• Start
  • Wiadomości
  • Prezydent MKOl Thomas Bach - doktorem honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego 

Prawnik, szermierz i mistrz olimpijski Thomas Bach - doktorem honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego 

Prezydent Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego (MKOl) utytułowany sportowiec, były mistrz olimpijski, światowej sławy promotor sportu i wybitny prawnik - Thomas Bach odebrał w środę, 7 listopada w Dworze Artusa tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego. 
06.11.2019
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

 

honoriscausa
Uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa Thomasowi Bachowi (z lewej) przez profesora Jerzego Gwizdałę, rektora Uniwersytetu Gdańskiego  
fot. Krzysztof Mystkowski/gdansk.pl

 

 

- To wielki zaszczyt dla mnie być dzisiaj z wami tu, na Uniwersytecie Gdańskim - powiedział dr Thomas Bach, prezydent Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego podczas uroczystości nadania mu tytułu doktora honoris causa. - Jest to tym większy przywilej, że otrzymuję doktorat honoris causa na uniwersytecie cieszącym się tak wielką renomą w Polsce, Europie i na świecie. W imieniu ruchu olimpijskiego z ogromną wdzięcznością i z szacunkiem przyjmuję to wyróżnienie od waszego prestiżowego uniwersytetu.

Dr Thomas Bach jest utytułowanym sportowcem, byłym mistrzem olimpijskim, światowej sławy promotorem sportu i wybitnym prawnikiem. Zasłynął z zaangażowania w działania na rzecz sportu wyczynowego, propagowania etyki rywalizacji sportowej (szczególnie walki z dopingiem) oraz działania na rzecz równego traktowania sportowców z całego świata. Od 2013 roku pełni funkcję prezydenta Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego.

Senat Uniwersytetu Gdańskiego nadał to najwyższe akademickie wyróżnienie doktorowi Thomasowi Bachowi za wkład w rozwój międzynarodowego ruchu olimpijskiego i działanie na rzecz praw człowieka i pokoju na świecie.

Uroczyste posiedzenie Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z tej okazji odbyło się 6 listopada 2019 roku w Dworze Artusa w Gdańsku. Wzięli w nim udział pomorscy parlamentarzyści, przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, przedstawiciele MKOl, zaproszeni sportowcy i społeczność akademicka UG. Gośćmi Uniwersytetu Gdańskiego byli m.in. Bogdan Borusewicz, Wicemarszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Anna Budzanowska, Dyrektor Generalny Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Andrzej Kraśnicki, Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Na sali byli również obecni recenzenci przewodu doktorskiego doktora honoris causa  ks. prof. dr hab. inż.Stanisław Dziekoński z Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, prof. dr hab.Józef Lipiec z Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz dr hab. Marek Rocki, prof. SGH ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

 

honoris22
Thomas Bach: utytułowany sportowiec, były mistrz olimpijski, światowej sławy promotor sportu i wybitny prawnik
fot. Krzysztof Mystkowski/gdansk.pl

 

 

Prof. dr hab. Piotr Stepnowski, prorektor Uniwersytetu Gdańskiego ds. Nauki, który prowadził uroczystość, podkreślił przede wszystkim zasługi dr. Thomasa Bacha jako prezydenta MKOl:

- Nie ma wątpliwości, że od czasu objęcia przez dr. Thomasa Bacha stanowiska prezydenta MKOl ruch olimpijski przeszedł gwałtowną, ozdrowieńczą przemianę - podkreślił profesor Stepnowski. - Dzięki czemu na nowo wybrzmiały fundamentalne reguły sportu w zakresie nie tylko doskonałości i uczciwości sportowej, ale także równości szans zawodniczych czy wzajemnego szacunku i solidarności.

Laudację wygłosił prof. dr hab. Andrzej Gąsiorowski, dyrektor Instytutu Politologii Uniwersytetu Gdańskiego:

- Walory osobiste dr. Bacha wskazują na jego nieprzeciętną wszechstronność, wielorakie kompetencje i formy zaangażowania, szczególnie na jedność, trwałość i tożsamość postawy etycznej oraz mocnego charakteru - powiedział profesor Gąsiorowski. - Mistrz olimpijski, a jednocześnie wybitny prawnik i menedżer oraz niepospolity kreator i działacz światowego ruchu olimpijskiego - wszystkie te formy aktywności wskazują na nieprzypadkowy zestaw cnót.

Tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego doktorowi Thomasowi Bachowi został nadany na wniosek Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego.

Poniżej treść laudacji promotorskiej prof. dr hab. Andrzeja Gąsiorowskiego z Instytutu Politologii Uniwersytetu Gdańskiego z okazji nadania godności doktora honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego doktorowi Thomasowi Bachowi: 

"Magnificencjo, Wysoki Senacie, Dostojni Goście, 

Wielce Szanowny Panie Doktorze, Szanowni Państwo! Tytuł honorowy, doktor honoris causa, wiąże się z tradycją wprowadzoną w XV wieku przez Uniwersytet w Oksfordzie w celu uhonorowania osób szczególnie zasłużonych, o wysokim statusie naukowym, cieszących się powszechnym szacunkiem i niekwestionowanym uznaniem. 

Decyzja o wyróżnieniu tym tytułem jest zawsze poprzedzana szczegółową analizą osiągnięć i zasług kandydata. Dzisiaj, z woli Senatu Uniwersytetu Gdańskiego, w świetle jednoznacznie pozytywnych recenzji, w obecności znamienitych gości celebrujemy takie właśnie podniosłe wydarzenie. 

Przypadł mi zaszczyt wygłoszenia laudacji z okazji nadania godności doktora honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego. Ten honorowy tytuł otrzymuje dzisiaj wybitny działacz Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego dr Thomas Bach. Podkreślić więc warto, że sport ujawnia swe wpływy nie tylko w formach spędzania wolnego czasu, w systemach medialnych, w ekonomii, w sferach wychowania i zdrowia, ale też w polityce międzynarodowej i transmisji określonych wartości w obszarze globalizującego się świata. 

Naukowa refleksja nad wszystkimi tymi procesami i zależnościami staje się ważnym polem działalności akademickiej. Przestaje zatem dziwić podejmowanie tematyki sportowej w pracach akademickich oraz wykorzystywanie zaawansowanych badań naukowych w dziedzinie sportu. W kontekście tej tendencji rzeczą naturalną staje się obecność ważnych osobistości życia sportowego w gaju Akademosa. Jedną z takich osobistości jest bez wątpienia zasłużony działacz ruchu olimpijskiego Pan dr Thomas Bach. Jego droga życiowa to droga od zawodnika (szermierza), a następnie działacza sportowego zajmującego się polityką sportową i zarządzaniem sportem w Niemczech, do działacza międzynarodowego aktywnie uczestniczącego w różnych strukturach Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego. 

Jako Prezydent MKOl dr Bach zapowiedział przeprowadzenie ewolucyjnych reform tej instytucji, związanych ze zmianami zachodzącymi we współczesnym świecie. Część tych reform może mieć w przyszłości ważne znaczenie nie tylko dla sportu.

Mamy nadzieję, że tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego stanowić będzie wyraz uznania dla bogatego dorobku dr. Bacha, cennego i wspierającego holistyczną wizję człowieka, poprzez sport wyrażającego humanizm w pełnym wymiarze. Walory osobiste dr. Bacha wskazują na jego nieprzeciętną wszechstronność, wielorakie kompetencje i formy zaangażowania, szczególnie na jedność, trwałość i tożsamość postawy etycznej oraz mocnego charakteru. Mistrz olimpijski, a jednocześnie wybitny prawnik i menedżer oraz niepospolity kreator i działacz światowego ruchu olimpijskiego - wszystkie te formy aktywności wskazują na nieprzypadkowy zestaw cnót. Przypomnieć należy, iż działalność dr. Bacha w MKOl została podjęta w trudnym czasie, gdy ruch olimpijski przechodził przez różne kryzysy wynikające z komercjalizacji igrzysk i powiązanymi z tym zjawiskami korupcyjnymi czy też z aferami dopingowymi. 

Oceniając wieloaspektową działalność dr. Bacha, należy zastosować pojęcie holizmu, zgodnie z którym szanuje się różnorodność zainteresowania, lecz zawsze w perspektywie, jaką jest człowiek i jego dobro. Szczególnie widać to w połączeniu trzech obszarów jego działalności: zaangażowaniu w wysokokwalifikowany sport wyczynowy, promowaniu etyki rywalizacji, a także działaniach na rzecz równego traktowania sportowców z całego świata. Doktor Bach jest więc uosobieniem zasady, według której wszyscy olimpijczycy są braćmi. 

Jako Prezydent MKOl doprowadził między innymi do występu wspólnej reprezentacji sportowców z obu państw koreańskich podczas zimowych igrzysk olimpijskich w Pjongczangu oraz aktywnie wspiera organizowanie rozgrywek w sportach nieolimpijskich i podejmuje działania w zakresie praw zawodników. Ruch olimpijski w jego wydaniu ma wciąż niespełnione i niezwykle ambitne zadanie tworzenia trwałej podwaliny pod edukację moralną szerszej społeczności."

 

Czytaj także:

Uniwersytet Gdański. Nowy doktor honoris causa - wybitny prawnik, demokrata

 

TV

II dzień Zjazdu Hanzy w Gdańsku. Jarmark i Szczyt Burmistrzów