• Start
  • Wiadomości
  • Wsparcie dla osób z niepełnosprawnością wzroku - Totupointy

Totupointy - co to takiego? Przydadzą się części osób w Gdańskim Centrum Świadczeń

W Gdańskim Centrum Świadczeń uruchomiony został system Totupoint. Jest to sieć specjalnych znaczników dźwiękowych, które pomogą osobom z niepełnosprawnością wzroku w poruszaniu się po terenie tej ważnej placówki. To już kolejna inicjatywa GCŚ, której celem jest zwiększenie dostępności usług dla osób ze szczególnymi potrzebami.
( Publikacja: 14.06.2022 )
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Totupoint to aplikacja ułatwiająca osobom z niepełnosprawnością wzroku poruszanie się w przestrzeni publicznej
Totupoint to aplikacja ułatwiająca osobom z niepełnosprawnością wzroku poruszanie się w przestrzeni publicznej
Fot. Gdańskie Centrum Świadczeń

Jak działa Totupoint?

- Totupoint to znacznik dźwiękowy wchodzący w skład systemu nawigacyjno-informacyjnego. Jest to urządzenie o małych gabarytach, posiadające samodzielną sygnalizację alarmującą: tonową lub głosową. Znaczniki ostrzegają o niebezpieczeństwie bądź prowadzą do celu. Można nimi oznaczać wejścia do budynku, pomieszczenia oraz inne istotne miejsca - informuje Kamila Serkowska, koordynator ds. dostępności w Gdańskim Centrum Świadczeń. - Wprowadzenie takiego rozwiązania sprawia, że przestrzeń publiczna jest bardziej dostępna dla osób ze szczególnymi potrzebami, szczególnie dla osób z dysfunkcją wzroku.

W Gdańskim Centrum Świadczeń oznaczonych zostało sześć miejsc. Pierwszy znacznik znajduje się przy furtce wejściowej przy ul. Kartuskiej. Kolejne zostały umieszczone w strategicznych miejscach, związanych z przemieszczaniem się po budynku: przy wejściu głównym, wejściu bocznym, przejściu do sali obsługi, przy toalecie oraz portierni.  

Tydzień Bezpieczeństwa Ekonomicznego - rozmowa z ekspertkami

Szczegółowy opis miejsc znaczników, które są jednocześnie komunikatami wyświetlanymi przez aplikację na urządzeniu mobilnym, znajduje się na stronie www.totupoint.pl.

Jak skorzystać z systemu Totupoint?

Technologia komunikacji bezprzewodowej krótkiego zasięgu świetnie sprawdza się w przestrzeni publicznej. System opiera się na standardzie komunikacji bezprzewodowej BLE (Bluetooth Low Energy). Oznacza to, że telefony oraz tablety muszą posiadać takie łącze. Z systemu można korzystać również przy pomocy specjalnego aktywatora, montowanego na białej lasce.

Dostępne są aplikacje dla urządzeń pracujących z systemem operacyjnym iOS w wersji 9.0 lub nowszej, oraz Android w wersji 5.0 lub nowszej. Aplikacje są bezpłatne. Można je pobrać z internetowych sklepów z aplikacjami: App Store lub Google Play.

Telefon z uruchomioną aplikacją poszukuje w swoim otoczeniu znaczników elektronicznych Totupoint. W przypadku wykrycia znacznika, jeżeli jest to określone w ustawieniach aplikacji, następuje automatyczna aktywacja. Znacznik wyemituje sekwencję tonową i krótki komunikat głosowy. Jednocześnie na ekranie pojawi się tzw. karta znacznika, czyli pole tekstowe, w którym wyświetlony jest pobrany ze znacznika tekst. Zwykle jest to opis miejsca lub inna informacja istotna w kontekście obiektu, na którym znacznik jest zamontowany. Odpowiedni gest dotykowy może wywołać aktywację - jest to tzw. aktywacja na żądanie.

Jeżeli aplikacja wykryje więcej niż jeden znacznik, to karty układają się niczym karty do gry. Gestem przesunięcia trzema palcami w lewo lub prawo można je przekładać, aby odczytać tekst wybranego znacznika. Aktywować można tylko ten znacznik, którego karta jest widoczna.

System uaktywnia się tylko wtedy, gdy użytkownik tego chce. W związku z tym jest niezauważalny dla osób, które z niego nie korzystają. 

Szczegółowe informacje dotyczące instalacji oraz korzystania z aplikacji dostępne są na stronie producenta.

Gdańskie Centrum Świadczeń bardziej dostępne

Znaczniki Totupoint to nie jedyna inicjatywa na rzecz poprawy dostępności usług świadczonych przez Gdańskie Centrum Świadczeń.   

- Powołaliśmy w Centrum zespół, który zajmuje się kwestiami dostępności. Od ponad roku współpracujemy z tłumaczem polskiego języka migowego. Skorzystanie z usługi jest bezpłatne i nie wymaga wcześniejszego umawiania się - mówi Kamila Serkowska. - Na sali obsługi oraz w informacji umieściliśmy pętle indukcyjne, czyli systemy wspomagania słuchania, które znacząco poprawiają zrozumiałość mowy osobie słabo słyszącej, korzystającej z aparatu słuchowego lub implantu ślimakowego. Umożliwiamy również korzystanie z powiększalnika tekstu, a od wejścia bocznego do punktu informacyjnego zamontowaliśmy linie naprowadzające.

Pracownicy Gdańskiego Centrum Świadczeń myślą o kolejnych inicjatywach umożliwiających korzystanie z przestrzeni wszystkim osobom na zasadach równych szans.

- Warto pamiętać, że nigdy za mało mówienia o dostępności - podkreśla Marcelina Hernik, ekspertka ds. dostępności, jednocześnie osoba z dysfunkcją wzroku, która miała okazję zapoznać się z rozwiązaniami wdrożonymi w Gdańskim Centrum Świadczeń. - Dzięki wskazaniu barier w danej przestrzeni osoby ze szczególnymi potrzebami mogą bezpieczniej zaplanować wizytę w urzędzie. Taką trudnością mogą być schody prowadzące do wejścia od ul. Kartuskiej. Dlatego zapraszamy mieszkańców do korzystania z bezpiecznego wejścia bocznego, które jest dostosowane i nie posiada barier architektonicznych.