w tej sprawie. Na co zwracali uwagę?
09.11.2023
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
wieczorne zdjęcie ulicy długie ogrody, widać fragment ulicy, chodnika, zaparkowane samochody po lewej, w tle widać kilka niewysokich budynków
Ul. Długie Ogrody kojarzy się dziś z wielkim parkingiem. ma się to zmienić w najbliższych latach
fot. Grzegorz Mehring/www.gdansk.pl

Pierwsze spotkanie, potem kolejne i raport

Organizatorem czwartkowego spotkania z mieszkańcami, które odbyło się w gmachu Szkół Ekonomiczno-Handlowych im. Macierzy Szkolnej przy ul. Seredyńskiego, była Fundacja RC, a współorganizatorem - Biuro Architekta Miasta Gdańska.
Prof. Piotr Lorens, Architekt Miasta Gdańska, przyznał na wstępie, iż ul. Długie Ogrody jest dziś przede wszystkim wielkim parkingiem, i sytuacja ta nie jest ambicją okolicznych mieszkańców. Miasto chce stworzyć tutaj przyjazną, atrakcyjną przestrzeń.
- Do końca bieżącego roku powstanie raport podsumowujący spotkania z mieszkańcami, w tym państwa oczekiwania i potrzeby. Następnym krokiem będzie ogłoszenie konkursu na koncepcję rewitalizacji tej ulicy. Kolejnym będzie realizacja prac - zapowiedział prof. Lorens.

Jak ochronić zakład szewca?

W spotkaniu wzięło udział kilkudziesięciu mieszkańców, w tym miejskich aktywistów, a także okoliczni przedsiębiorcy.
Wśród zgłaszanych przez nich postulatów dominowały dwa tematy. Jeden dotyczył tego, by ulicy Długie Ogrody nie przekształcać w deptak.
- Nie szedłbym w tym kierunku, ponieważ deptak sprawi, że ulica zostanie "zgastronomizowana". A tutaj działa kilka takich lokali usługowych, jakich nie ma w innej części Głównego czy Starego Miasta, m.in. zakład szewca. Trzeba się zastanowić nad tym, jak ochronić tego typu działalność - zwracał uwagę jeden z mieszkańców.
Inny dodawał, że deptak oznaczać będzie mniejszą dostępność komunikacyjną do okolicznych lokali, ale przede wszystkim do mieszkań. 
na zdjęciu kilkadziesiąt osób siedzi na krzesłach ustawionych w kilku rzędach, w szkolnej sali gimnastycznej, przed nimi stoi mężczyzna który do nich przemawia, widać też obok niego tablicę z wyświetlonym projektorem,
9 listopada odbyło się spotkanie z mieszkańcami poświęcone przyszłości ul. Długie Ogrody
fot. Grzegorz Mehring/www.gdansk.pl

Uporządkować kwestie parkingowe

Drugim tematem, który poruszany był najczęściej przez obecnych, było parkowanie na tej ulicy. W tej kwestii głosy były bardzo różne. Jedna z kobiet, mieszkanka Wyspy Sobieszewskiej pracująca w Śródmieściu, zwracała uwagę, że parking na tej ulicy jest bardzo potrzebny, m.in. dla mieszkańców dojeżdżających do centrum właśnie od strony Sobieszewa, od strony Warszawy.
- To jedyny parking w tej okolicy, dzięki któremu nie trzeba wjeżdżać samochodem do centrum, a można załatwić sprawy w okolicy, w tym podejść do szewca czy do fryzjera. Jeżeli zlikwidujecie miejsca parkingowe na tej ulicy, to gdzie planujecie alternatywę? W okolicy nie ma przecież tyle miejsca - twierdziła.
Mieszkaniec Długich Ogrodów zaznaczał z kolei, że w kwestii parkingów na tej ulicy, i w jej okolicy, trzeba myśleć przede wszystkim o mieszkańcach.
- Ta część dzielnicy zdominowana jest przez turystów weekendowych. Przyjeżdżają w piątek, wyjeżdżają w niedzielę. Przez te trzy dni parkują gdzie popadnie, często zajmując miejsca, które w tygodniu służą do parkowania okolicznym mieszkańcom. Tę sprawę trzeba rozwiązać - stwierdził.

"Turyści to też ludzie"

Na spotkaniu pojawili się, poza mieszkańcami, także przedstawiciele branży turystycznej. Ul. Długie Ogrody jest jedną z tych, na której parkują autokary przywożące turystów. Zaapelowali oni o to, by funkcja ich przywożenia i wysadzania na tej ulicy pozostała.
- Turyści to też ludzie, czasem niepełnosprawni, starsi. Musi być takie miejsce, gdzie wysiądą i w miarę blisko będą mieli do Głównego Miasta - zwracała uwagę jedna z kobiet. - Od lat walczę też o to, by na tej ulicy była toaleta publiczna, z myślą właśnie o turystach. Po podróży każdy chce się przecież odświeżyć, skorzystać z wc.
Obecni na spotkaniu zgodzili się co do tego, że ruch samochodowy, w tym autokarowo - turystyczny, trzeba przede wszystkim usystematyzować. "Nie wyrzucać" pojazdów z tej ulicy, ale określić konkretne zasady i rozwiązania. 
na zdjęciu starsza kobieta wskazuje na mapę wyświetloną na dużym jasnym ekranie
W trakcie czwartkowego spotkania prof. Katarzyna Rozmarynowska opowiadała o historii Długich Ogrodów
fot. Grzegorz Mehring/www.gdansk.pl

Inne postulaty

Podczas czwartkowego spotkania pojawił się też głos, by nie burzyć estakady przy ul. Elbląskiej (Miasto zapowiedziało przed kilkoma tygodniami, że planuje rozebrać ten obiekt - red.), gdyż ułatwia ona szybszy dojazd do centrum.
Prof. Piotr Lorens odpowiedział na to, że przed i za estakadą są światła, przez które samochody i tak muszą się zatrzymywać.
- A chodzi o to, by samochody poruszały się po mieście płynnie, a nie szybko - tłumaczył.
Padła też propozycja, by na ul. Długie Ogrody stworzyć przestrzeń parkową, zarówno z zielenią urządzoną, jak i dziką.
Zwracano uwagę, by nowa zieleń pojawiła się nie tylko na tej ulicy, ale też na sąsiednich.
Zaapelowano, by Miasto zwracało większą uwagę na estetykę stoisk, jak i rodzaj wystawianego towaru, na Pchlim Targu w ramach Jarmarku Św. Dominika.
Był też i głos, by przebudowaną ulicę, oraz z nią sąsiadujące, jak najlepiej zintegrować z komunikacją miejską.

Długa historia Długich Ogrodów

Ponad godzinną dyskusję mieszkańców i przedsiębiorców poprzedził wykład prof. Katarzyny Rozmarynowskiej, przez wiele lat związanej z Politechniką Gdańską, poświęcony kilkusetletniej historii tej ulicy. Nazwa ulicy nawiązuje zresztą do dawnych, ogromnych ogrodów warzywno - owocowych, z czasem także ozdobnych, które prowadzone były tutaj jeszcze w XVIII wieku. Ulica ta została niemal całkowicie zniszczona w 1945 roku, w czasie wycofywania się wojsk niemieckich. Za jej odbudowę wzięto się dopiero w latach 60. XX wieku.

Spotkania wokół przekształcenia Długich Ogrodów 

Kto nie mógł przyjść na czwartkowe spotkanie, a chciałby wyrazić swoją opinię na ten temat, może to jeszcze zrobić. Poniżej podajemy terminy kolejnych spotkań:
  • 16 listopada, czwartek, godz. 17 - drugie spotkanie otwarte “Potrzeby i oczekiwania uczestników”;
  • 23 listopada, czwartek, godz. 17 - trzecie spotkanie otwarte “Dziedzictwo / Tożsamość”
  • 2 grudnia, sobota, godz. 12 - Seniorzy w Śródmieściu / Okrągły Stół Senioralny
  • 7 grudnia, czwartek, godz. 17 - spotkanie podsumowujące - Okrągły Stół + Młodzieżowy Okrągły Stół.
Wszystkie wydarzenia, poza okrągłym stołem senioralnym, odbędą się w gmachu Szkół Ekonomiczno - Handlowych, przy ul. Seredyńskiego 1A. "Stół senioralny" zaplanowano w Dziennym Domu Pomocy przy ul. Św. Barbary 3.

Proces zmian na, i wokół, Długich Ogrodów podzielono na kilka etapów. A będą nimi:
 
  • Przygotowanie i przeprowadzenie konkursu na koncepcję rewaloryzacji samej ulicy, planowany na rok 2024
  • Przygotowanie dokumentacji i rozpoczęcie procesu planistycznego dotyczącego przebudowy węzła Brama Żuławska w połowie 2024 roku przez Dyrekcję Rozbudowy Miasta Gdańska
  • Zagospodarowanie terenów wolnych będących w gestii gminy
  • Rozważanie wprowadzenia funkcji kulturalnych i wystawienniczych na działce należącej do gminy (w sąsiedztwie Bramy Żuławskiej). 

Czas na zmiany na ul. Długie Ogrody

Przed miesiącem władze Gdańska ogłosiły, iż zamierzają przebudować, i zmienić oblicze, ul. Długie Ogrody, a także otoczenia Bramy Żuławskiej. Planują także rozbiórkę estakady na ul. Elbląskiej. To efekt konsultacji z mieszkańcami nad Programami Rozwoju naszego miasta. Jednym z celów wypracowanych w tych programach jest właśnie przekształcenie obszaru ulicy Długie Ogrody i skrzyżowania ulicy Elbląskiej w atrakcyjne miejsce, będące "bramą do miasta" od strony wschodniej. Zanim Miasto ogłosi przetarg na koncepcję dla tej ulicy, chce poznać opinie, potrzeby i codzienne problemy, z jakimi borykają się mieszkańcy tej ulicy, jak i sąsiednich. Ważne są również uwagi i propozycje tutejszych przedsiębiorców, oraz osób związanych z branżą turystyczną. Na tę ulicę zajeżdżają bowiem każdego roku setki autokarów przywożących zorganizowane grupy turystyczne. To najczęściej właśnie stąd rozpoczynają wizytę w Gdańsku. By móc poznać opinie i pomysły, jak największej liczby osób, spotkań konsultacyjnych zaplanowano kilka. 
 
Gdańskie Warsztaty Projektowe “Długie Ogrody. Przedłużenie Drogi Królewskiej” realizowane są w ramach projektu DecydujMY Fundacji RC, którego celem jest zwiększenie świadomości i wiedzy młodzieży oraz dorosłych mieszkańców Gdańska na temat szerokich możliwości partycypacji obywatelskiej i korzyści z nich wynikających.
Partnerem warsztatów jest Rada Dzielnicy Śródmieście.