• Start
  • Wiadomości
  • Rekrutacja na studia. Nowości, popularne kierunki, szczegółowe informacje  

Trwa rekrutacja na studia. GUMed, UG, PG - nowości, popularne kierunki, informacje  

Gdańskie uczelnie wyższe rozpoczęły rekrutację na studia na rok akademicki 2024/2025. Politechnika oferuje 37 kierunków na 8 wydziałach, na Uniwersytecie Gdańskim pojawił się nowy nowy kierunek - projektowanie gier historycznych, czy na GUMedzie i w tym sezonie najpopularniejszym kierunkiem bedzie lekarsko-dentystyczny, gdzie na jedno miejsce przypadały niemal 34 osoby?  
03.06.2024
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Na zdjęciu widzimy grupę studentów podczas ceremonii ukończenia studiów. Ubrani są w tradycyjne togi i birety, siedząc w rzędach na auli, co sugeruje uroczystą okazję, jaką jest wręczenie dyplomów
Gdańskie uczelnie wyższe rozpoczęły rekrutację na studia na rok akademicki 2024/2025, która zakończy się w lipcu ogłoszeniem wyników
fot. Grzegorz Mehring/gdansk.pl

Politechnika Gdańska. Do kiedy rekrutacja, ile kierunków, jakie nowości? 

Politechnika Gdańska rozpoczęła rekrutację na studia stacjonarne I stopnia na rok akademicki 2024/2025. Aplikować można od 22 maja do 14 lipca. Na kandydatów czeka 37 kierunków na 8 wydziałach, w tym m.in.: informatyka, zielone technologie, budownictwo czy ekonomia, a także nowy kierunek - Technologie Przemysłu 5.0.

Nikt się nie nudził na 3. Pikniku Nauki Fahrenheita na Górze Gradowej

Politechnika Gdańska to jedna z najlepszych uczelni w Polsce - sklasyfikowana na trzecim  miejscu wśród uczelni technicznych i szóstej pozycji wśród wszystkich szkół wyższych. To także druga najlepsza uczelnia badawcza w kraju. Na 8 wydziałach kształci się tu ponad 15 tysięcy młodych ludzi z Polski i zagranicy.

Rekrutacja na studia stacjonarne I stopnia na rok akademicki 2024/2025 dla obywateli polskich potrwa do 14 lipca 2024 r. W tym okresie kandydaci mogą rejestrować się w elektronicznym systemie eRekrutacja, gdzie należy m.in. wybrać kierunek studiów, wnieść opłatę rekrutacyjną, zamieścić wyniki egzaminów maturalnych, załączyć skan świadectwa dojrzałości, a także zeskanowane dyplomy potwierdzające kwalifikacje zawodowe, dyplomy z olimpiad i konkursów.

Studia na PG – szczegółowe informacje

Na kandydatów na studia stacjonarne I stopnia czeka 37 kierunków, w tym m.in.: informatyka, inżynieria danych, biotechnologia, inżynieria środowiska, budowa maszyn i okrętów, nanotechnologia, analityka gospodarcza, architektura, zielone technologie, a także studia związane z energetyką czy cybernetyką.

Lista kierunków

Na zdjęciu widzimy główny budynek Politechniki Gdańskiej, charakteryzujący się zabytkową architekturą z czerwonej cegły i licznymi zdobieniami. Przed budynkiem znajduje się duży plac, na którym widoczne są napisy "Politechnika Gdańska", a po nim przejeżdża rowerzysta, co dodaje dynamiki scenie
Nz. Politechnika Gdańska to jedna z najlepszych uczelni w Polsce - sklasyfikowana na trzecim  miejscu wśród uczelni technicznych i szóstej pozycji wśród wszystkich szkół wyższych. To także druga najlepsza uczelnia badawcza w kraju
fot. Anna Rezulak/KFP

Nowy kierunek, dla kogo?

Nowością jest kierunek Technologie Przemysłu 5.0 - międzywydziałowe studia, które są odpowiedzią na zapotrzebowania nowoczesnego rynku pracy i podążają za prognozami rozwoju gospodarki Unii Europejskiej. Kierunek ma charakter interdyscyplinarny, kształcąc specjalistów o pogłębionej wiedzy dotyczącej optymalizacji działań i interakcji z maszynami, którzy potrafią projektować i nadzorować fizyczne i wirtualne sfery sterowania procesami technologicznymi. Kształcenie na tym kierunku w znacznej mierze skupiać się będzie na metodzie projektowej (project-based learning). Przewidziano łącznie ponad 500 godzin zajęć projektowych i łącznie ponad 1500 godzin zajęć praktycznych.

Technologie Przemysłu 5.0 – więcej o kierunku

Ponad sto kół naukowych, projekty, laboratoria

Kształcenie wspierają liczne laboratoria, wyposażone w nowoczesne i innowacyjne technologie, a najbardziej utalentowani studenci mogą aplikować o stypendia rektorskie. Swoje pasje studenci PG mogą rozwijać w przeszło 100 kołach naukowych i organizacjach, a także podczas licznych projektów badawczych czy wymianach zagranicznych. Ponadto korzystać mogą z bogatej oferty sportowej i rozrywkowej uczelni.

Rekrutacja na PG – szczegółowe informacje

Publikacja list rankingowych będzie miała miejsce 17 lipca 2024 r . Następnie, w dniach 18-24 lipca 2024 roku, zakwalifikowani kandydaci będą zobowiązani dostarczyć odpowiednie dokumenty na uczelnię. Oczywiście kandydaci, którzy potwierdzili swoje dane profilem zaufanym, będą mogli dostarczyć dokumenty pocztą lub przez pośrednika. Ogłoszenie ostatecznych list przyjętych na studia będzie miało miejsce 26 lipca 2024 r.

Profesor Krzysztof Pomian doktorem honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego

Nabór na studia na Uniwersytecie Gdańskim rusza 3 czerwca 

Rekrutacja prowadzona będzie z wykorzystaniem systemu IRK (Internetowej Rekrutacji Kandydatów), który zostanie uruchomiony 3 czerwca 2024 roku. Od tego dnia wszyscy kandydaci - niezależnie od roku, w którym zdawali maturę - będą mogli się zarejestrować. Sam zapis na studia powiązany jest z koniecznością wpisania wyników, stanowiących kryterium kwalifikacyjne na danym kierunku. Oznacza to, że tegoroczni maturzyści będą mieli możliwość zapisu na kierunek dopiero po otrzymaniu świadectw maturalnych.

Na zdjęciu widzimy nowoczesny budynek Uniwersytetu Gdańskiego. Na szczycie budynku znajduje się duży napis "Uniwersytet Gdański" oraz trzy flagi powiewające na masztach, w tym flaga Polski
Uniwersytet Gdański podobnie jak w poprzednich latach przygotował około 9 tysięcy miejsc na studiach stacjonarnych i 2,6 tysiąca miejsc na studiach niestacjonarnych
fot. Krzysztof Mystkowski/KFP

Pierwsza lista kandydatów zostanie opublikowana na Międzyuczelnianym Wydziale Biotechnologii UG i GUMed (12 lipca), następnie sukcesywnie od 15 lipca będą ogłaszane listy kandydatów na pozostałych Wydziałach.

Czy od serwisów społecznościowych można się uzależnić? Rozmowa z psycholożką dr Julią Balcerowską

Podobnie jak w poprzednich latach przygotowano około 9 tysięcy miejsc na studiach stacjonarnych i 2,6 tysiąca miejsc na studiach niestacjonarnych. Limity przyjęć na poszczególne kierunki studiów opublikowane są w kartach kierunków, dostępnych na stronie Rekrutacji UG. Oferta Uniwersytetu Gdańskiego na rok akademicki 2024/2025 to 96 kierunków studiów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich.

UG. Kilka nowości od nowego roku akademickiego

Oferta edukacyjna poszerza się o kolejne studia stacjonarne pierwszego stopnia - Projektowanie gier historycznych (na Wydziale Historycznym) - studia, które są odpowiedzią na duże zapotrzebowanie rynku pracy na specjalistki i specjalistów pracujących w przemyśle kreatywnym. Osoby studiujące na tym kierunku otrzymują wiedzę zarówno z zakresu historii Polski i świata, jak i praktyczne umiejętności z projektowania narracji interaktywnej, tworzenia mechaniki gier oraz pisania kreatywnego i technicznego.

Uczelnia dba cały czas o wzbogacanie oferty studiów w języku angielskim. W tym roku proponuje rozpoczęcie kształcenie na zupełnie nowym kierunku Global Studies, który będzie prowadzony przez Wydział Nauk Społecznych. Absolwenci Indywidualnych Studiów Międzydziedzinowych od tego roku będą mogli kontynuować naukę na studiach drugiego stopnia.

20 lat Polski w UE - były prezydent i premierzy Polski w debacie na Uniwersytecie Gdańskim

Terminy rekrutacji na studia dostępne są na stronie Rekrutacji UG oraz w kartach poszczególnych kierunków. Ważne, aby kandydaci mieli na uwadze, że terminy aplikacji są różne na poszczególnych kierunkach i sprawdzali daty odpowiednio wcześnie.

Najpopularniejsze kierunki na UG. Jakie?

W ubiegłym roku podczas zapisów na studia I stopnia i jednolite magisterskie na Uniwersytecie Gdańskim najpopularniejszym kierunkiem była Psychologia - wybrało ją ponad 2,2 tys. kandydatów. Zaraz po niej największym zainteresowaniem cieszyły się: Prawo, Zarządzanie (ponad 1,4 tys. chętnych), Ekonomia (ponad 1,3 tys. chętnych), Filologia angielska oraz Międzynarodowe stosunki gospodarcze (odpowiednio 1,1 tys. oraz 1 tys. chętnych).

Z kolei najwięcej osób na jedno miejsce ubiegało się o przyjęcie na: Japonistykę (ponad 21 osób), Dziennikarstwo i komunikację społeczną (15,94 osób na miejsce), Skandynawistykę (norweska lub szwedzka ścieżka językowa) – 15,5 osób na miejsce, Kryminologię - 15,4 osób na miejsce oraz Psychologia - 12,3 osoby na miejsce.

GUMed. Rekordowa rekrutacja w 2023 roku

Rekrutacja w GUMed na rok akademicki 2024/2025 rozpoczęła się 13 maja na studia jednolite magisterskie oraz I i II stopnia, realizowane w formie stacjonarnej i niestacjonarnej. Rejestracja zostanie zakończona w terminie od 12 do 26 lipca, w zależności od Wydziału i trybu kształcenia. Szczegółowy harmonogram dostępny jest tutaj. 

Na zdjęciu widzimy grupę ratowników medycznych przeprowadzających ćwiczenia z resuscytacji krążeniowo-oddechowej (RKO) na manekinie. W tle obserwują ich inni uczestnicy, którzy najprawdopodobniej biorą udział w szkoleniu lub zawodach ratowniczych
Nz. Zespoły studentów z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego uplasowały się na dwóch czołowych miejscach podczas zawodów ratownictwa medycznego dla studentów, które 28 maja 2024 r. odbyły się na GUM-edzie
fot. Mat. prasowe GUMed

- Od lat nie słabnie zainteresowanie kandydatów ofertą kształcenia w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Ubiegłoroczną rekrutację śmiało mogliśmy nazwać rekordową, bowiem dokumenty aplikacyjne na studia prowadzone w języku polskim złożyło 11 385 kandydatów - mówi Joanna Śliwińska, rzecznik GUMed. - W porównaniu do ubiegłego roku stanowi to wzrost o 1 220 osób. Ponadto odnotowaliśmy najwyższą w historii liczbę laureatów i finalistów olimpiad i konkursów przedmiotowych, którzy zadeklarowali chęć studiowania w GUMed - to aż 77 osób. Tak dobry wynik związany był niewątpliwie z wysokimi pozycjami Uczelni w rankingach edukacyjnych, plasującymi Gdański Uniwersytet Medyczny w gronie czołowych polskich ośrodków akademickich. Potwierdzeniem wysokiej jakości kształcenia i prac naukowo-badawczych realizowanych w GUMed jest też prestiżowy status uczelni badawczej przyznany w pierwszej edycji konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Popularne kierunki na uniwersytecie medycznym

Najpopularniejszymi kierunkami wśród studiów jednolitych magisterskich w ostatniej rekrutacji okazały się lekarski, na który o jedno miejsce ubiegało się 14,5 osób i lekarsko-dentystyczny, gdzie na jedno miejsce przypadały niemal 34 osoby (33,7).

GUMed zajmuje obecnie miejsce w pierwszej piątce na 30 uczelni w Polsce pod względem liczby kandydatów przyjmowanych na pierwszy rok studiów na kierunku lekarskim.

Konkurs Czerwonej Róży 2024 rozstrzygnięty. Najlepsi studenci nagrodzeni

Obok kierunku lekarskiego i lekarsko-dentystycznego fizjoterapia była trzecim najbardziej popularnym kierunkiem wśród studiów magisterskich stacjonarnych podczas ostatniej rekrutacji w GUMed. O jedno miejsce ubiegało się 10 kandydatów. Studia prowadzone są na Wydziale Nauk o Zdrowiu, trwają 5 lat. Fizjoterapia stanowi jeden z elementów postępowania w dziedzinie ochrony zdrowia, jest to medyczny kierunek związany z leczeniem lub łagodzeniem skutków choroby i ich następstw, zapobieganiem oraz przywracaniem sprawności człowieka w ciągu całego życia. Zawód fizjoterapeuty jest samodzielnym zawodem medycznym.

Na zdjęciu widzimy tłum młodych ludzi bawiących się na plenerowym koncercie lub festiwalu, prawdopodobnie Juwenaliach. Wszyscy są uśmiechnięci, śpiewają i cieszą się, tworząc radosną i pełną energii atmosferę
Studiowanie to nie tylko nauka i udział w zajęciach, jest też czas na zabawę. Nz. Plac Zebrań Ludowych na którym odbyły się gdańskie Juwenalia. Prezydent Aleksandra Dulkiewicz 17 maja 2024 roku przekazała studentom klucze do miasta
fot. Piotr Wittman/gdansk.pl

Uczelnia stara się rozszerzać dotychczasową ofertę kształcenia o nowe kierunki, wpisujące się w aktualne potrzeby i oczekiwania zarówno kandydatów, jak też potencjalnych pracodawców. Jednym z nich był uruchomiony przed rokiem kierunek Badania kliniczne.

Najpopularniejsze kierunki studiów I stopnia

Pielęgniarstwo było kierunkiem studiów I stopnia, który podczas ubiegłorocznej rekrutacji cieszył się największym zainteresowaniem. O jedno miejsce ubiegały się 4,4 os., co stanowi istotny wzrost względem lat poprzednich. Studia prowadzone są na Wydziale Nauk o Zdrowiu, trwają trzy lata. 

Drugim najbardziej popularnym kierunkiem studiów I stopnia w GUMed okazała się dietetyka, na którą o jedno miejsce ubiegało się 7,6 os. Był to znaczący wzrost względem lat poprzednich. Zapotrzebowanie na specjalistów w tym zakresie jest zapewne związane z problemem nadwagi i otyłości w społeczeństwie, także wśród najmłodszych.

Niech żyje nauka! Barwna inauguracja roku akademickiego 2023/2024

Psychologia zdrowia to pierwsze w Polsce studia psychologiczne odbywające się na uczelni medycznej. Kształcenie psychologów w kierunku problematyki związanej ze zdrowiem człowieka odbywać się będzie w ramach dwóch, konkretnych ścieżek w toku ogólnych, uniwersyteckich studiów psychologicznych. Ścieżka: zaburzenia psychiczne i psychosomatyczne, Ścieżka: neuropsychologia kliniczna

Według dostępnych danych obserwujemy narastające problemy psychiczne wśród dorosłych i młodzieży. Celem kształcenia na kierunku Psychologia Zdrowia jest przygotowanie do pracy w obszarze zdrowia człowieka. W minionym roku akademickim o jedno miejsce na kierunku ubiegała się rekordowa liczba niemal 12 osób.

TV

100-lecie ulicy Krętej